Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS powstaje w Gorzowie Wielkopolskim!

Dodano 26.07.2016

Na terenie oddziału ENERIS Surowce S.A. w Gorzowie Wielkopolskim powstaje Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS. Przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów trasa dydaktyczna uczy sortowania odpadów oraz pokazuje czym jest nowoczesny odzysk materiałowy i energetyczny. Na początku września placówki edukacyjne będą mogły zgłosić się do udziału w lekcji na ścieżce ENERIS, pod numerem telefonu: +48 95 733 56 00.

Ekologiczna atrakcja

Ścieżka mieści się na terenie oddziału ENERIS Surowce S.A. w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Podmiejskiej 19, i jest przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W trakcie dwugodzinnych zajęć dzieci i młodzież pogłębią swoją wiedzę na temat segregowania odpadów oraz procesów, dzięki którym następuje odzysk surowców – materiałowy oraz termiczny. Na tablicach można również prześledzić, w jaki sposób odpady są przetwarzane, mechanicznie i biologicznie.
- Dzięki ścieżce młodsi i starsi mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego oraz pozostałych gmin obsługiwanych przez nasz Oddział dowiedzą się, jak w ciągu dnia każdy z nas oddziałuje na środowisko, co dzieje się z wytwarzanymi przez nas odpadami i co możemy zrobić, aby jak najmniej trafiało ich na składowiska
- deklaruje Ireneusz Strózik, Dyrektor ENERIS Surowce SA, oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Na tydzień przed przyjazdem, w ramach przygotowań do lekcji, uczniowie otrzymają zadanie, którym jest staranna obserwacja tego, jak w ich najbliższym otoczeniu postępuje się z odpadami. Później, wiedzę zdobytą w czasie zajęć na Ścieżce Edukacji Ekologicznej ENERIS młodzież będzie mogła utrwalić biorąc udział w rożnych quizach, konkursach oraz zabawach dostosowanych do wieku i poziomu wiedzy, a także sprawdzić w finałowym konkursie - Kole Wiedzy – i zdobywać nagrody.

Redukuj, Odzyskuj, Przetwarzaj

Ścieżka liczy 15 tablic. Przewodnikami dzieci, pomagającymi uporządkować wiedzę, są trzy rysunkowe postacie: profesor Surowiecki – mądry nauczyciel, dociekliwy nastolatek Szymek i jego młodsza siostra Misia, która zadaje proste pytania, na które odpowiedzi często wymagają wiedzy i zastanowienia.
- Chcemy przekonać odwiedzającą nas młodzież do naszej idei, która zawiera się w trzech słowach: Redukuj, Odzyskuj, Przetwarzaj. REDUKUJ – swój wpływ na środowisko; ODZYSKUJ – tak dużo surowców jak to możliwe; PRZETWARZAJ – to czego nie da się już użyć jako surowca wtórnego, można jeszcze przetworzyć w kompost lub energię. Wiemy również, że w XXI wieku edukacja powinna być ciekawa, angażująca i interaktywna, bo tylko wtedy na długo pozostanie w pamięci
- mówi Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji ENERIS.