Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS w lubuskich szkołach

Dodano 03.04.2017
Ponad 3 tysiące uczniów z województwa lubuskiego skorzysta z nowego narzędzia dydaktycznego z zakresu ochrony środowiska. Do końca czerwca mobilna Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS uzupełni edukację ekologiczną w 13 szkołach podstawowych oraz gimnazjach regionu. Wystawa odbywa się w ramach współpracy ENERIS Surowce z Celowym Związkiem Gmin CZG-12.

Interaktywna edukacja ekologiczna ENERIS

Mobilna Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS to 9 dwustronnych tablic, składających się na lekcję ekologii. Od początku kwietnia uczniowie placówek oświatowych z terenu sześciu lubuskich gmin: Lubniewic, Sulęcina, Krzeszyc, Witnicy, Dębna i Międzyrzecza będą mogli dzięki nim zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi skutków oddziaływania człowieka na środowisko. Poznają zasady sortowania odpadów, oszczędzania energii, a  także odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych. Myśl przewodnia ścieżki mieści się w trzech hasłach: REDUKUJ – swój wpływ na środowisko; ODZYSKUJ – tak dużo surowców, jak to możliwe; PRZETWARZAJ – to, czego nie da się już użyć jako surowca wtórnego, można jeszcze przetworzyć w kompost, energię lub ciepło. Jako pierwsi ze Ścieżką Edukacji Ekologicznej ENERIS zapoznają się uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach, gdzie wystawa będzie prezentowana przez pierwszy tydzień kwietnia. Do końca czerwca wystawę obejrzy ponad 3 tysięcy uczniów 13 lubuskich placówek oświatowych mieszczących się na terenie gmin współpracujących z Celowym Związkiem Gmin CZG-12 w zakresie edukacji ekologicznej.
Mobilna Ścieżka Edukacji Ekologicznej jest pomyślana jako bezpłatne uzupełnienie edukacji ekologicznej i żadna ze szkół nie ponosi kosztów związanych z jej ekspozycją. Dzięki niej promujemy wiedzę ekologiczną zarówno wśród społeczności lokalnych obsługiwanych przez nas 100 gmin, jak i we współpracy z organizacjami zainteresowanymi promowaniem wiedzy ekologicznej. Przykładem takiego partnerstwa jest współpraca ENERIS Surowce z Celowym Związkiem Gmin CZG-12. Dzięki niej możemy promować naszą ideę: REDUKUJ - ODZYSKUJ - PRZETWARZAJ w kolejnych gminach regionu. Mobilna Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS jest doskonałym uzupełnieniem stacjonarnej wersji wystawy zlokalizowanej na terenie naszego zakładu w Gorzowie Wielkopolskim
– powiedział Tomasz Bielański, Dyrektor gorzowskiego oddziału ENERIS Surowce. Z mobilną Ścieżką Edukacji Ekologicznej ENERIS, uczącą odpowiedzialnych postaw wobec środowiska, będą mogli się zapoznać także dorośli mieszkańcy regionu. Tablice zostaną zaprezentowane podczas ogólnodostępnych wydarzeń o tematyce ekologicznej organizowanych przez CZG-12. Pierwszą okazją do wzięcia udziału w „mobilnej lekcji ekologii” będzie zaplanowany na 22 kwietnia Piknik Ekologiczny „Dzień Ziemi w CZG-12”, który odbędzie się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie. Wystawa będzie także jedną z atrakcji Pikniku Ekologicznego „Reduce, Reuse, Recycle” organizowanego 8 czerwca w Gliśnie.

Współpraca na rzecz edukacji ekologicznej w regionie

Mobilna wystawa, udostępniana na potrzeby placówek oświatowych oraz prezentowana podczas imprez lokalnych jest elementem długofalowej edukacji ekologicznej prowadzonej przez ENERIS Surowce. Tylko od ubiegłego roku, podczas miesięcznych wystaw w centrach miast, z wystawą zdążyli się zapoznać mieszkańcy Kielc i Tomaszowa Mazowieckiego. Dzięki współpracy z tomaszowskim samorządem udział w „mobilnej lekcji ekologii” wzięło również ponad 5 500 uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.
– Mobilne i stacjonarne Ścieżki Edukacji Ekologicznej to ciekawy, ale nie jedyny przykład edukacji ekologicznej realizowanej przez ENERIS. Dla najmłodszych przygotowaliśmy wspólnie z Szymonem Jachimkiem (kabaret LIMO) przedstawienie „Najlepszy prezent”, a dla gimnazjalistów strategiczną grę planszową „EKO-Patrol ENERIS”. Uzupełnieniem naszych działań są liczne gry plenerowe umożliwiające poznawanie praktycznych zasad ochrony środowiska w czasie zabawy
– powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji Grupy ENERIS. Stacjonarna wersja Ścieżki Edukacji Ekologicznej ENERIS, przystosowana do lekcji plenerowych, od niemal pół roku ustawiona jest na terenie oddziału ENERIS Surowce w Gorzowie Wielkopolskim. Udział w niej mogą wziąć bezpłatnie dzieci i młodzież ze szkół m.in z obszaru funkcjonowania Związku Celowego MG-6. Zainteresowanych udziałem w tej niecodziennej i interesującej  lekcji ekologii prosimy o  kontakt: +48 95 733 56 00 lub mailowo: gorzow|grupa-eneris.pl| |gorzow|grupa-eneris.pl