„Strażnicy Planety” są już w Jaworznie

Dodano 26.06.2017
Codzienna praca służb komunalnych jest tematem wystawy fotograficznej pt. „Strażnicy Planety” prezentowanej od 26 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie. Twórcą nietypowej wystawy jest ENERIS Surowce, a  partnerują jej Miejska Biblioteka Publiczna oraz Urząd Miejski. Mieszkańcy mogą zapoznać się z fotoreportażem do 25 lipca.
13 zdjęć a na nich kierowcy, ładowacze, pracownicy sortowni i logistyki. Pracownicy służb komunalnych oraz ich codzienność - odbiór i zagospodarowywanie odpadów, utrzymanie porządku na miejskich ulicach, placach i chodnikach, są tematem otwartej właśnie w Jaworznie wystawy pod nazwą „Strażnicy Planety”. Jaworzno jest czwartym miastem, w którym jest prezentowany fotoreportaż. Od marca, kiedy powstały zdjęcia, z wystawą zapoznali się już mieszkańcy Piły, Gorzowa Wielkopolskiego oraz Chrzanowa.
— Cieszymy się, że mamy możliwość udostępnienia wystawy, która pokazuje pracę osób, które na co dzień dbają o środowisko oraz porządek w mieście. Ten fotoreportaż stwarza niepowtarzalną okazję spojrzenia z bliska na tę odpowiedzialną oraz wymagającą pracę. Zachęcamy mieszkańców do odwiedzenia wystawy i poznania codzienności „strażników planety”
— powiedziała Monika Rejdych, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.   W całej Polsce w branży komunalnej – sektorach dostaw wody, gospodarowania ściekami, odpadami i  rekultywacji, pracuje ponad 130 tysięcy osób. W Jaworznie są to między innymi pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, jednej ze spółek działających pod marką ENERIS Surowce.
— Pracownicy komunalni są często niesłusznie negatywnie postrzegani, co najpełniej oddaje krzywdzące określenie „śmieciarz”, które niestety wciąż funkcjonuje w powszechnej świadomości. Tymczasem odbierając odpady i dbając o porządek w mieście, chronimy środowisko, które jest dobrem wspólnym nas wszystkich. Chcielibyśmy, aby tak też naszą pracę postrzegali mieszkańcy, z  którymi na co dzień współpracujemy - czy to odbierając odpady, czy też podejmując fantastyczne inicjatywy, takie jak projekt „Biblioteka dla powietrza”, na który właśnie przyznaliśmy grant
powiedział Michał Bogacki, dyrektor ds. operacyjnych MPO w Jaworznie.   „Biblioteka dla powietrza” to projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej, która została laureatem II  edycji Programu Grantowego ENERIS. W jego ramach mieszkańcy zyskają dostęp do aktualnych pomiarów jakości powietrza, a także wezmą udział w warsztatach edukacyjnych organizowanych w  II półroczu przez bibliotekę.

Strażnicy planety przed kamerą

Wystawa „Strażnicy Planety” jest elementem programu informacyjnego prowadzonego przez ENERIS Surowce pod tą samą nazwą. Program został zainaugurowany w ubiegłym roku podczas Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów, czemu towarzyszyła premiera filmu pokazującego dzień z życia pracowników ENERIS z całej Polski, pracujących przy odbiorze i recyklingu odpadów.
— Przygotowany przez nas krótki film, zatytułowany „Strażnicy Planety” ma za zadanie uzmysłowić mieszkańcom, jak ważna i wymagająca jest rola pracowników firm komunalnych. Nie jest to ani praca łatwiejsza ani trudniejsza od pracy sprzedawcy, fryzjera czy kierowcy tira. Podobnie, jak inne zawody wymaga odpowiednich predyspozycji oraz wiedzy i doświadczenia. Jednak, niezasłużenie, to pracownicy komunalni są częściej poniżani, wytykani oraz obrażani. Chcemy skończyć z negatywnymi skojarzeniami słowa „ładowacz” czy „sortowaczka”. Każdy z mieszkańców powinien wiedzieć, jak wielką rolę osoby te odgrywają w codziennym utrzymaniu czystości, porządku i higieny na polskich ulicach
— komentuje Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor ds. komunikacji ENERIS. Czterominutowy film można wciąż obejrzeć na profilu ENERIS na portalu Youtube, w serwisie Facebook i na stronie www.grupa-eneris.pl. Tylko do tej pory obejrzało go prawie 3,5 tysiąca osób. LINK DO FILMU: http://bit.ly/ENERIS_Straznicy_Planety Wypowiedź Moniki Bryl, zastępcy prezydenta Miasta Jaworzno Wypowiedź Moniki Rejdych, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie Wypowiedź Magdaleny Sułek-Domańskiej, dyrektor ds. komunikacji ENERIS