Przejezdność i bezpieczeństwo pilskich dróg i chodników - wspólne bezpieczeństwo, wspólna odpowiedzialność, wspólny interes

Dodano 10.02.2017
20 tysięcy przejechanych kilometrów, 2 tysiące godzin pracy, 1 200 ton soli drogowej oraz 250 ton zużytego piasku.

To dotychczasowe statystyki „Akcji zima 2016/2017”, którą na pilskich drogach prowadzi Altvater Piła. Spółka odpowiada za utrzymanie 80% dróg oraz 30% chodników w mieście. W przypadku pozostałych terenów, nieujętych w umowie, Alvater Piła interweniuje w odpowiedzi na zgłoszenia zarówno samorządów, jak również wspólnot i zarządców nieruchomości.

Bezpieczne chodniki i drogi – wspólny obowiązek i odpowiedzialność

Altvater Piła wraz ze swoimi podwykonawcami odpowiada za utrzymanie zimowe dróg krajowych, powiatowych i gminnych. Z odśnieżania i odladzania wyłączone są drogi osiedlowe oraz wewnętrzne, zarządzane przez wspólnoty oraz właścicieli prywatnych. Nieujęta umową z Altvater Piła jest także przeważająca większość, to jest 70%, miejskich chodników. Odpowiedzialni za stan tych nawierzchni są właściciele, zarządcy nieruchomości oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Altvater Piła apeluje, aby w razie problemów z profesjonalnym utrzymaniem zimowym dróg, chodników i części wspólnych posesji, które nie są objęte kontraktem z Urzędem Miasta, zgłaszać się bezpośrednio do spółki. Firma dysponuje zasobami ludzkimi, potencjałem technicznym oraz doświadczeniem w zakresie odśnieżania, odladzania oraz zwalczania skutków gołoledzi.
- Zgodnie z prawem właściciele i administratorzy są odpowiedzialni za utrzymanie porządku i czystości również na chodnikach przylegających do ich posesji. Altvater Piła odpowiada za odśnieżanie ulic i chodników wskazanych przez Miasto Piła. Oczywiście, reagujemy również w sytuacjach trudnych warunków odladzając i odśnieżając chodniki i drogi, które nam nie podlegają. Wymaga to od nas dodatkowej pracy oraz zużycia materiałów eksploatacyjnych. Robimy to jednak dla wspólnego dobra i bezpieczeństwa mieszkańców Piły
powiedział Dariusz Mikołajczyk, Prezes Zarządu Altvater Piła. Taka dodatkowa akcja odśnieżania i odladzania terenów nieujętych w umowie była prowadzona przez Altvater Piła na prośbę Urzędu Miasta Piły w trzecim tygodniu stycznia. Gruba warstwa lodu zalegająca wówczas na chodnikach leżących na terenach zarządzanych przez prywatnych właścicieli oraz administratorów stanowiła istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa przechodniów. W przypadku wątpliwości co do tego, kto odpowiada za stan drogi czy też chodnika, mieszkańcy mogą zgłosić się do Straży Miejskiej (numer telefonu 986, e-mail: sm|um.pila.pl)| |sm|um.pila.pl), która zweryfikuje, do kogo należy dany teren i wyegzekwuje usunięcie utrudnień.

Pilska Akcja zima w pigułce

Altvater Piła odpowiada za zimowe utrzymanie 1 068 325,35 m2 dróg w Pile oraz 252 525,47 m2 chodników i ścieżek rowerowych. Decyzje o rozpoczęciu „Akcji zima” na drogach: krajowych, powiatowych i gminnych podejmowane są przez pracowników Altvater Piła na podstawie prowadzonego całodobowego monitoringu prognoz pogody oraz nawierzchni dróg. Wyjątkiem są drogi wojewódzkie (ul. Siemiradzkiego, ul. Wojska Polskiego, Al. Jana Pawła II, Al. Powstańców Wielkopolskich), na których działania są prowadzone pod warunkiem każdorazowego uzyskania zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Złotowie. Usuwanie śliskości dróg odbywa się przy pomocy piasku oraz soli, która magazynowana jest na terenie zakładu Spółki przy ulicy Łącznej. Od listopada ubiegłego roku na pilskie drogi wysypano jej około 1 200 ton. Sól zaczyna działać po około 1,5 – 2 godzinach od posypania, przy czym czas ten zależy od takich czynników jak temperatura i wilgotność powietrza oraz natężenie ruchu kołowego. W zależności od kategorii dróg, ich przejezdność powinna być przywrócona od 2 do 8 godzin od zakończenia opadów. Odmiennie niż drogi, chodniki posypywane są piaskiem i odśnieżanie w przeważającej części ręcznie. Tylko w styczniu pracownicy Altvater Piła wyjeżdżali na interwencje 35 razy (21 razy oczyszczając drogi, 14 - chodniki). Podczas tych interwencji odśnieżyli oraz usunęli śliskość z dróg i chodników o łącznej powierzchni około 26 tysięcy m2. Od rozpoczęcia „Akcji zima 2016/2017” pojazdy Altvater Piła przejechały trasę odpowiadającą połowie długości równika – 20 tysięcy kilometrów. Spółka korzysta również ze wsparcia podwykonawców – pilskich firm „Komunalnik” oraz „Słoneczny ogród”.