Kampania ENERIS nominowana w konkursie PR Wings!

Dodano 08.09.2021
Kampania „COVID a Koalicja BHP dla mieszkańców, branży i samorządów” przygotowana przez ENERIS Surowce została nominowana do nagrody w konkursie PR Wings w kategorii „Komunikacja kryzysowa”.
Koalicja na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych (tzw. Koalicja BHP) została powołana w marcu 2019 r. z inicjatywy ENERIS Surowce, które do działania zaprosiło Związek Pracodawców Gospodarki Komunalnej (ZPGO). Powstanie Koalicji było odpowiedzią na niską świadomość zarówno w kwestii zagrożeń, jak i przeciwdziałania im przez wszystkich interesariuszy: mieszkańców, media i firm z branży gospodarki odpadami. Koalicja postawiła sobie za cel zwiększenie bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych, wsparcie w zakresie działań BHP dla firm i organizacji nieposiadających samodzielnych zasobów, a także zbudowanie świadomości społeczeństwa dotyczącego zagrożeń i standardów postępowania. Kolejne fale zachorowań na COVID-19 błyskawicznie zweryfikowały słuszność podjętych działań, a wspólne działania w ramach Koalicji BHP pozwoliły m.in. uniknąć problemów z odbiorem odpadów komunalnych w czasie pandemii. Pracownicy spółek komunalnych zostali wyposażeni w niezbędne środki ochrony osobistej, przeszkoleni w zakresie zachowania szczególnej ostrożności, zarówno przy wykonywaniu codziennych obowiązków, jak i w codziennym życiu. Wdrożone zostały specjalne środki ostrożności w kontaktach z klientami, tak w Biurach Obsługi Klienta, jak i w instalacjach, gdzie odpady są przywożone lub przetwarzane. Codzienna dezynfekcja miejsc pracy, niezależnie czy jest to kabina kierowcy śmieciarki, hala sortownicza, czy biuro, stała się powszechna. Projekt działań Koalicji BHP, w ramach przeciwdziałania skutkom COVID-19 w branży gospodarki odpadami, stał się praktycznym przewodnikiem dla wielu firm świadczących usługi komunalne. Działania te znalazły swoje odzwierciedlenie w postaci nominacji dla ENERIS Surowce do nagrody w konkursie PR Wings za najlepsze działania związane z komunikacją kryzysową. Celem konkursu PR Wings jest promowanie profesjonalnych, etycznych oraz wyróżniających się praktyk z zakresu public relations i komunikacji. Wśród jurorów zasiadają wybitni specjaliści z wiodących polskich korporacji, NGOs, eksperci nowych mediów i marketingu, konsultanci agencji PR, przedstawiciele świata nauki PR oraz organizacji branżowych.