Program „Segreguję - nie widzę przeszkód” impulsem do zmian w prawie odpadowym?

Dodano 28.02.2017
23 lutego na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych ENERIS zaprezentował wprowadzone pod koniec 2016 roku naklejki na pojemniki w alfabecie Braille’a w ramach programu "Segreguję - nie widzę przeszkód". Przedstawiono także petycję w sprawie dostosowania wymogów zbiórki selektywnej do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. Przewodniczący Zespołu zadeklarował poparcie dla wniosku i związanych z nim zmian w prawie.

Petycja na rzecz pełnej dostępności w segregowaniu odpadów

Partnerzy programu „Segreguję – nie widzę przeszkód”: Polski Związek Niewidomych, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, Niewidzialna Wystawa oraz Fundacja Vega złożyli podpisy pod wspólną petycją wnoszącą o  dostosowanie wymogów zbiórki selektywnej do potrzeb osób z  niepełnosprawnościami, w szczególności niewidzących i słabowidzących. Rekomendowana zmiana w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku dotyczy zobowiązania firm i samorządów do oznakowania pojemników na odpady zgodnego z zasadami projektowania uniwersalnego. Przykładem takich oznaczeń są naklejki wprowadzone w grudniu ubiegłego roku przez ENERIS. Umieszczony na nich tekst w  alfabecie Braille’a, kontrastowe kolory i wypukłe piktogramy umożliwiają osobom z dysfunkcją wzroku samodzielne przypisanie odpadów do właściwego pojemnika.

Idea segregowania bez barier tematem sejmowego posiedzenia

Program „Segreguję – nie widzę przeszkód”, wprowadzający uniwersalne oznaczenia na pojemniki na odpady dla osób z niepełnosprawnością wzroku, był jednym z tematów pierwszego w tym roku posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych w Senacie. Projekt zaprezentowali przedstawiciele ENERIS, inicjatora oraz realizatora programu, w obecności partnerów ze środowiska osób niewidomych i słabowidzących. Z pierwszym w Polsce projektem oznaczeń na pojemniki w alfabecie Braille’a oraz z zapisami petycji zapoznali się posłowie oraz senatorowie, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, a także pracownicy organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych. Projekt zmian zaproponowanych w petycji zyskał poparcie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych:
- Powinniśmy upowszechniać pewną świadomość, że każdą dziedzinę ludzkiej działalności powinniśmy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych, aby czuły, że mogą w tej dziedzinie dobrze i właściwie funkcjonować. Możemy powiedzieć, że zbiórka odpadów to jest mały element życia osoby niepełnosprawnej, ale życie też się składa z małych elementów i właśnie w tym upatruję tego, że ten pomysł jest tak ciekawy
– powiedział senator Paweł Libicki, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.
- W moim przekonaniu ta inicjatywa wpisuje się w wielką misję zapisaną w Konwencji ONZ o  prawach osób z  niepełnosprawnością – włączanie osób niepełnosprawnych do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie
– powiedział poseł Sławomir Piechota, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.
– Tego typu nalepki są trochę jak te „koperty” malowane na niebiesko. To będzie też komunikat, że w społeczeństwie są ludzie, którzy mają specjalne potrzeby. Być może niejeden z pracowników zajmujących się wywózką śmieci, widząc te nalepki pomyśli, jak może staranniej wykonywać swoją pracę, by osoby z niepełnosprawnością wzroku mogły samodzielnie przeczytać, do czego służy ten pojemnik
– dodał poseł. Obecni na spotkaniu parlamentarzyści zwracali uwagę na to, że program „Segreguję – nie widzę przeszkód” stanowi przykład projektu ponad podziałami, który ma za zadanie poprawić sytuację osób niepełnosprawnych.
- Mam nadzieję, że tym tropem pójdą inne firmy komercyjne. Ułatwiłoby to pracę parlamentarzystom, organizacjom pozarządowym oraz poprawiło sytuację osób wykluczonych. Środowisko czeka na dobre rozwiązania, im szybciej takie dobre projekty zostaną wdrożone w życie, tym lepiej
– powiedziała poseł Kornelia Wróblewska, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Nie widzisz przeszkód? Przyłącz się do programu i oznacz swój pojemnik

- Osoby niewidome i słabowidzące stanowią około 5% naszego społeczeństwa. To ogromna grupa która z jednej strony wytwarza rocznie ponad 500 tys. ton odpadów, a z drugiej do tej pory była całkowicie wykluczona z ich segregowania. Wspólnie z naszymi partnerami szukamy sposobu włączenia tej grupy do do systemu segregacji odpadów. Aby naklejki były skuteczne, powinny być dostępne w całej Polsce. Mocno liczę, że pierwszym krokiem na drodze do tego celu jest przygotowana petycja
– powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. komunikacji w firmie ENERIS, autorka projektu „Segreguję – nie widzę przeszkód”. W ciągu pierwszych 2 miesięcy od uruchomienia programu, rozdysponowano blisko 1500 naklejek. Trafiają one do osób z całej Polski, od Gdańska do Rybnika, od Szczecina do Białegostoku i Lublina. Poza naklejkami ENERIS przygotował także swoją stronę internetową zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0. (standard dostępnych stron internetowych), przeszkolono także pracowników Biur Obsługi Klienta i sekretariatów w zakresie obsługi klientów z niepełnosprawnością. Jesienią podobne szkolenie przejdą wszyscy kierowcy i ładowacze firmy. W ten sposób firma wprowadziła nowe standardy obsługi klientów w branży, niezależnie od stopnia ich sprawności. Więcej informacji na temat programu i możliwości pozyskania naklejek, można znaleźć na stronie www.grupa-eneris.pl/naklejki.