Strzegom gospodarzem wystawy Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS

Dodano 04.08.2017
Do końca września wystawa o nazwie Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS będzie prezentowana na terenie Strzegomia. Przez cały sierpień tablice edukacyjne ustawione będą na terenie basenu letniego OSiR. Po tym czasie wystawa zostanie przeniesiona do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. Wystawa jest udostępniana w Strzegomiu w ramach współpracy Urzędu Miejskiego i ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji.
Na Ścieżkę Edukacji Ekologicznej ENERIS składa się 9 dwustronnych tablic. Do końca sierpnia ustawione one będą przed wejściem na basen letni Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ulicy Mickiewicza 2. Mieszkańcy mogą się dzięki nim zapoznać z najważniejszymi informacjami na temat skutków oddziaływania człowieka na środowisko. Poza zasadami segregowania odpadów, na tablicach przedstawiono sposoby na oszczędzanie energii oraz innych zasobów. Myśl przewodnia ścieżki mieści się w trzech hasłach: REDUKUJ – swój wpływ na środowisko; ODZYSKUJ – tak dużo surowców, jak to możliwe; PRZETWARZAJ – to, czego nie da się już użyć jako surowca wtórnego, można jeszcze przetworzyć w kompost, energię lub ciepło.
— Poprzez plansze chcemy promować postawy przyjazne środowisku wśród mieszkańców naszego regionu. Wybór miejsca na prezentację wystawy nie jest przypadkowy. Basen otwarty co roku cieszy się w sezonie ogromnym zainteresowaniem zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Liczymy, że każdy, wchodząc na basen, zapozna się z treścią plansz i dowie, jak ograniczać swój wpływ na środowisko
— powiedziała Jolanta Dryja, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Miejskim w  Strzegomiu. Z początkiem roku szkolnego wystawa zostanie przeniesiona na teren Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika. Tematy przedstawione na tablicach są zbieżne z  treściami „Podstawy programowej” obowiązującej w szkole podstawowej, dlatego wystawa będzie spełniać rolę narzędzia dydaktycznego uzupełniającego lekcje przyrody. Uczniowie będą korzystać z mobilnej lekcji ekologii przez cały miesiąc.

Mobilna lekcja ekologii w polskich miastach

Strzegom jest pierwszym miastem w regionie dolnośląskim, w którym prezentowana jest Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS. W ciągu zaledwie roku zapoznali się z nią mieszkańcy Kielc, Tomaszowa Mazowieckiego oraz lubuskich gmin. We wszystkich miastach wystawa udostępniana jest przez ENERIS Surowce bezpłatnie, we współpracy z samorządami oraz lokalnymi organizacjami. Wiedza ekologiczna jest promowana wśród społeczności lokalnych zarówno w przestrzeni miejskiej – w centrach miast, podczas pikników rodzinnych, jak i  w  szkołach. Tylko w Tomaszowie Mazowieckim, który był pierwszym miastem, w którym wystawa została udostępniona szkołom, zapoznało się z nią prawie 6 tysięcy uczniów.