Przełomowe wyniki badań systemu oznakowania opakowań

Dodano 27.09.2019
92% osób oceniło pozytywnie system oznakowania na opakowania przygotowany przez Koalicję 5 frakcji. Wyniki badań zachęcają kolejne firmy do aktywnego włączenia się w rozwój systemu. Stąd do inicjatywy przyłączyły się Danone i Żabka Polska oraz Fundacja Za górami za lasami, GFT Poland i Wydawnictwo Bajaland, podpisując deklarację członkowską.

Mały znak o dużym znaczeniu

Carrefour Polska, jeden z koalicjantów, przeprowadził badania na reprezentatywnej próbie Polaków, z których wynika, że eko-oznakowania na opakowania przygotowane przez Kolację 5 frakcji są nie tylko czytelne (98% respondentów) ale też zachęcają do segregowania (92%). W ramach badania pytano także o czytelność piktogramów i ich użyteczność w stosunku do obecnie funkcjonujących znaków na opakowaniach (np.: trójkąt recyklingu czy kosz na odpady). I znów 91% respondentów uznało eko-oznakowana Koalicji 5 frakcji za czytelniejsze i dające jasne wskazówki co do sposobu segregowania. Przypomnijmy, że system piktogramów powstał jako odpowiedź na Cel 12 Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, którego celem jest zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji.
Koalicję 5 frakcji wyróżnia nie tylko innowacyjny system oznakowania. To także sposób, w jaki ta idea jest tworzona – partycypacyjnie, w drodze szerokich konsultacji społecznych i branżowych. Po licznych spotkaniach, na zlecenie naszego partnera koalicyjnego Carrefour Polska, Kantar Millward Brown zbadał postawy Polaków wobec segregacji odpadów i ekologii. Badanie obejmowało m.in. znajomość zasad selektywnej zbiórki odpadów oraz deklaracje segregowania. Wyniki pokazały, że znajomość pojęcia „selektywna zbiórka i recykling” oraz segregowanie odpadów (umieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach na śmieci przeznaczonych na papier, szkło, plastik oraz bioodpady) to powszechnie deklarowane postawy. Jednak konsumenci napotykają szereg trudności z segregacją odpadów, m.in. brakuje informacji, do jakiego pojemnika wyrzucać poszczególne odpady. Na opakowaniach nie ma zrozumiałych informacji na ten temat, a stosowane do tej pory piktogramy i oznaczenia są znakami specjalistycznymi, projektowanymi z myślą o producentach, organizacjach odzysku czy firmach przetwarzających odpady.
podkreśla Małgorzata Greszta, inicjatorka Koalicji 5 frakcji i Partner Zarządzający CSR Consulting.

Nowi członkowie Koalicji 5 frakcji

27 września 2019 r. w Warszawie przedstawiciele pięciu firm i organizacji podpisali deklarację uczestnictwa w Koalicji 5 frakcji. Tym samym potwierdzili zaangażowanie w rozwój jednolitego systemu eko-oznakowań opakowań w postaci piktogramów, który pomaga konsumentom w prosty i jasny sposób je segregować. Nowi koalicjanci zadeklarowali też prowadzenie działań edukacyjnych na temat właściwego sortowania odpadów wśród swoich pracowników, klientów i innych interesariuszy. Wydarzenie zbiegło się w czasie z obchodami Światowego Tygodnia Działania na rzecz Celów (Global Week to Act4SDGs), który odbywa się od 20 do 30 września 2019 r. Tydzień organizowany jest w ramach UN SDG Action Campaign – globalnej inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ. Nowi członkowie Koalicji 5 frakcji to (w kolejności alfabetycznej):
  • Bajaland
  • Danone
  • Fundacja Za górami za lasami
  • GFT Poland
  • Żabka Polska.
Tydzień wcześniej do grona koalicjantów dołączyła też gmina Strzegom z Dolnego Śląska jako czwarty samorząd wśród członków Koalicji 5 frakcji. Obecnie do tej wielobranżowej inicjatywy należy łącznie 33 członków – firm, samorządów czy organizacji pozarządowych, którzy wspierają selektywną zbiórkę odpadów surowcowych do 5 pojemników oraz chcą edukować swoich interesariuszy w zakresie właściwego segregowania odpadów i rozwijać system eko-oznakowań.

Filmowa edukacja prosto ze Strzegomia

Organizacja efektywnego systemu zbiórki odpadów od mieszkańców to pierwszy krok do osiągnięcia europejskich poziomów odzysku surowcowego, który w tym roku powinien osiągnąć 40%. Jednak równie ważna jest edukacja ekologiczna i dotarcie do szerokich grup obiorców. Strzegom przystępując do Koalicji 5 frakcji przygotowała edukacyjne filmy z praktycznymi wskazówkami na temat segregacji odpadów.
Aktywność i zaangażowanie w działania edukacyjne to znak rozpoznawczy naszych koalicjantów. Cieszymy się, że od 1,5 roku Koalicja rośnie w siłę, dzieli się własnymi dobrymi praktykami oraz wypracowuje sprawdzone narzędzia edukacyjne.Z pewnością materiały filmowe przygotowane przez Kolację we współpracy z Urzędem Miejskim w Strzegomiu przyczynią się do upowszechnienia praktycznej wiedzy na temat właściwego segregowania odpadów.
– powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, jedna z inicjatorek Koalicji 5 frakcji i dyrektora ds. komunikacji w ENERIS. Filmy można obejrzeć na stronie www.5frakcji.pl.

Koalicja 5 frakcji zaprasza do współpracy

Działania Koalicji 5 Frakcji wychodzą naprzeciw luce informacyjnej. Zaprojektowany jednolity system oznakowania, w postaci kolorowych piktogramów w kształcie kosza, precyzyjnie informuje o przyporządkowaniu opakowania do odpowiedniego rodzaju odpadów. Górna część piktogramu wskazuje którego elementu opakowania dotyczy informacja (np. butelka, korek). Środkowa – do którego pojemnika na odpady należy wyrzucić dny element opakowania (np. butelka – plastik, korek – plastik). Natomiast dolna część informuje, jak przygotowany dany element do wyrzucenia (np. butelkę – zgnieć, korek – odkręć). Koalicja 5 Frakcji zaprasza do współpracy producentów wprowadzających na rynek opakowania, samorządy realizujące segregację na pięć frakcji oraz firmy i organizacje pozarządowe, które chcą edukować swoje otoczenie na temat odzysku surowcowego. Udział w tej inicjatywie daje możliwość korzystania z przemyślanego systemu eko-oznakowania na opakowania, stworzonego w oparciu o analizę prawną funkcjonującego znakowania ekologicznego oraz dobre praktyki z USA i Wielkiej Brytanii. Koalicja 5 frakcji udostępnia także narzędzia edukacji, od systemu oznakowania na pojemniki (do biur dla firm, do przestrzeni miejskiej dla samorządów), spójnego z oznakowaniem produktów, po bazę praktyk w obszarze edukacji na temat segregacji surowców.