Pokaz bezpiecznego gaszenia odpadów

Dodano 27.02.2019
W ramach kampanii Bezpieczne Odpady Budowlane (BOB) odbyło się specjalne wydarzenie – pokaz bezpiecznego gaszenia odpadów, wykonany przez kieleckich strażaków. To kolejna odsłona wspólnych działań Urzędu Miasta Kielce, ENERIS Surowce i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, które mają na celu pokazać jak właściwie reagować na pożar pojemników z odpadami oraz w jaki sposób postępować z problematycznymi odpadami, np. niebezpiecznymi, budowlanymi, wielkogabarytowymi.

Pokaz gaszenia odpadów na Targach EkoTech w Kielcach

27 lutego 2019 r. podczas Targów EkoTech kielecka Straż Pożarna i ENERIS Surowce pokazały zwiedzającym w jaki sposób postępować w sytuacji zauważenia palącego się pojemnika czy porzuconego mebla. Pokaz pod hasłem Bezpieczne Odpady Budowlane (BOB) to część zapoczątkowanej w listopadzie kampanii dotyczącej odpowiedzialnego postępowania z pozostałościami budowlanymi i odpadami wielkogabarytowymi. Celem projektu jest także uświadamianie zagrożeń, jakie wiążą się z niewłaściwym segregowaniem odpadów.
Pokaz gaśniczy to zaplanowana i bezpieczna prezentacja przygotowana i zrealizowana przez strażaków na terenie otwartym. Odpady dostarczone w kontenerze przez ENERIS Surowce w kontrolowany sposób zostały poddane procesowi spalania, a następnie strażacy przystąpili do prezentacji działań gaśniczych zainicjowanego pożaru. W ten sposób zwróciliśmy uwagę na niebezpieczeństwa dla zdrowia, życia oraz środowiska podczas pożaru, czyli ulatniające się szkodliwe substancje w wyniku rozkładu termicznego czy zagrożenie eksplozją przez zbiorniki ciśnieniowe. Pokazaliśmy też jak właściwie reagować, gdy zauważymy w naszym otoczeniu ogień lub dym w pojemniku bądź kontenerze.
powiedział kpt. Michał Świąder, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Warsztaty edukacyjne

W czasie Targów EkoTech ENERIS Surowce wspólnie z kielecką Strażą Pożarną zorganizował także zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Odbyły się one w formie interaktywnej gry, której celem było przekazanie wiedzy na temat właściwego postępowania z odpadami oraz właściwej reakcji w przypadku zauważenia pożaru odpadów.
W ramach kampanii Bezpieczne Odpady Budowlane stawiamy na naukę konkretnych umiejętności. Tym razem w ramach warsztatów dla młodzieży szkolnej pokazaliśmy jak można usprawnić sortowanie odpadów, czego nie wrzucać do poszczególnych pojemników i podpowiedzieliśmy jak postępować z najbardziej problematycznymi odpadami, w tym niebezpiecznymi.
– podkreślił Andrzej Dziewanowski, Dyrektor Operacyjny ENERIS Surowce w Kielcach. Z kolei Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji w ENERIS dodała:
Jesteśmy przekonani, że zajęcia w postaci interaktywnej gry pozwoliły łatwiej przyswoić czasem trudne zagadnienia związane z segregowaniem odpadów. Dodatkowo przekazane przez strażaków podstawowe zasady postępowania w sytuacji zauważenia pożaru, sprawiły, że możemy czuć się jeszcze bardziej bezpiecznie.

Zapraszamy na stoisko ENERIS i UM Kielce

Podczas trzech dni trwania Targów EkoTech można też odwiedzać połączone stoisko Urzędu Miasta Kielce i ENERIS Surowce w Kielcach, na którym eksperci będą opowiadali odwiedzającym o zasadach właściwego segregowania odpadów, wspólnych działaniach w ramach Koalicji 5 Frakcji i możliwościach współpracy.
Z kieleckim oddziałem ENERIS Surowce z powodzeniem współpracujemy od wielu lat. Nasze wspólne działania nie dotyczą tylko tego, co mamy zapisane w umowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców, ale są związane też z edukacją ekologiczną kielczanna temat poprawnej segregacji. Czego najlepszym przykładem jest chociażby współpraca w ramach Koalicji 5 Frakcji. Urząd Miasta Kielce jako pierwszy polski samorząd przystąpił do tej inicjatywy, dzięki czemu mógł wprowadzić symbole Koalicji, spójne z etykietami, które są umieszczone na kieleckich pojemnikach na odpady.
– powiedziała Ewelina Palus, Kierownik referatu Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce. Kampania „Postępuj świadomie z odpadami w Kielcach” została zainagurowana 28 listopada 2018 r. przez Urząd Miasta Kielce i kielecki oddział ENERIS Surowce. Ma ona na celu przypomnienie kielczanom, jak w bezpieczny sposób pozbyć się odpadów powstałych w czasie budowy czy remontu. Partnerami kampanii są Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowa Straż Pożarna. Do współpracy w ramach kampanii zostały zaproszone wszystkie markety budowlane w Kielcach. Specjalnie dla ich klientów powstały plakaty mówiące o tym co jest, a co nie jest odpadem budowlanym. Oprócz tego materiały graficzne i informacje o kampanii zostały przekazane do administratorów osiedli, którzy zamieścili je w gazetkach dla mieszkańców lub na stronach internetowych. Więcej na temat kampanii można znaleźć na stronie: https://grupa-eneris.pl/kielce/postepuj-swiadomie-odpadami-kielcach/

Udział w targach po raz czwarty

ENERIS Surowce bierze udział w targach branży komunalnej EkoTech już po raz czwarty. W marcu 2017 r. podczas 17. edycji wydarzenia program „Segreguję – nie widzę przeszkód” otrzymał nagrodę w konkursie dla wystawców za swoją innowacyjność oraz prostotę i uniwersalność rozwiązania. Z kolei w 2016 r. wspólne stoisko edukacyjne UM Kielce i ENERIS zdobyło wyróżnienie za prowadzone działania na rzecz mieszkańców. W tym roku Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami (EkoTech) odbędą się po raz 20. Wydarzenie zrzesza branżowych przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów i pracowników naukowych, dając im możliwość zapoznania się z najnowszym sprzętem, technologiami, ale także trendami dotyczącymi gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Jubileuszowa edycja targów będzie trwała od 27 lutego do 1 marca 2019 r.