Spotkania z mieszkańcami Rudy Śląskiej

Dodano 22.07.2016

Zakończyliśmy kolejny cykl spotkań z mieszkańcami podczas uruchomionych specjalnych Mobilnych Punktów Konsultacyjnych w trzech dzielnicach Rudy Śląskiej.

W ramach każdego Punktu dyżurowali eksperci ENERIS, którzy udzielali odpowiedzi na pytania mieszkańców związane z powstaniem elektrociepłowni Ekologiczne Centrum Odzysku. Zainteresowanym rozdano również ponad 500 sztuk materiałów informacyjnych o planowanej inwestycji oraz pamiątkowe gadżety i baloniki, które bardzo podobały się dzieciom. Mobilny Punkt Konsultacyjny cieszył się największym zainteresowaniem  wśród mieszkańców osiedla Kaufhaus (Nowy Bytom) - najbliższych sąsiadów planowanego przedsięwzięcia. Dla tamtejszej społeczności ważną kwestią była możliwość znalezienia zatrudnia podczas budowy elektrociepłowni ECO oraz przyszłej pracy, gdy zostanie ona uruchomiona. Pozytywnie oceniono pomysł zagospodarowania części terenu sąsiadującego z osiedlem dla potrzeb rodzinnych spotkań i rekreacji. Punkty działały w dniach 19-21 lipca w godzinach od 15.00 do 18.00:
  •  na parkingu przy ul. Wawelskiej, w okolicach Przychodni Lekarskiej s.c. NZOZ (Ruda)
  •  na parkingu osiedla Kaufhaus przy ul. Gwardii Ludowej (Nowy Bytom)
  •  przy ul. Dworcowej 23 (Chebzie)
Mobilne Punkty Konsultacyjne to kolejne z rozszerzonych działań informacyjno-komunikacyjnych ENERIS realizowanych przed ustawową procedurą 21 dni konsultacji społecznych związanych z wyłożeniem Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko.

Dotychczasowe działania informacyjno-komunikacyjne ENERIS

  1. Spotkania informacyjne z grupami interesariuszy (proboszczowie, seniorzy i nauczyciele) 1 i 2 czerwca
  2. Punkt Konsultacyjny 2 i 8 czerwca w Miejskim Centrum Kultury
  3. Wystawę prezentującą inwestycję w dniach od 2-8 czerwca
  4. Lokalne Forum Dialogu - spotkanie inaugurujące w dniu 20 czerwca w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
Całość poprzedzona była diagnozą społeczną opartą o 4 wywiady zogniskowane z mieszkańcami Rudy, Chebzia, Nowego Bytomia i organizacjami pozarządowymi oraz wywiady indywidualne z liderami opinii. Każdej formie dialogu z mieszkańcami towarzyszy kampania informacyjna w mediach lokalnych, na stronie internetowej projektu oraz w przestrzeni publicznej. W ramach ustawowego etapu konsultacji społecznych zorganizowane zostaną m.in. otwarta debata publiczna dotycząca prezentacji Raportu oraz Panel Ekspertów. Te działania odbędą się w okresie wyłożenia Raportu do publicznej wiadomości.