W Pile zbiórka odpadów wyszła na prostą

Dodano 18.10.2019
Kwartał po ogłoszeniu strategii naprawczej systemu gospodarowania odpadami, Związek Międzygminny PRGOK i Altvater Piła podsumowują swoje działania. Jest dobrze, a ma być jeszcze lepiej.

Poprawa jakości usług

Pierwsze półrocze w Pilskim Regionie Gospodarki Odpadami Komunalnymi nie należało do najłatwiejszych.
Mamy za sobą trudny okres związany ze zmianami systemu gospodarowania odpadami w gminach należących do Związku PRGOK. Zależy nam na tym, aby jak najszybciej ustabilizować sytuację i usprawnić zasady zbiórki odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
– mówiła w lipcu podczas konferencji prasowej Małgorzata Sypuła, Przewodnicząca Zarządu, Dyrektor Biura ZM PRGOK, zapowiadając włączenie mieszkańców w tworzenie systemu. Po trzech miesiącach od tych deklaracji mieszkańcy obserwują efekty podjętych działań naprawczych. Wielu z nich zdecydowało o zmianie deklaracji na korzyść segregacji. W pierwszym kwartale tego roku zbiórkę selektywną deklarowało 98 tys. osób, w trzecim kwartale już 132 tys. mieszkańców, co oznacza 25% wzrost. Efekty widoczne są również w liczbie wydawanych pojemników i worków przeznaczonych na odpady z zakresu 5 frakcji (w minionym kwartale Altvater Piła wydał ich około 800 tys., czyli o ponad 200 tys. więcej niż w kwartale drugim). Wyraźną poprawę funkcjonowania zbiórki widać w ilości zgłaszanych reklamacji. Różnica pomiędzy drugim a trzecim kwartałem wynosi prawie 60% zgłoszeń mniej. Z pewnością jak wskazują liczby jest lepiej i biorąc pod uwagę działania Związku oraz Altvatera to dopiero początek pozytywnych zmian.
Obecnie zbiórka odpadów przebiega zgodnie z harmonogramami, dzięki wielu równolegle prowadzonym działaniom, m.in. wzmocniona została flota spółki Altvatera Piła. W ostatnim kwartale zakupiliśmy 4 nowoczesne śmieciarki z najwyższą ekologiczną normą spalania. Wyposażone są one w system RFID pozwalający w sposób obiektywny gromadzić dane na temat odbioru odpadów z poszczególnych punktów. Firma stale się rozwija. Inwestujemy nie tylko w specjalistyczny sprzęt, ale także w ludzi, poszukujemy pracowników, którzy wzmocnią zespół pozwalając na osiągnięcie jeszcze lepszej jakości i skuteczności działania. Aktualne oferty pracy można znaleźć na stronie www.eneris.pl/kariera. Cały czas zapraszamy także mieszkańców do zgłaszania swoich pomysłów na polepszenie efektywności systemu zbiórki i poprawnej selekcji odpadów, nasze Biuro Obsługi Klienta jest do Państwa dyspozycji.
– mówi Tomasz Bielański, Dyrektor Generalny Altvater Piła. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dyrektora Bielańskiego, na wielu pilskich altanach na odpady montowane są także skrzynki na baterie:
Takie pojemniki mają być w całej Pile i w gminach należących do ZM PRGOK. Ponadto pracujemy obecnie nad nowymi etykietami na pojemniki, które mają przypominać zasady segregacji. Mieszkańcy mogą też zobaczyć już pierwsze nowe tablice na śmieciarkach z informacją o tym, którą frakcję odbierają danego dnia nasi pracownicy. Wprowadziliśmy również usługę odbioru sprzętu AGD/RTV z domu klienta za niewielką opłatą.
Telefoniczne zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta pod numerami telefonu: (67) 211 58 17, (67) 211 58 19 lub 602 421 509. Można również skorzystać ze specjalnego formularza na stronie eneris.pl/kontakt. Dyrektor Altvater Piła przypomina też, że do czasu uruchomienia pilskiego PSZOK-u, mieszkańcy mogą dostarczać bezpłatnie wielkie gabaryty do siedziby spółki przy ul. Łącznej 4a. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Tam też obecnie przyjmowane są elektroodpady oraz meble.

Sukces tkwi w działaniach

Pozytywny trend to efekt inwestycji, ale również ulepszania samego systemu. Na terenie Związku prowadzone są liczne kontrole mające na celu jeszcze większe uszczelnienie systemu. Kontrolerzy sprawdzają zgodność deklaracji ze stanem faktycznym oraz to czy przedsiębiorcy i osoby fizyczne w ogóle złożyli stosowną deklarację. Dzięki takim kontrolom mieszkańcy oraz firmy działające na terenie Związku składają prawidłową deklarację lub poprawiają deklarację, którą wcześniej złożyli. Ponadto wzmocniono windykację, w trzecim kwartale o 35% poprawiono efektywność egzekucji niezapłaconych opłat za odbiór odpadów. Nie ustają także akcje edukacyjne i promocyjne. Segregacja, choć przynosi niekwestionowane korzyści, wymaga czasu. W tym celu PRGOK oraz Altvater bierze udział w licznych spotkaniach, prelekcjach i wykładach. We wrześniu jedną z akcji, która cieszyła się pozytywnym oddźwiękiem wśród mieszkańców była „Eko-Altana nasza wspólna spraw”. Podczas kilkugodzinnych spotkań na osiedlach przy ul. Niemcewicza, Mickiewicza oraz Śniadeckich i Powstańców Wielkopolskich w Pile animatorzy z Altvater i PRGOK zaprosili, szczególnie najmłodszych, do wspólnej eko-zabawy. Te spotkania były nie lada wyzwaniem dla dorosłych, którzy razem ze swoimi dziećmi mogli wziąć udział w quizie na temat wiedzy ekologicznej. Wyniki były interesujące. Na aplauz z pewnością zasługują pociechy, których wiedza z tego zakresu jest imponująca.

Otwarci na współpracę

Altvater Piła świadczy usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w mieście Piła i 13 gminach należących do Związku Międzygminnego PRGOK. Na terenie tych miejscowości obowiązuje segregacja odpadów na 5 frakcji, co oznacza, że selektywnie zbierane są: papier (niebieski worek/pojemnik), szkło (zielony worek/pojemnik), tworzywa sztuczne i metale (żółty worek/pojemnik), bioodpady (brązowy pojemnik/worek) oraz odpady zmieszane (czarny pojemnik). Oprócz tego realizowane są zbiórki odpadów z domków letniskowych oraz sezonowy odbiór choinek. Harmonogramy z terminami odbioru poszczególnych frakcji znajdują się na stronie ZM PRGOK i ENERIS. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z selektywną zbiórką odpadów, mieszkańcy mogą skontaktować się z infolinią Altvater: (67) 211 58 17, e-mail: bokaltvaterpila|eneris.pl| |bokaltvaterpila|eneris.pl, a także Biurem Obsługi Klienta PRGOK: tel. (67) 344 21 00, wewn. 3, e-mail: bok|prgok.pl| |bok|prgok.pl lub gospodarka.odpadami|prgok.pl| |gospodarka.odpadami|prgok.pl.