Ruszył Program Grantowy ENERIS!

Dodano 14.04.2016

Każdy z nas ma wpływ na środowisko, jest odpowiedzialny za jego ochronę i przyszłość. Najdrobniejsze zmiany codziennych nawyków na proekologiczne mają duży wpływ na otaczający nas świat

A jeśli pójść o krok dalej i zrobić coś więcej? Stworzyć obszar zielony, którego brakuje na pełnym bloków osiedlu lub na terenie szkoły? Tchnąć życie w zapomniany miejski park, a może zagospodarować trawniki w centrum miasta? Ile lokalnych potrzeb tyle pomysłów, na które czeka ENERIS Surowce – największa, polska marka na rynku ochrony środowiska. Ich realizacja jest możliwa dzięki pierwszej edycji Programu Grantowego ENERIS. Jego celem są: prawdziwa ochrona środowiska realizowana przez lokalne działania służące ograniczeniu negatywnego oddziaływania człowieka na otoczenie, promocja zachowań ekologicznych oraz budowaniu szeroko pojętej zielonej infrastruktury.
- Dzięki Programowi Grantowemu ENERIS mamy szansę sprawić, by w naszym regionie odcisnąć swój własny, zielony ekoślad! Dzięki aktywizacji społeczności lokalnych – uczniów pobliskiej szkoły, sąsiadów czy znajomych z domu kultury możemy zrealizować projekt, który będzie cieszyć oczy nas wszystkich przez wiele, wiele lat
– powiedział Dariusz Mikołajczyk, Prezes Zarządu Altvater Piła. Granty przyznawane będą przez firmę ENERIS Surowce S.A. na działania takie jak: programy edukacyjne skierowane do członków społeczności lokalnej z zakresu ekologii i ochrony środowiska, tworzenie zielonej infrastruktury miejskiej (np.: ogródków przyszkolnych, klombów osiedlowych, sadzenia drzew, budowania zielonych murów z roślin itp.), poprawę estetyki przestrzeni miejskiej, ochronę ekosystemów oraz ich rozwój (np.: zakładanie miejskich pasiek, domów dla owadów itp.), szeroko rozumianą poprawę jakości życia w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i ekologii. Program Grantowy ENERIS rusza już 14 kwietnia. Zgłoszenia projektów przyjmowane będą do 18 maja br. wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie Programu Grantowego ENERIS. W ciągu miesiąca od zakończenia przyjmowania wniosków jury wybierze nagrodzone projekty, które otrzymają fundusze na realizację planów tuż po ogłoszeniu wyników. Wszystkie pomysły powinny zostać zrealizowane do końca 2016 roku.