Raport środowiskowy ECO został zaprezentowany mieszkańcom Rudy Śląskiej

Dodano 10.01.2017

10 stycznia w Rudzie Śląskiej odbyła się publiczna prezentacja Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Ekologicznego Centrum Odzysku – nowoczesnej elektrociepłowni, której budowa planowana jest w Rudzie Śląskiej. W trakcie spotkania mieszkańcy i przedstawiciele organizacji ekologicznych zadawali szereg pytań dotyczących m.in. transportu odpadów, wybranych technologii oraz wpływu ECO na środowisko.

Prezentacja i merytoryczna dyskusja

W czasie spotkania, które odbyło się w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej przedstawiciele inwestora zaprezentowali główne założenia projektu elektrociepłowni ECO. Przybliżone zostały między innymi: technologia, sposób zagospodarowania działki oraz kwestie związane z oddziaływaniem na środowisko. W przypadku emisji substancji do atmosfery wskazywano na bezpieczeństwo instalacji z rozbudowaną częścią oczyszczania spalin oraz podkreślano, że normy, którym będzie podlegać elektrociepłownia ECO, są znacznie bardziej surowe, niż te, które dotyczą instalacji, w których spalane są tradycyjne paliwa kopalinowe (kopalne).
- W przypadku pyłów mówimy o wartościach dziesięciokrotnie niższych niż w tradycyjnych elektrociepłowniach węglowych, a dla tlenku siarki norma ta jest niższa aż 26 razy! Co więcej, dym uchodzący z komina ECO będzie badany pod kątem obecności substancji, których w tradycyjnej energetyce nawet się nie mierzy. Bieżące wyniki pomiarów będą dostępne dla mieszkańców na przykład na tablicy świetlnej czy poprzez stronę internetową ECO  i na bieżąco monitorowane przez służby nadzorujące -
powiedział dr Tomasz Nowicki z firmy ENERIS, inwestora elektrociepłowni ECO. Uruchomienie inwestycji nie wpłynie również na ekosystem w Rudzie Śląskiej, a dźwięki dobiegające z elektrociepłowni nie będą zauważalne przez mieszkańców miasta. Także kwestia ewentualnych odorów będzie ograniczona do hali elektrociepłowni poprzez wytworzenie podciśnienia, hermetyzację procesów oraz transport odpadów w zamkniętych szczelnie pojazdach. Inwestor odniósł się również do wyboru technologii oraz dostawców urządzeń.
- Zamierzamy stosować najnowocześniejsze, ale sprawdzone technologie. Będziemy brali pod uwagę polskie urządzenia, bo wiemy, że dzięki wysokiej jakości są często oferowane przez największych, światowych dostawców rozwiązań dla tego typu instalacji. Mamy nadzieję, że w ECO znajdzie się sporo maszyn, które powstały tu, na Śląsku. Jednak najważniejszym elementem będzie ich jakość – zamierzamy wybudować ECO, a później eksploatować tę elektrociepłownię. Interesują nas więc stworzenie instalacji ekonomicznej w działaniu i bezawaryjnej, a nie oszczędności w czasie budowy.
powiedział Grzegorz Maj, Dyrektor ds. Rozwoju ENERIS, inwestora elektrociepłowni ECO. W trakcie kilku sesji pytań i odpowiedzi mieszkańcy oraz przedstawiciele organizacji ekologicznych odnosili się do wybranych aspektów planowanej inwestycji. Pytania dotyczyły między innymi rozwiązań drogowych i lokalizacji ECO. Według inwestora dzięki stworzeniu nowego zjazdu bezpośrednio z Drogowej Trasy Średnicowej ruch pojazdów do ECO nie będzie zauważalny – to 70 samochodów w ciągu 24 godzin na trasie, po której porusza się około 70 tys. pojazdów na dobę.
- Obecnie stosowane technologie termicznego przekształcania odpadów, ale przede wszystkim nadzór ze strony odpowiednich urzędów oraz społeczeństwa, pozwalają budować takie instalacje w centrach dużych europejskich miast. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie strat przesyłu ciepła oraz zmniejszanie zanieczyszczeń wynikających z transportu
odpowiedział Grzegorz Maj.

Dialog

Prezentacja raportu to ważny element szeroko zakrojonych działań informacyjno-konsultacyjnych prowadzonych przez ENERIS na terenie Rudy Śląskiej. Dotychczas odbyły się: spotkania informacyjne z grupami interesariuszy (seniorami, duchownymi i dyrektorami szkół oraz nauczycielami) prezentujące założenia projektu ECO, stacjonarne i mobilne punkty konsultacyjne, wystawa prezentująca ECO oraz spotkanie Lokalnego Forum Dialogu. Inwestor spotkał się również z przedstawicielami wszystkich organizacji pozarządowych, które wyraziły zainteresowanie uczestnictwem w procesie konsultacji społecznych. Całość działań konsultacyjnych poprzedzona była diagnozą społeczną opartą o 4 wywiady zogniskowane z mieszkańcami dzielnic sąsiadujących z planowaną inwestycją (Rudy, Chebzia,  Nowego Bytomia) i organizacjami pozarządowymi oraz wywiady indywidualne z liderami opinii. Każdej formie dialogu z mieszkańcami towarzyszy kampania informacyjna w mediach lokalnych, na stronie internetowej projektu oraz w przestrzeni publicznej.
- To dla nas bardzo ważne, aby cały projekt był przejrzysty i zrozumiały dla wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej. Z tego powodu, jako inwestor, podjęliśmy szereg działań znacznie wychodzących poza ustawowe obowiązki. Chcemy, żeby mieszkańcy mieli dostęp do rzetelnych i wiarygodnych informacji. Najlepszym przykładem jest właśnie publiczna prezentacja raportu, w trakcie której na pytania odpowiedzieli eksperci oraz praktycy, przez lata kierujący podobnymi instalacjami. Jestem przekonana, że stanowią oni najwartościowsze źródło informacji –
powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji ENERIS. Niezależnie od zakończonej właśnie prezentacji raportu, Urząd Miasta Ruda Śląska organizuje 12 stycznia (czwartek) otwartą dla mieszkańców rozprawę administracyjną, podczas której eksperci reprezentujący inwestora będą odnosili się do zgłaszanych na spotkaniu uwag i wniosków.

Ekologia

Ekologiczne Centrum Odzysku to nowoczesna elektrociepłownia, w której jako źródło energii wykorzystywane będą odpady resztkowe (czyli odpady, których nie można poddać już recyklingowi) oraz osady ściekowe. Należy podkreślić z całą stanowczością, że zgodnie z prawem są to odpady definiowane jako „inne niż niebezpieczne i obojętne”. Instalacja będzie zbudowana w oparciu o najnowocześniejsze technologie i komponenty, dostarczane przez uznanych producentów, spełniających wymogi BAT. Bardzo duży nacisk zostanie położony na kwestie bezpieczeństwa oraz minimalizacji wpływu na środowisko. Energia odzyskana z odpadów pozwoli wytworzyć ciepło, energię elektryczną oraz chłód, co ma dać impuls rozwojowy dla dotychczas niewykorzystanych terenów przy Drogowej Trasie Średnicowej i trasie N-S. Do instalacji będzie prowadził dedykowany zjazd z DTŚ, a tuż przy niej powstanie strefa inwestycyjna generująca w przyszłości setki miejsc pracy. Teren, na którym została zaplanowana ECO zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest na cele związane z gospodarką odpadami. Instalacja została ujęta w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. Elektrociepłownia to także nowe miejsca pracy dla mieszkańców Rudy Śląskiej w trakcie budowy i eksploatacji, a także ponad milion trzysta tysięcy wpływów do budżetu miasta z tytułu podatków. Więcej na stronie projektu.