„Segreguję – nie widzę przeszkód” czyli jak osoby niewidome mogą chronić środowisko

Dodano 06.12.2016
Od 3 grudnia, tj. Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, ENERIS Surowce S.A. w ramach programu „Segreguję – nie widzę przeszkód” udostępnia naklejki do oznakowania pojemników na odpady w alfabecie Braille’a.
  • To pierwsza tego typu inicjatywa w Europie znosząca bariery w sortowaniu odpadów przez osoby z niepełnosprawnością wzroku.
  • Osoby indywidualne, które prześlą zgłoszenie, otrzymają bezpłatną naklejkę ułatwiającą sortowanie odpadów osobom niewidzącym i słabowidzącym.
  • Patronat nad programem objął Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, a partnerami są m.in. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach oraz „Niewidzialna Wystawa”.
  • Patronem medialnym są Integracja, Przegląd Komunalny i kwartalnik RECYKLING.

Od potrzeby do rozwiązania

Logo "Segreguję - nie widzę przeszkód"Według danych GUS w Polsce mieszka ponad 1,8 mln osób niewidomych lub słabowidzących, co stanowi prawie 5% polskiego społeczeństwa. Osoby te konsekwentnie walczą o to, by bariery, które ograniczają ich w codziennym życiu, m.in. w komunikacji czy dostępie do usług, były znoszone. To właśnie środowisko osób niewidomych zasygnalizowało ENERIS Surowce potrzebę zniesienia ograniczeń istniejących w obszarze ochrony środowiska.
- Osoby z niepełnosprawnością wzroku na pamięć uczą się punktów orientacyjnych w  swojej przestrzeni. Te powtarzalne elementy są bardzo ważne, ponieważ dzięki nim niewidomi i słabowidzący mogą się poruszać praktycznie w pełni samodzielnie. Problem pojawia się, kiedy tej powtarzalności zabraknie, a z taką sytuacją mamy do czynienia w  przypadku altanek śmietnikowych na osiedlach wielorodzinnych. Zdarza się, że pracownicy komunalni po odbiorze śmieci umieszczają pojemniki w innym miejscu, co uniemożliwia osobie niewidomej właściwą segregację. Taka sytuacja ogranicza jej samodzielność, skazując na wsparcie osób trzecich
– powiedział Jerzy Janas z Polskiego Związku Niewidomych.
- Jest coraz więcej udogodnień i ułatwień dla niewidomych, ale niestety nie we wszystkich obszarach. Pojemniki na szkło, plastiki, papier różnią się od siebie kolorami, a czasami tylko naklejkami z napisami, a tego osoby niewidome, takie jak ja, nie są w stanie odróżnić. A szkoda, bo niewidomi, tak jak każdy, produkują odpady i żyją samodzielnie, powinni więc mieć możliwość odpowiedzialnego postępowania z odpadami i sortowania ich. Każdy, niezależnie od swojej sprawności powinien mieć możliwość zachowywać się w porządku wobec środowiska
powiedział Wojciech Maj, niewidomy, współtwórca projektu, „Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych oraz Słabowidzących VEGA”.


Plakat akcji segreguje nie widze przeszkodFirma ENERIS Surowce, jako pierwsza w branży komunalnej, opracowała specjalne naklejki zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego przyjaznego osobom niepełnosprawnym. Projekt od początku był konsultowany ze środowiskiem, do którego jest kierowany, w tym m.in. z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach oraz ze specjalistami z „Niewidzialnej Wystawy”. Efektem wspólnej pracy są pierwsze w  Polsce naklejki na pojemniki na różne rodzaje odpadów: bioodpady, papier, szkło, plastik, baterie i odpady zmieszane. Każda z frakcji jest jednoznacznie opisana w alfabecie Braille’a i w wersji kontrastowej.

Samodzielność osób niepełnosprawnych

- Od 5 lat pracuję z osobami niewidomymi i słabowidzącymi w znacznym stopniu. Są zrehabilitowane, otwarte, niezależne... Pragną czerpać z życia pełnymi garściami i brać czynny udział w życiu społecznym. Ochrona środowiska i segregacja odpadów stanowią tego element. Każde rozwiązanie porządkujące tę kwestię jest niesamowicie istotne, wspaniały jest fakt, że problem został dostrzeżony i przekuty w praktyczne rozwiązanie. Dbanie o środowisko jest wspólnym obowiązkiem i firmy zajmujące się tym tematem powinny dołożyć wszelkich starań, aby minimalizować bariery. Jak widać nadchodzą pozytywne zmiany!
– powiedziała Małgorzata Szumowska, Dyrektor „Niewidzialnej wystawy”. Osoby indywidualne zainteresowane bezpłatnym otrzymaniem naklejki na pojemniki, mogą zgłaszać się do Centralnego Biura Obsługi Klienta ENERIS pisząc na adres mailowy ok|grupa-eneris.pl| |ok|grupa-eneris.pl, bądź dzwoniąc pod numer telefonu 801 00 38 38. Informacja o Programie „Segreguję – nie widzę przeszkód” dostępna będzie w gminach współpracujących z firmą (niemal 100 w całym kraju), w biurach pełnomocników miast ds. osób niepełnosprawnych oraz w organizacjach pozarządowych.
- Mam nadzieję, że zaproponowane przez nas rozwiązania zainicjują proces usuwania barier w segregowaniu odpadów i otworzą oczy na potrzeby osób z niepełnosprawnością w całej branży gospodarki komunalnej. Wierzymy, że nasze działania mogą być pozytywnym impulsem także dla innych firm. Nie boimy się być pionierami zmiany. Dlatego nie poprzestajemy tylko na naklejkach, ale analizujemy także inne obszary naszego biznesu szukając możliwości budowania kolejnych udogodnień
– powiedziała Magdalena Markiewicz, członek Zarządu ENERIS Surowce S.A. Firma ENERIS już zapowiedziała, że do końca pierwszego kwartału 2017 roku przeszkoli z zakresu obsługi klienta z niepełnosprawnością wszystkich swoich pracowników biur obsługi klienta. Co więcej, do końca 2017 wszyscy kierowcy i ładowacze śmieciarek odbierających odpady od mieszkańców kraju (blisko 600 osób), przejdą takie szkolenie. Już dziś firma stworzyła stronę internetową posiadającą ułatwienia dla osób słabowidzących w postaci wersji kontrastowej serwisu.
- Bardzo ważny jest dla nas fakt, że Program „Segreguję – nie widzę przeszkód” wypłynął od naszych klientów a jego idea wprost realizuje naszą misję, którą jest ochrona środowiska. Tak definiujemy odpowiedzialność biznesu: jako łączenie celów biznesowych, potrzeb społecznych i wymagań prośrodowiskowych
podsumowała Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji i pomysłodawczyni Programu. Patronami programu „Segreguję – nie widzę przeszkód” są: Pełnomocnik Rządu do Spraw NiepełnosprawnychPolski Związek Niewidomych. Partnerami są: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, „Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych oraz Słabowidzących VEGA” oraz „Niewidzialna Wystawa”. Patronami medialnymi są Integracja, wydawnictwo ABRYS, Przegląd Komunalny i kwartalnik RECYKLING.

Materiały do pobrania

Materiały audio: Wypowiedź Wojciecha Maja [audio mp3="http://grupa-eneris.pl/wp-content/uploads/2016/12/20161201_snwp_wojciech_maj_converted1.mp3"][/audio] Pobierz plik WAV (wysoka jakość radiowa)
Wypowiedź Magdaleny Sułek-Domańskiej [audio mp3="http://grupa-eneris.pl/wp-content/uploads/2016/12/20161206_eneris_snwo_magdalena_sulek_domańska.mp3"][/audio] Pobierz plik WAV (wysoka jakość radiowa)
Transkrypcja wypowiedzi audio do pobrania