Pracownicy służby komunalnej - ludzie z pasją

Dodano 10.05.2019
10 maja przypada święto Pracowników Gospodarki Komunalnej. Z tej okazji ENERIS Surowce prezentuje nową, nieznaną jeszcze twarz ludzi, którzy na co dzień odbierają odpady i zajmują się ich recyklingiem. Pokazani są przez pryzmat swoich pasji i osiągnięć. Wszystko to w ramach kolejnej odsłony kampanii Strażnicy Planety, której celem jest poprawa wizerunku tej grupy zawodowej.

Służba, choć nie mundurowa

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec ubiegłego roku w sektorze dostaw wody, gospodarowania ściekami, odpadami i rekultywacji zatrudnionych było ok. 130 tysięcy osób (dla porównania - ponad 300 tys. pielęgniarek pełni swoją służbę w szpitalach). Tak zwani komunalnicy zajmują się przede wszystkim odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, całorocznym utrzymaniem porządku na ulicach, placach i chodnikach, usuwaniem nielegalnych składowisk czy demontażem pojazdów. Wszystkie te zadania łączy wspólny cel – ochrona środowiska poprzez zminimalizowanie szkodliwego wpływu człowieka oraz zaspokajanie potrzeb społeczeństwa związanych z zachowaniem porządku w okolicy.
Pracownicy zajmujący się odbiorem odpadów od mieszkańców miast i gmin, codziennie przejeżdżają dziesiątki kilometrów i każdy z nich własnymi rękami przerzuca kilkanaście ton odpadów. Bez ich pracy żylibyśmy w zanieczyszczonym środowisku i zalałaby nas masa odpadów. Choć nie nazywamy ich służbami mundurowymi, bez ich pracy nasze miasta i gminy nie byłby tak uporządkowane i bezpieczne jak dziś.
- zauważyła Dorota Włoch, Członek Zarządu ENERIS Surowce

Potencjał ukryty w ludziach

Zawód pracownika komunalnego nie cieszy się należytym uznaniem. Zamiast słów podziękowania za utrzymanie miast i gmin w czystości, kierowcy śmieciarek czy ładowacze częściej usłyszą głosy zdenerwowanych mieszkańców, którzy frustrują się zastawioną samochodem ulicą czy dźwiękami towarzyszącymi załadunkowi odpadów z pojemników. Brakuje nam często chwili refleksji na temat tego, jak ciężką i potrzebną pracę wykonują komunalnicy. ENERIS Surowce od trzech lat walczy z negatywnym wizerunkiem pracowników komunalnych. Krótki film pokazujący pracę kierowców i ładowaczy czy sortowaczy oraz wystawa fotograficzna, której inauguracja miała miejsce w Sejmie, to tylko przykłady działań.
Komunalnicy nie trafiają na pierwsze strony gazet. Nie są odznaczani w czasie uroczystości państwowych. Nie wieszamy flag w ich święto. Tym bardziej zachęcamy, by choć dziś spojrzeć na nich z wdzięcznością, dostrzec w nich niezwykłych ludzi. Osoby, które poza tym, że na co dzień zajmują się ochroną środowiska, są naszymi kolegami z klubów sportowych, podziwianymi muzykami, czynnymi żołnierzami Wojska Polskiego czy członkami Ochotniczej Straży Pożarnej. Łączą służbę na rzecz środowiska i mieszkańców z pasjami i pomaganiem innym. Należy im się szacunek i podziękowanie.
- podsumowała Magdalena Sułek-Domańska z ENERIS, inicjatorka kampanii „Strażnicy Planety. Na stronie www.eneris.pl/straznicyplanety można znaleźć sylwetki wyjątkowych komunalników ENERIS z całej Polski. Znajdują się tam też zdjęcia, które w ramach wystawy odwiedziły 10 miast na przestrzeni ostatnich 2 lat. Materiały do pobrania: Wystawa fotograficzna “Strażnicy Planety” Film „Strażnicy Planety”. Źródło zdjęcia: gorzow.pl