Ruszyła Koalicja na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych

Dodano 01.04.2019
W ostatnich miesiącach wiele mówi się o bezpieczeństwie instalacji i składowisk, a zapomina o pracownikach tych obiektów. Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami i ENERIS Ochrona Środowiska postanowiły zwrócić uwagę przedsiębiorców i samorządowców na kwestię zagrożeń związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. W marcu 2019 r. powołali wspólnie Koalicję na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych.

Budujmy świadomość

Punktem wyjścia dla powołania Koalicji jest przede wszystkim niska świadomość na temat charakteru pracy i zagrożeń związanych z obowiązkami kierowcy, ładowacza czy sortowacza, szczególnie wśród mieszkańców. Nie tylko brakuje jednolitych, pełnych i wiarygodnych statystyk branżowych, ale też podstawowej wiedzy, np.: o martwych polach w śmieciarkach. Tymczasem, zgodnie z danymi GUS, obecnie branża komunalna, figurująca w oficjalnych statystykach wraz z gospodarką wodną i ściekową, generuje najwyższy wskaźnik wypadkowości – w 2017 roku odnotowano 7 wypadków śmiertelnych.
Przepisy BHP rozsiane są w różnorodnych ustawach i rozporządzeniach. Znaczne wydatki związane z prawidłową ich implementacją, istotnie wpływają na całościowy koszt usług. W efekcie obszar BHP narażony jest na niedoinwestowanie i pobieżne traktowanie. Koalicja, którą powołujemy do życia, ma wesprzeć przedsiębiorców, ale i samorządy, w budowaniu bezpiecznego miejsca pracy w branży komunalnej. Ma też zwiększyć świadomość zagrożeń wśród mieszkańców i wyczulić ich na pewne zachowania.  zapowiedział Sławomir Rudowicz, Przewodniczący Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.

Różne narzędzia – jeden cel: bezpieczeństwo!

Celem Koalicji jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych, dzielenie się dobrymi praktykami dotyczącymi edukacji BHP, a także budowanie świadomości społeczeństwa odnośnie zagrożeń.
W ENERIS konsekwentnie, krok po kroku, budujemy kulturę bezpieczeństwa pracowników – to ich życie i zdrowie jest wartością, na której bazują inne procesy operacyjne w firmie. Choć pojawiające się wciąż wypadki wymuszają stałe poszukiwanie nowych metod dbania o bezpieczeństwo, już w tej chwili mamy wypracowanych wiele dobrych praktyk dostrzeganych przez branżę i naszych pracowników.
powiedział Paweł Augustyn, Prezes Zarządu ENERIS Surowce. Ambicją inicjatorów Koalicji jest równieżtworzenie i promowanie standardów zachowań kryzysowych czy działania informacyjne w zakresie edukacji na temat pierwszej pomocy. Inicjatorzy Koalicji, wspólnie z członkami ZPGO, planują przygotowywanie analiz tematycznych, jak również zbieranie i urealnianie statystyk wypadkowych. W Grupie ENERIS od lat funkcjonują liczne, przetestowane w praktyce narzędzia wspierające budowanie kultury bezpieczeństwa zarówno wewnętrznie, jak i w społecznościach lokalnych.
Przez ostatnie 4 lata funkcjonowania pod marką ENERIS wypracowaliśmy rozbudowane szkolenia stanowiskowe, stworzyliśmy dedykowane filmy instruktażowe i konkursy tematyczne, wdrożyliśmy zasady systemu jakości 5S na stanowiskach kierowców, ładowaczy, dyspozytorów czy w warsztatach samochodowych. Z drugiej strony realizujemy choćby program dla mieszkańców Bezpieczne Odpady Budowlane. Cieszymy się, że ZPGO przyjęło naszą propozycję wymiany dobrych praktyk. Jestem pewna, że forma otwartego dzielenia się przykładami w zakresie bezpieczeństwa pracy stworzy nową wartość w obszarze rynku odpadowego i pomoże odbudować jego nadwyrężoną reputację.
- zapowiedziała Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji ENERIS Ochrona Środowiska.

Koalicja otwarta na współpracę

Koalicja na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych (w skrócie Koalicja BHP) jest inicjatywą dobrowolną i otwartą na wszystkich, którym bliska jest troska o zdrowie pracowników. Zaproszenie do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą kierowane jest szczególnie do członków ZPGO, zarówno władz samorządowych, oraz przedsiębiorców realizujących usługi komunalne dla społeczności lokalnych, jak i biznesu. Chętnych do współpracy zapraszamy do kontaktu z ENERIS pod adresem koalicjabhp|eneris.pl| |koalicjabhp|eneris.pl.