Pilanie "sponsorują" odbiór odpadów 30 tys. mieszkańcom

Dodano 28.01.2021
W Pile i okolicznych gminach na pojemnikach na odpady w zabudowie jednorodzinnej pojawiają się zielone naklejki z informacją o liczbie osób zamieszkałych w danym domu. Jest to zgodne z informacją złożoną w deklaracji na odbiór odpadów. Akcja ma pomóc urzeczywistnić dane na temat danego gospodarstwa domowego poprzez przypomnienie o konieczności rejestracji w systemie wszystkich domowników.
Szukając sposobów na zatrzymanie podwyżek opłaty za wywóz odpadów od mieszkańców, Altvater Piła i ZM PRGOK w kolejnych miesiącach realizują projekty obniżające koszty, budujące transparentność systemu, tak po stronie zarządzającego nim (ZM PRGOK), realizującego usługi (Altvater Piła), jak i mieszkańców. Z systemu zostały wyłączone nieruchomości niezamieszkałe. Firmy zostały zobowiązane do podpisania osobnej umowy na odbiór odpadów, co dało większą kontrolę nad odpadami np. z punktów usługowych. Co za tym idzie nastąpiła optymalizacja tras śmieciarek, zostały zweryfikowane ilości pojemników, powiększona flota ekologicznych samochodów służących do odbioru odpadów, a także usprawnione procesy logistyczne. Elżbieta Sieg, zastępca przewodniczącego zarządu ZM PRGOK podkreśla:
Ideałem jest sytuacja, gdy wszyscy mieszkańcy segregują poprawnie odpady i jednocześnie, gdy wszyscy płacą za ich odbiór. Faktem jest bowiem, że niezależnie czy mieszkamy sami, czy w rodzinach wielodzietnych, czy mamy 40 lat czy 4 miesiące, wszyscy produkujemy odpady. W ciągu ostatnich 2 lat przeprowadziliśmy szereg działań zmierzających do weryfikacji liczby faktycznych użytkowników usług komunalnych.
W tej chwili według statystyk na terenie ZM PRGOK mieszka 161 437 mieszkańców. Tymczasem opłaty za odbiór odpadów wpływają od 128 023 osób (stan na 01.01.2021 r.). Różnice mogą wynikać z różnych powodów: braku złożenia deklaracji w sytuacji narodzin nowego członka rodziny, braku opłat za odbiór odpadów w mieszkaniach wynajmowanych. Mogą się też zdarzać nadpłaty np. w sytuacji wyprowadzenia się dzieci z domu, powinny one wnosić opłatę w miejscu nowego zamieszkania. Stąd Tomasz Bielański, dyrektor generalny spółki Altvater Piła, która pilotażowo wdraża pomysł, dodaje:
Numer na naklejce przyklejonej w czasie odbioru odpadów przez pracowników Altvater Piła będzie tożsamy z liczbą osób w gospodarstwie domowym, od którego pobierane są opłaty za odpady. Jeśli podana liczba jest zbyt wysoka lub zbyt niska w porównaniu do liczby osób faktycznie zamieszkujących dane gospodarstwo domowe, wystarczy zgłosić prawidłową informację do ZM PRGOK.
Takie zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta ZM PRGOK od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu (67) 37 344 21 00 wew. 2, e-mail: bok|prgok.pl| |bok|prgok.pl. Osoby dopisujące domowników nie muszą obawiać się kar czy innych sankcji, a wyłącznie podziękowania za uczciwość i chęć współpracy.