Święto nowoczesnego patriotyzmu przy Muszli Koncertowej

Dodano 10.09.2018
300 drzewek trafiło w ręce kielczan w niedzielę, 9 września, w Parku Miejskim w ramach ogólnopolskiej akcji „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski”. W zamian mieszkańcy przekazali do odzysku plastik, aluminium oraz niemal 100 kg baterii. Kielecką odsłonę akcji zorganizowali Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Urząd Miasta Kielce oraz ENERIS Surowce.
W niedzielnym wydarzeniu udział wzięło ponad 300 osób. Tak duże zainteresowanie ze strony kielczan sprawiło, że akcja zakończyła się wcześniej niż planowano. Do godziny 14 zostały bowiem wydane wszystkie drzewka, które  NFOŚiGW przekazał do Kielc w ramach akcji „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski”. Do rąk kielczan trafiło 300 sadzonek – dębów, grabów lip oraz brzóz. Aby otrzymać jubileuszowe drzewko z dołączonym certyfikatem wystarczyło 10 sztuk butelek PET, puszek aluminiowych bądź baterii. Łącznie mieszkańcy zapełnili posegregowanymi surowcami 2 kontenery. Sadzonki były wydawane także każdemu, kto poprawnie wypełnił test sprawdzający wiedzę nt. środowiska oraz historyczną.
— Poprzez akcję „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski” chcemy pokazać, że świętować niepodległość Polski możemy na wiele sposobów. Jednym z nich jest troska o środowisko i odpowiedzialne postawy wobec niego – w tym segregowanie odpadów. Dlatego szczególnie cieszy, że w naszej akcji biorą udział całe rodziny. Dzięki temu już najmłodsi mogą uczyć się, na czym polega nowoczesny patriotyzm
powiedział Grzegorz Socha, wiceprezes wojewódzkiego FOŚiGW w Kielcach. Dokładnie takie same działania, zgodne z ideą „sadzonka drzewa za surowce wtórne”, zostały przeprowadzone 9 września w kilkunastu innych miastach w całej Polsce. W ramach tej patriotyczno-ekologicznej akcji przekazano 100 tysięcy sadzonek rodzimych gatunków drzew. Przedsięwzięcie „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski” zostało objęte Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów, włączono je również do oficjalnych wydarzeń organizowanych pod hasłem „Niepodległa”.

Segregacja odpadów jako wyraz patriotyzmu

Celem ogólnopolskiej akcji jest zwrócenie uwagi na związek między ­patriotyzmem a postawami proekologicznymi, takimi jak segregacja odpadów. W Kielcach, w których od marca obowiązuje segregacja na 5 frakcji (papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, odpady biodegradowalne oraz zmieszane), z roku na rok rośnie udział odpadów segregowanych w stosunku do ogólnie zebranych.
— Od lipca 2013 roku, a wiec odkąd wprowadzony został nowy system gospodarki odpadami, odnotowujemy stały wzrost tonażu odpadów zbieranych selektywnie. W 2015 roku zebraliśmy 1217 ton szkła i 5584 ton odpadów opakowaniowych, dwa lata później było to już odpowiednio 1730 i 6385 ton. Optymizmem napawa również zbiórka papieru. Od marca, w więc odkąd segregujemy również tę frakcję, odebraliśmy od mieszkańców 335 ton surowca
— powiedział Andrzej Dziewanowski, dyrektor operacyjny kieleckiego Zakładu ENERIS Surowce. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, państwa członkowskie powinny do 2020 roku uzyskać 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. Tymczasem, według danych GUS, w 2016 roku odpady segregowane stanowiły około 25% ogólnie zebranych w Polsce. Na tle tych danych Kielce wypadają pozytywnie – w 2016 roku 29% zbiórki stanowiły odpady zbierane selektywnie (GUS, listopad 2017).