Piła wraz z 13 gminami ZM PRGOK w Koalicji 5 frakcji

Dodano 24.10.2019
175 tys. osób zamieszkałych na terenie objętym działaniem ZM PRGOK otrzyma wsparcie w zakresie edukacji segregacji odpadów na 5 frakcji. To wszystko dzięki przystąpieniu do Koalicji 5 frakcji, międzysektorowej, ogólnopolskiej inicjatywy wprowadzającej jednolity system edukacji oraz oznaczeń na pojemniki i opakowania produktów.

Warszawa, Kielce … teraz czas na Piłę

W ciągu półtora roku funkcjonowania Koalicji 5 frakcji – pierwszej, międzysektorowej inicjatywy wspierającej selektywną zbiórkę odpadów surowcowych do 5 pojemników - dołączyło do niej już 33 członków. Wśród nich są firmy (m.in. Danone, Żabka, Carrefour, Santander, Skanska), samorządy (m.in. UM Warszawa i Kielce) czy organizacje pozarządowe (np.: Agenda ONZ UNEP/GRID), które mają wspólny cel - chcą w jednolity, spójny sposób edukować swoich interesariuszy w zakresie właściwego segregowania odpadów i rozwijać system eko-oznakowań na opakowania. 24 października podczas konferencji prasowej, do Koalicji 5 frakcji oficjalnie dołączył Urząd Miasta Piła, Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (PRGOK) i Altvater Piła.
Dołączenie do Koalicji 5 frakcji jest dla nas zobowiązaniem do wspierania mieszkańców Piły i pracowników urzędu w zakresie właściwej segregacji odpadów. Deklarujemy, że chętnie skorzystamy z wypracowanych i sprawdzonych narzędzi edukacyjnych Koalicjantów z innych części Polski a także będziemy dzielić się własnymi dobrymi praktykami z zakresu edukacji ekologicznej.
– powiedział Krzysztof Szewc, Zastępca Prezydenta Miasta Piły Dla 13 gmin należących do Związku Międzygminnego „PRGOK” dołączenie do grona Koalicjantów to kolejny ważny krok w pracach nad poprawą jakości zbiórki odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a docelowo także ogólnego stanu środowiska naturalnego.
Dla nas priorytetem jest to, aby system gospodarki odpadami na terenie 13 gmin zrzeszonych w ZM PRGOK funkcjonował płynnie, był nowoczesny i transparentny, ale przede wszystkim dostosowany do potrzeb mieszkańców orazmożliwości finansowych.Zależy nam na uszczelnieniu zasad zbiórki odpadów, dlatego sprawdzamy na bieżąco zgodność deklaracji ze stanem faktycznym oraz to czy przedsiębiorcy i osoby fizyczne składają odpowiednie dokumenty potwierdzające segregację odpadów. Jednakważna, a może nawet najważniejsza, jest edukacja ekologiczna. Stawiamy na bezpośredni kontakt z mieszkańcami gmin podczas spotkań, prelekcji czy wykładów i mamy nadzieję, że jako członek Koalicji 5 frakcji, będziemy mogli korzystać z innych, sprawdzonych rozwiązań edukacyjnych.
– podkreśliła Małgorzata Sypuła, Przewodnicząca Zarządu, Dyrektor Biura ZM „PRGOK”.

Usprawnienie działań operacyjnych i zmiana eko-nawyków

Obserwując działania podejmowane przez Koalicję 5 frakcji widać, że aby system gospodarki odpadami komunalnymi działał sprawie, konieczna jest współpraca między wszystkimi jego uczestnikami: gminami zrzeszonymi w ZM „PRGOK”, operatorem odbierającym odpady (Altvater Piła), zarządcami nieruchomości i mieszkańcami. Ale to nie wszystko.
By uzyskać wymagane prawem poziomy odzysku i recyklingu nie wystarczy ustabilizowanie zbiórki odpadów. 4 nowe samochody z najwyższą normą spalania, tablice informacyjne na altanach, pojemniki do zbiórki baterii czy nawet nowe naklejki na pojemniki z informacjami o sposobie segregacji to wciąż może być za mało. Musimy rozszerzyć nasz sposób myślenia o segregowaniu odpadów. Dlatego chcemy przyjrzeć się miejscom gdzie odpady są wytwarzane i wspólnie z mieszkańcami tworzyć nowe metody i okazje do segregowania. Stąd budowanie eko-postaw w każdym aspekcie życia staje się dla nas ważną wskazówką jak należy podchodzić do zintegrowanej ochrony środowiska.
– dodał Tomasz Bielański, Dyrektor Generalny Altvater Piła. Pierwszy przykład takiej zintegrowanej polityki będziemy mieli okazję obserwować już w trakcie najbliższych świąt Wszystkich Świętych, kiedy to po raz pierwszy pojemniki na frakcje surowcowe zostaną ustawione na pilskim cmentarzu. Altvater Piła zapowiada, że działań będzie więcej i jednocześnie zachęca mieszkańców do zgłaszania swoich pomysłów na poprawienie ilościowe i jakościowe zbiórki odpadów.

Koalicja otwarta na współpracę

Koalicja 5 frakcji to wielobranżowa inicjatywa stworzona przez CSR Consulting i ENERIS Ochrona Środowiska, po to aby edukować na temat właściwego segregowania odpadów i wprowadzić ułatwiające to prokonsumenckie narzędzia.Inicjatorzy Kolacji przygotowali pierwszy w Polsce jednolity, przejrzysty system piktogramów, informujący konsumenta jak postępować z odpadami opakowaniowymi. Można je umieszczać na opakowaniach produktów oraz na pojemnikach na odpady. Koalicja jest odpowiedzią na postawione przed Polską przez Unię Europejską cele środowiskowe. Niewypełnienie europejskich poziomów odzysku surowcowego (w 2020 roku powinien wynosić 50 %) wiąże się z wielomilionowymi karami dla naszego kraju, co dotknie każdą gminę i wszystkich mieszkańców.
Cechą wyróżniającą Koalicję 5 frakcji jest jej eksperckość i wielobranżowość. Należą do niej urzędy miast, banki, firmy budowlane, farmaceutyczne, usługowe, sieci handlowe i związki branżowe. Dzięki temu możliwe jest tworzenie nie tylko narzędzi edukacji o segregacji, ale też dostarczenie wiedzy o tym, jak wygląda system recyklingu w Polsce, co dzieje się z odpadami po odebraniu ich sprzed naszych domów, czy jak zorganizować system zbiórki odpadów na osiedlu domów wielo- czy jednorodzinnych. Cieszymy się, że do grona 33 niezwykle zaangażowanych organizacji dołączyło Miasto Piła i 13 okolicznych gmin. Razem możemy dużo więcej zrobić na rzecz upowszechnienia praktycznej wiedzy na temat właściwego segregowania odpadów.
podsumowała Magdalena Sułek-Domańska, jedna z inicjatorek Koalicji 5 frakcji i dyrektor ds. komunikacji w ENERIS. Więcej informacji o Koalicji na stronie: www.5frakcji.pl.