„Szyty na miarę” system gospodarki odpadami w pilskich gminach

Dodano 18.07.2019
Po okresowych trudnościach związanych ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych w Pile i okolicznych gminach, Związek Międzygminny „PRGOK” razem ze spółką Altvater Piła, wyciągają wnioski z ostatniego półrocza i intensyfikują działania w celu usprawnienia systemu gospodarowania odpadami. Podczas konferencji prasowej przedstawiciele Związku i operatora odbierającego odpady, przedstawili plan poprawy jakości usług oraz zapowiedzieli konsultacje społeczne dla wszystkich uczestników tworzących system zbiórki odpadów w gminach należących do ZM „PRGOK”.

Konsultacje społeczne – wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców

W ciągu ostatniego półrocza w Pile i gminach zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (PRGOK) nastąpiło kilka zmian w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami. Dotyczyły one zarówno terminów płatności, harmonogramów, zakresu mobilnej zbiórki gabarytów, jak i stawek za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Aby zaradzić okresowym trudnościom, ZM „PRGOK” razem z Altvater Piła ogłosili plan konsultacji społecznych, przewidzianych na najbliższe miesiące.
Mamy za sobą trudny okres związany ze zmianami systemu gospodarowania odpadami w gminach należących do Związku PRGOK. Zależy nam na tym, aby jak najszybciej ustabilizować sytuację i usprawnić zasady zbiórki odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ważne jest przy tym włączenie mieszkańców gmin należących do PRGOK, jako uczestników i współtwórców systemu, w proces kształtowania i usprawniania zasad zbiórki odpadów. Chcemy zebrać opinie z pierwszej ręki i wysłuchać mieszkańców, dlatego rozpoczynamy konsultacje społeczne, aby na tej podstawie w przyszłości tworzyć system lepiej dopasowany do ich potrzeb, ale też możliwości finansowych.
– podkreśliła Małgorzata Sypuła, Przewodnicząca Zarządu, Dyrektor Biura ZM „PRGOK”. Konsultacje społeczne dla mieszkańców realizowane w sołectwach na terenie Związku PRGOK odbędą się w drugiej połowie lipca i w sierpniu. Szczegółowy harmonogram spotkań można znaleźć na stronie www.prgok.pl. Dodatkowo w ramach  konsultacji na stronie ZM „PRGOK” została zamieszczona ankieta on-line z pytaniami dotyczącymi funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Pile i na terenie gmin należących do Związku.  Odpowiedzi na pytania można przesyłać do wtorku 30 lipca 2019 r. włącznie. Udział w badaniu jest bezpłatny.

Współpraca wszystkich uczestników systemu gospodarki odpadami

Podstawą sprawie działającego systemu odbioru i zagospodarownaia odpadów komunalnych jest jasny podział obowiązków i współpraca między jego uczestnikami: gminami zrzeszonymi w ZM „PRGOK”, operatorem odbierającym odpady (Altvater Piła), zarządcami nieruchomości i mieszkańcami.
Stawiamy na współpracę i konsultacje między wszystkimi twórcami systemu gospodarki odpadami w Pile i 13 okolicznych gminach należących do PRGOK. Usprawniliśmy już terminowość odbioru odpadów, teraz stawiamy na pracę nad jakością i efektywnością zbiórki. Równie ważna jest dla nas współpraca z administratorami budynków, którzy mają wiele problemów praktycznych z budową altan czy podrzucaniem odpadów. W końcu chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami w zakresie edukacji o segregowaniu czy zbiórki odpadów niebezpiecznych, takich jak np. baterie. Pewne pomysły chcemy przedyskutować z mieszkańcami i od września wdrażać te najlepsze i najbardziej oczekiwane.
powiedział Tomasz Bielański, dyrektor generalny Altvater Piła. Wśród nowych narzędzi dyrektor Altvater Piła wymienił m.in. tablice informacyjne na altany czy wsparcie administratorów budynków w dostosowaniu liczby pojemników do ilości produkowanych odpadów. Kolejne działania to nowe naklejki informacyjne na pojemniki na odpady, tablice mówiące o rodzaju odbieranych odpadów na burtach śmieciarek czy pudełka na baterie w altanach na odpady. Dodatkowo w ramach szkoleń wewnętrznych realizowanych w spółkach należących do Grupy ENERIS, w tym Altvater Piła, każdy kierowca i ładowacz pracujący w firmie jest regularnie szkolony z zakresu odbioru i gospodarowania odpadami komunalnych. Altvater Piła świadczy usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w mieście Piła i 13 gminach należących do Związku Międzygminnego „PRGOK”. Na terenie tych miejscowości obowiązuje segregacja odpadów na 5 frakcji, co oznacza, że selektywnie zbierane są: papier (niebieski worek/pojemnik), szkło (zielony worek/pojemnik), tworzywa sztuczne i metale (żółty worek/pojemnik), bioodpady (brązowy pojemnik/worek) oraz odpady zmieszane (czarny pojemnik). Oprócz tego realizowane są zbiórki odpadów z domków letniskowych oraz sezonowy odbiór choinek. Harmonogramy z terminami odbioru poszczególnych frakcji znajdują się na stronie ZM „PRGOK”i ENERIS. Dodatkowo odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, zużyte baterii oraz akumulatory, przeterminowane leki, materiały pobudowlane czy opony można przekazywać do ośmiu PSZOK-ów funkcjonujących na terenie gminy Krajenka, Okonek, Jastrowie, Wieleń, Drawsko, Krzyż Wielkopolski oraz Czarnków. Mieszkańcy mogą również przekazać odpady wielkogabarytowe oraz tzw. elektrośmieci do Tymczasowego PSZOK-u przy ul. Łącznej w Pile (siedziba Altvater Piła). Uwaga: odpady wielkogabarytowe, zgodnie z aktualnie obowiązującą umową, nie są odbierane z nieruchomości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z selektywną zbiórką odpadów, mieszkańcy mogą skontaktować się z Infolinią ENERIS Surowce: (67) 212 33 58, e-mail: altvater_pila|eneris.pl| |altvater_pila|eneris.pl, a także Biurem Obsługi Klienta „PRGOK”: tel. (67) 344 21 00, wewn. 3, e-mail: bok|prgok.pl| |bok|prgok.pl lub gospodarka.odpadami|prgok.pl| |gospodarka.odpadami|prgok.pl.