Stowarzyszenie przy Zespole Kształcenia Specjalnego zdobyło grant dla Gorzowa

Dodano 09.06.2017
Spośród zgłoszeń nadesłanych w ramach II edycji Programu Granatowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko” najlepszym w Gorzowie okazał się pomysł Stowarzyszenia przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1. Dzięki zdobytym funduszom od września na terenie gorzowskich szkół rozpocznie się cykl warsztatów recyklingowych. W projekt zostaną bezpośrednio włączeni uczniowie, rodzice i nauczyciele – łącznie ok. 400 osób.
W ramach nagrodzonego projektu pn. „Recyklingowa Energia” uczniowie gorzowskich placówek kształcenia specjalnego oraz szkół ogólnodostępnych od września do listopada będą uczestniczyli w projekcie edukacji ekologicznej. Cykl różnorodnych zajęć – warsztatów, konkursów, prelekcji oraz wycieczek łączy tematyka, jaką jest segregowanie i recykling odpadów. Poprzez seminaria o charakterze otwartym oraz odbywające się na terenie szkół zbiórki surowców wtórnych w działania zostaną włączeni także dorośli - nauczyciele, rodzice i wszyscy zainteresowani. Fundusze na realizację projektu pochodzą z grantu w wysokości 3  tysięcy złotych zdobytego przez Stowarzyszenie przy Zespole Kształcenia Specjalnego.   Więcej szczegółów na temat planowanych działań będzie można znaleźć na stronie internetowej Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1.
— Wierzymy, że edukację ekologiczną warto zaczynać jak najwcześniej. W ramach naszych zajęć edukacyjnych – konkursów plastycznych i wiedzowych, wycieczek, prelekcji zamierzamy przekonać naszych wychowanków, że warto być odpowiedzialnym i segregować odpady. Dzieci są doskonałym przekaźnikiem treści dotyczących ochrony środowiska w swoim otoczeniu, dlatego z  naszych zajęć skorzysta także ich rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, sąsiedzi
— powiedziała Krystyna Kaleta, prezes stowarzyszenia przy Zespole Kształcenia Specjalnego, koordynator projektu.
— Gorzowski oddział ENERIS Surowce włącza się aktywnie w lokalne inicjatywy promujące wrażliwość ekologiczną wśród najmłodszych. Zależy nam na tym, aby dotrzeć do jak największej grupy dzieci, dlatego też z radością nagrodziliśmy grantem projekt „Recyklingowa Energia”. Kreatywność zaplanowanych działań – jako przykład podam warsztaty recyklingowe prowadzone przez dzieci niepełnosprawne wśród pełnosprawnych rówieśników – a także włączenie w działania nauczycieli i rodziców, gwarantują, że o  ekologii będzie głośno nie tylko w gorzowskich szkołach, ale także poza nimi
— powiedział Tomasz Bielański, dyrektor ds. operacyjnych gorzowskiego oddziału ENERIS Surowce, fundator grantu. Kryteriami oceny w konkursie były m.in. wpływ na środowisko, użyteczność dla społeczności lokalnej, innowacyjność oraz rzeczywista możliwość realizacji pomysłu przy założonym budżecie i terminach. W jury Programu Grantowego ENERIS zasiadali doświadczeni samorządowcy – burmistrzowie oraz prezydenci miast objętych Programem, przedstawiciele uczelni, lokalni aktywiści oraz specjaliści ochrony środowiska ENERIS. W obradach jury z  ramienia Gorzowa Wielkopolskiego udział wziął Artur Radziński, wiceprezydent miasta.