Siemiatycki Dzień Samowystarczalności Energetycznej

Dodano 20.02.2018
Spójna wizja, umiejętność pozyskiwania funduszy i doświadczeni partnerzy – w ciągu pięciu najbliższych lat Siemiatycze mogą się stać jedną z kilku w Polsce gmin samowystarczalnych energetycznie. W mieście wytwarzana jest już energia z turbiny wodnej i biogazu, a do źródeł energii wkrótce dołączy farma fotowoltaiczna oraz elektrociepłownia na biomasę. Partnerami samorządu i mieszkańców w zwiększaniu efektywności energetycznej Siemiatycz są Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej oraz Grupa ENERIS.

Siemiatycze samowystarczalne energetycznie

Odnawialne źródła energii, takie jak mała elektrownia wodna i biogazownia, a wkrótce farma fotowoltaiczna i elektrociepłownia na biomasę przybliżają Miasto Siemiatycze do miana Gminy Samowystarczalnej Energetycznie. Miasto pozyskuje również fundusze na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły i urzędy oraz wspomaga mieszkańców w instalowaniu nowych, bardziej wydajnych i czystszych pieców. Od stycznia 2018 r. Urząd Miasta pomaga również mieszkańcom w zwiększeniu efektywności energetycznej ich mieszkań i domów wykorzystując kamerę termowizyjną.
— Dzięki tym działaniom mamy szansę stać się Gminą Samowystarczalną Energetycznie. W moim odczuciu przebyliśmy już około 20% tej drogi, której koniec osiągniemy za mniej więcej 5 lat. Jesteśmy otwarci i chcemy korzystać pełnymi garściami z dokonań naukowych i technologicznych, które wnosi Politechnika Częstochowska. Co więcej, widzimy potencjał we wdrażaniu nowych technologii i w innowacyjnych inwestycjach dla dobra mieszkańców Siemiatycz
— powiedział Piotr Siniakowicz, Burmistrz miasta Siemiatycze. Samowystarczalność energetyczna oznacza, że na terenie gminy będzie powstawało tyle energii, ile wykorzystują lokalni odbiorcy. Energia ta pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych. Już teraz Przedsiębiorstwo Komunalne wykorzystuje do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków wytworzoną lokalnie energię, co pozwala optymalizować koszty funkcjonowania.
— Elementem koniecznym przy nowoczesnym rozumieniu samowystarczalności energetycznej jest możliwość przechowywania energii. Politechnika Częstochowska, we współpracy m.in. z CE, ACMiN AGH, UJ, PŚ oraz firmami pracuje nad zagadnieniem hybryd superkondensatorowych oraz kinetycznych magazynów energii i nie jest wykluczone, że jeden z pierwszych takich magazynów energii powstanie właśnie w Siemiatyczach. Ważna tu jest postawa urzędu oraz radnych, którzy są bardzo otwarci na stosowanie w mieście rozwiązań nowoczesnych, a nawet przełomowych. Ta cecha jest moim zdaniem kluczowa i nadrzędna dla osiągnięcia samowystarczalności energetycznej
— powiedziała dr inż. Sylwia Całus, prodziekan ds. współpracy i rozwoju Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej

Święto Samowystarczalności

Aby zwiększyć świadomość mieszkańców związaną z efektywnością i samowystarczalnością energetyczną, Urząd Miasta, Politechnika Częstochowska i Grupa ENERIS zorganizowały Siemiatycki Dzień Samowystarczalności Energetycznej. Uczniowie szkół podstawowych, średnich, radni, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz mieszkańcy miasta mogli bezpłatnie zapoznać się z najnowszymi dokonaniami naukowymi związanymi z nowoczesnymi wyzwaniami energetyki. W pokazach wykorzystano m.in. substancje nanostrukturalne o właściwościach ferrimagnetycznych oraz silniki napędzane wiatrem, światłem czy… słoną wodą.
— Chcieliśmy przekonać mieszkańców, że samowystarczalność energetyczna nie jest mrzonką. Odpowiednie substancje i technologie, a przede wszystkim wiedza naukowa już pozwalają na praktyczne stosowanie rozwiązań, które mogą się wydawać fantastyką naukową. Przy okazji chcieliśmy zachęcić młodszych i starszych mieszkańców Siemiatycz do zainteresowania nauką, do zdobywania wiedzy na temat otaczającego nas świata oraz stosowania metod empirycznych, a nie wyłącznie opierania się na zmysłach, które mogą być przecież zawodne. Patrząc na zainteresowanie, a nawet zafascynowanie części uczestników prezentowanymi eksperymentami jestem przekonany, że choć w części udało się nam osiągnąć ten cel
— powiedział Bartosz Lewicki, rzecznik prasowy Grupy ENERIS.

Elektrociepłownia Siemiatycze

Jednym z elementów samowystarczalności energetycznej Siemiatycz jest stabilne, podstawowe źródło, jakim będzie nowoczesna elektrociepłownia na biomasę, której budowa rozpocznie się wiosną 2018 r. Paliwem dla niej będą zrębki drzewne będące odpadem z produkcji leśnej. Nowa instalacja zastąpi wysłużone kotłownie zlokalizowane w zwartej zabudowie miejskiej. Czyste ciepło powinno ogrzać mieszkańców miasta w drugiej połowie 2019 r. Elektrociepłownia będzie zlokalizowana przy ul. Kościuszki na 2,5 ha działce sąsiadującej z oczyszczalnią ścieków należącą do Przedsiębiorstwa Komunalnego. Ciepło będzie dostarczane do odpowiednich punktów za pomocą nowoczesnych ciepłociągów, a energia elektryczna o napięciu 15 kV będzie przesyłana podziemnym kablem elektroenergetycznym.
— Praca nad tak nowoczesnym i zaawansowanym technologicznie projektem, jakim jest elektrociepłownia biomasowa w Siemiatyczach, wymaga szeregu skomplikowanych czynności, a także uzyskania dużej liczby zgód, pozwoleń i licencji. Na szczęście etap formalny jest już prawie za nami, a elektrociepłownia wyprodukuje pierwsze megawatogodziny i gigadżule już pod koniec roku 2019. Jestem przekonany, że mieszkańcy Siemiatycz szybko odczują poprawę jakości powietrza, a co za tym idzie komfortu życia
powiedział Zdzisław Dalach, Manager Projektu ENERIS Siemiatycze.  
Paliwo zrębki leśne
Roczne zapotrzebowanie na paliwo 77 tys. ton
Szczytowa moc cieplna 13 MW
Moc energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji 8,5 MW
Roczne dostawy ciepła do sieci ciepłowniczej 56 000 GJ
Roczne dostawy energii elektrycznej do sieci energetycznej 60 000 MWh
 

Siemiatycki Klaster Energii

26 września 2017 r. został powołany Siemiatycki Klaster Energii, który daje szansę dla gruntownej modernizacji gospodarki cieplnej i energetycznej miasta. Przede wszystkim połączy on odbiorców i wytwórców energii, których wspólnym celem jest lokalna produkcja, dystrybucja i odbiór bezpiecznego, ekologicznego i tańszego prądu oraz ciepła. Zbudowana i zarządzana przez ENERIS Siemiatycze elektrociepłownia wytworzy w tzw. kogeneracji ciepło i energię elektryczną. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Siemiatyczach, podobnie jak do tej pory, odpowiadać będzie za dystrybucję ciepła do siemiatyckich domów. Nadwyżki ciepła mogą być skierowane do zakładów przemysłowych, również w celu wytwarzania chłodu. Z kolei wytwarzany w nowej instalacji prąd ma szansę popłynąć do partnerów klastra oraz lokalnych zakładów przemysłowych, przyszłych odbiorców. Obecnie w Polsce zawiązanych jest kilkadziesiąt klastrów energii, przy czym Siemiatycki Klaster Energii spełnia wszystkie wymagane kryteria w zakresie innowacyjności.

[envira-gallery id="7661"]