Sprzątanie Gorzowa za nami

Dodano 18.09.2017
Gorzowianie po raz 24. włączyli się w ogólnopolską akcję Sprzątanie Świata. Odpady z miejsc nieprzeznaczonych do składowania zbierali w zdecydowanej większości uczniowie gorzowskich szkół. Niemal 5 ton zgromadzonych przez nich zanieczyszczeń odebrali pracownicy lokalnego oddziału ENERIS Surowce.
W miniony weekend (15-17 września) wspólnym wysiłkiem oczyszczono z zanieczyszczeń gorzowskie parki, osiedla, tereny szkolne, a także tak reprezentacyjne tereny, jak bulwary nad Wartą. Aktywnie w akcji udział brali uczniowie gorzowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowankowie pogotowia opiekuńczego. Dzięki ich zaangażowaniu z miejskich terenów zielonych zebrano niemal 5 ton odpadów komunalnych i wielkogabarytowych, a wśród nich opony, zużyty sprzęt elektro i elektryczny, meble. Wszystkie odpady zostały odebrane i zabezpieczone przez ENERIS Surowce, spółkę która odpowiada za gospodarkę komunalną na terenie lubuskich gmin.

Daj surowcom drugie życie i przyłącz się do odbudowy katedry

Tegoroczna edycja akcji Sprzątanie Świata przebiegała pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Budowaniu odpowiedzialnych postaw wobec odpadów służy również zorganizowana przez ENERIS Surowce wśród gorzowian oraz mieszkańców regionu zbiórka surowców wtórnych na rzecz katedry. Przez dwa miesiące trwania oddolnej inicjatywy, zebrano niemal 1 000 kilogramów makulatury, aluminiowych puszek oraz butelek PET. Wszystkie z zebranych odpadów zostaną przekazane do recyklingu, a zysk z niego zasili konto katedry gorzowskiej zniszczonej w lipcowym pożarze. Zbiórka cały czas trwa - wszyscy zainteresowani przyłączeniem się do niej proszeni są o  przynoszenie posegregowanych makulatury, butelek PET oraz aluminiowych puszek na teren oddziału ENERIS Surowce przy ul.  Podmiejskiej 19, w godzinach 7.00-14.00. Regulamin zbiórki i zasady przeliczania kilogramów surowców na środki finansowe dostępne są na stronie www.grupa-eneris.pl/zbiorkanakatedre