Przedłużenie współpracy z gminą Puszcza Mariańska

Dodano 10.07.2017
Przetarg na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Puszcza Mariańska wygrał dotychczasowy operator – ENERIS Surowce, oddział w Tomaszowie Mazowieckim. Przez następny rok spółka będzie odbierała odpady zmieszane oraz segregowane od ponad 8 tysięcy mieszkańców gminy. Usługa będzie realizowana według dotychczasowych zasad.
Gmina Puszcza Mariańska rozstrzygnęła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. na korzyść tomaszowskiego oddziału ENERIS Surowce. Przez najbliższy rok ENERIS będzie odpowiedzialny za odbiór odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych. Spółka jest już znana mieszkańcom gminy, na której terenie od lat odpowiada za gospodarkę komunalną. Harmonogram z terminami odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych oraz elektro sprzętu znajduje się na stronie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska www.puszcza-marianska.pl. Więcej informacji na temat selektywnej zbiórki można uzyskać pod numerem infolinii ENERIS Surowce: 801 00 38 38.