Siemiatycki klaster energii z certyfikatem i wyróżnieniem

Dodano 16.05.2018
Siemiatycki Klaster Energii znalazł się w gronie 33 klastrów spośród 115 zgłoszonych do konkursu, które uzyskały Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii Ministerstwa Energii. Co więcej, SKE znalazł się w gronie 10 klastrów wyróżnionych przez komisję konkursową. Certyfikat oznacza, m.in. łatwiejszy dostęp do środków służących realizacji inwestycji, a więc będzie impulsem do szybszego rozwoju inwestycji Miasta Siemiatycze i pozostałych członków Klastra.

Nagrodzone wizja i doświadczenie

Konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Energii miał na celu wyłonienie pilotażowych klastrów energii, które są w stanie rzeczywiście zrealizować postawione cele. Do konkursu zgłoszono 115 klastrów, z których certyfikat otrzymały 33 podmioty, w tym 10 – wśród nich Siemiatycki Klaster Energii – z wyróżnieniem. Komisja konkursowa zwracała uwagę na strategię rozwoju klastra oraz sposób wykorzystania lokalnego potencjału i dostępnych zasobów dla zaspokojenia lokalnych potrzeb energetycznych danego terenu.
- Wyniki konkursu potwierdziły, że kierunek rozwoju energetyki, który już kilka lat temu przyjęliśmy dla Siemiatycz, jest efektywny i zgodny z planami Ministerstwa Energii. Przypomnę, że stworzyliśmy już farmę fotowoltaiczną, małą elektrownie wodną i biogazownię na komunalnej oczyszczalni ścieków, a w planach jest nowoczesna elektrociepłownia biomasowa, która zastąpi wysłużone źródła ciepła systemowego w mieście. Prowadzimy też projekty termomodernizacyjne, rozwijamy elektromobilność oraz prowadzimy działania edukacyjne. Sądzę, że właśnie to nasze zaangażowanie, jasno sprecyzowana strategia oraz doświadczeni partnerzy przekonały komisję konkursową Ministerstwa do przyznania nam certyfikatu i to z wyróżnieniem
– powiedział Piotr Siniakowicz, Burmistrz miasta Siemiatycze. Klastry energii, zgodnie z pomysłem Ministerstwa Energii, mają być fundamentem budowy rozproszonych, lokalnych systemów energetycznych, które docelowo staną się obszarami samobilansującymi się energetycznie. Podmioty z przyznanymi w konkursie certyfikatami uzyskają możliwość udziału w dedykowanych właśnie klastrom energii, konkursach na unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Uzyskanie certyfikatów umożliwi również wprowadzenie konkretnych projektów klastrowych do tzw. Kontraktów Terytorialnych, czyli umów między rządem a samorządami województw w sprawie finansowania kluczowych dla danego regionu inwestycji. W ten sposób klastry energii uzyskałyby dostęp również do środków unijnych, dystrybuowanych na poziomie poszczególnych województw w ramach regionalnych programów operacyjnych. Resort energii zapowiedział także uruchomienie kolejnego konkursu dla pilotażowych klastrów energii, który miałby się rozpocząć wkrótce po zakończeniu pierwszego konkursu.

Nowoczesna elektrociepłownia

Certyfikacja to ważny krok w rozwoju Siemiatyckiego Klastra Energii. Podmiot został powołany 26 września 2017 r. w celu gruntownej modernizacji gospodarki cieplnej i energetycznej miasta. Przede wszystkim połączy on odbiorców i wytwórców energii, których wspólnym celem jest lokalna produkcja, dystrybucja i odbiór bezpiecznego, ekologicznego i tańszego prądu oraz ciepła.
– Certyfikat dla Siemiatyckiego Klastra Energii to kolejny, ważny krok dla stworzenia nowoczesnego źródła czystej energii odnawialnej dla Siemiatycz oraz innowacyjnego systemu jej zarządzania. To sygnał, że warto dokładnie poznawać uwarunkowania lokalne i tworzyć strategie z wizją i rozmachem, ale szyte na miarę potrzeb i możliwości regionu. Gratuluję wszystkim członkom klastra, a przede wszystkim jego liderowi – Miastu Siemiatycze
– powiedział Grzegorz Maj, Członek Zarządu ENERIS Siemiatycze. Planowana przez lidera technologicznego klastra – firmę ENERIS Siemiatycze - elektrociepłownia wytworzy w tzw. kogeneracji ciepło i energię elektryczną. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Siemiatyczach, podobnie jak do tej pory, odpowiadać będzie za dystrybucję ciepła do siemiatyckich domów i budynków użyteczności publicznej. Nadwyżki ciepła będą kierowane do zakładów przemysłowych, również w celu wytwarzania chłodu. Z kolei prąd wytwarzany w nowej elektrociepłowni oraz w zaplanowanych farmach fotowoltaicznych docelowo popłynie do partnerów klastra tj Miasta Siemiatycze, Gminy Dziadkowice, Gminy Mielnik, Powiatu Siemiatyckiego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach jak również do lokalnych zakładów przemysłowych.