Na terenie PRGOK ponownie uruchomiono PSZOK-i

Dodano 01.06.2017
Od 1 czerwca na terenie Piły, Jastrowia, Wyrzyska oraz Osieka nad Notecią działają ponownie Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Pilski punkt zlokalizowany jest na terenie bazy Altvater Piła, spółki działającej pod marką ENERIS Surowce. Operator uruchomił PSZOK-i na zlecenie Związku Międzygminnego PRGOK.
Do uruchomionych na nowo PSZOK-ów mieszkańcy będą mogli oddawać odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odpady przyjmowane są nieodpłatnie od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gmin wchodzących w skład ZM PRGOK. Przy przekazaniu odpadów do PSZOK-u mieszkańcy proszeni są o okazanie dokumentu tożsamości oraz dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pilski PSZOK, zlokalizowany przy ulicy Łącznej 4A jest czynny od poniedziałku do piątku, w  godzinach 8.00-16.00. Godziny otwarcia pozostałych punktów: - Wyrzysk (ul. Bydgoska 32): poniedziałek, środa, piątek 10.00-15.00, sobota 13.00-16.00 - Osiek nad Notecią (ul. Przemysłowa 13): podziałek-piątek 7.00-15.00, sobota 7.00-13.00 - Jastrowie (ul. Wojska Polskiego 29): poniedziałek-piątek 7.00-14.00 Pytania związane z funkcjonowaniem PSZOK-ów można kierować pod numerem infolinii ENERIS Surowce 801 00 38 38.