Smutne znaleziska na stawach

Dodano 30.03.2021
Od ponad tygodnia trwają prace związane z I etapem rewitalizacji stawów po dawnych gliniankach przy ulicy Leśnej na Kątach w okolicach Chrzanowa. Już wkrótce ten urokliwy zakamarek okolicy ma być miejscem rodzinnej rekreacji i przyrodniczych obserwacji dla pasjonatów natury. Czy jednak właściwie wykorzystamy szansę jaką dają zrewitalizowane tereny?
Tony wykopanego przez koparkę mułu przerośniętego korzeniami roślinności wodnej i szuwarowej odkryły smutne dziedzictwo po wcześniejszych pokoleniach. Stare pralki, odpady budowlane, opony, worki ze śmieciami to tylko cześć tego, co ujawniły prace ziemne.
Motywacja osób, które w takich miejscach jak Dolina 3 stawów wyrzucają śmieci, jest dla nas zagadką. Teren do tej pory nie był łatwo dostępny, trzeba dużo zaparcia, by na takie podmokłe tereny wtargać odpady i to często dość duże. Jeszcze bardziej niepokoi fakt, że już po pierwszym odsłonięciu terenu i udostępnieniu go spacerowiczom, miejscami pojawiają się oznaki niedawnej obecności: puszki, butelki, foliówki. Nie bądźmy bierni, reagujmy widząc zanieczyszczanie tych pięknych terenów.
– apeluje Michał Bogacki, Członek Zarządu ZGOK w Balinie.
Część mieszkańców Kątów pamięta jeszcze lata świetności terenu stawów. Jeszcze w latach 80-tych były one pełne wody, łabędzi i kaczek, nie brakowało chętnych do leżakowania nad wodą. Zebrane przeze mnie historyczne materiały, zdjęcia prezentują fantastyczną przeszłość, teraz naszą rolą jest zadbanie o przyszłość.
– skomentował radny Roman Madejski, pomysłodawca rewitalizacji, dzięki któremu pozyskane zostały na ten cel zarówno środki samorządowe z Budżetu Obywatelskiego, jak i prywatne ze ZGOK Balin. Z kolei przyrodnik nadzorujący realizację prac, Stefan Gawroński podkreśla:
Zbiornik wodny jest złożonym ekosystemem, w którym oprócz roślin żyją liczne zwierzęta. Dla jednych organizmów zwierzęcych środowisko wodne może być ich wyłącznym siedliskiem życia, inne przebywają w nim w określonej fazie rozwoju, a dla jeszcze innych wody stanowią miejsce, gdzie przede wszystkim zdobywają pokarm i schronienie.
Obecność wody w tych stawach ma szczególne znaczenie dla rozmnażających się tu płazów (żaba jeziorkowa, wodna, trawna, moczarowa, traszka zwyczajna i grzebieniasta, kumak nizinny, ropucha szara), występujących tu ryb (karaś, ukleja, płoć, piskorz, ciernik, okoń), czy ptaków (łabędź niemy, kaczka krzyżówka, łyska, kokoszka wodna, trzciniak, trzciniaczek, łozówka i rokitniczka). Chcąc zaangażować mieszkańców we wspólną troskę o zachowanie porządku na terenie Doliny 3 stawów zaplanowano działania przybliżające ten obszar. Zaraz po zakończeniu prac ziemnych i wraz z rozpoczęciem sezonu godowego żyjących tu płazów mieszkańcy zostaną zaproszeni na wyjątkowy spacer z inicjatorami rewitalizacji. Informacje na ten temat dostępne będą na profilu Facebook Osiedla Kąty i ENERIS. Planowane są także akcje angażujące mieszkańców w tworzenie małej infrastruktury na tym terenie (np. kosze na odpady) czy stworzenie tablic informacyjnych o walorach tutejszej fauny i flory.