Uczniowie uczą się, jak segregować w Gorzowie wg nowych zasad

Dodano 15.09.2017
Jeszcze w tym roku gorzowianie będą segregować odpady według nowych zasad – zamiast do czterech odpady trafią do pięciu pojemników. Do tych zmian przygotowywali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20, którzy 15 września wzięli udział w plenerowej lekcji na Ścieżce Edukacji Ekologicznej ENERIS.
Uczniowie gorzowskiej Szkoły Podstawowej nr 20 są pierwszą grupą, która w tym roku szkolnym wzięła udział w lekcji plenerowej na terenie bazy ENERIS Surowce. Podczas zajęć, które 15 września odbyły się na trasie dydaktycznej o nazwie Ścieżka Edukcji Ekologicznej ENERIS, młodzi gorzowianie sprawdzili swoją wiedzę na temat ochrony środowiska. Szczególną uwagę podczas zajęć poświęcono nowym zasadom dotyczącym segregowania odpadów. Zmiany w systemie zbiórki selektywnej zostaną wprowadzone na terenie Gorzowa w ciągu najbliższych miesięcy. Zgodnie z nowymi przepisami odpady będą segregowane na 5 frakcji – papier, szkło, plastik/metal, odpady biodegradowalne oraz zmieszane. Oznacza to znaczne zmiany dla gorzowian, którzy do tej pory segregowali odpady na cztery frakcje – suche, mokre, szkło, zmieszane.
— Nowy system segregowania odpadów wprowadzi istotne zmiany do zbiórki odpadów na terenie Gorzowa. Najważniejszą kwestią jest upowszechnienie nowych zasad wśród mieszkańców. Zaczęliśmy od przedstawiania nowych zasad w czasie 7 imprez plenerowych, jakie miały miejsce od maja do początku września. Z pierwszym dzwonkiem przyszedł czas na edukację wśród dzieci i młodzieży
— powiedział Tomasz Bielański, dyrektor ds. operacyjnych gorzowskiego oddziału ENERIS Surowce. Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS składa się z 15 tablic ustawionych na terenie oddziału ENERIS Surowce w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Podmiejskiej 19. Przedstawiciele placówek edukacyjnych zainteresowanych udziałem w bezpłatnej lekcji odbywającej się w  ramach ścieżki, proszeni są o kontakt pod numerem telefonu: +48  95 733 56 00.

Kilogramy surowców na katedrę

Poza udziałem w plenerowej lekcji, uczniowie przyłączyli się do zbiórki surowców wtórnych na rzecz katedry gorzowskiej. Przynosząc makulaturę, butelki PET oraz aluminiowe puszki, młodzi gorzowianie dołożyli swoją cegiełkę do trwającej od lipca zbiórki. Organizatorzy liczą, że śladem Szkoły Podstawowej nr 20 pójdą pozostałe placówki edukacyjne z  Gorzowa i okolic, co pozwoli na zwielokrotnienie tonażu zebranych do tej pory surowców. Przez niewiele ponad miesiąc wspólnym wysiłkiem udało się zebrać ponad 1000 kg surowców, które zostaną poddane recyklingowi. Zbiórka cały czas trwa - wszyscy zainteresowani przyłączeniem się do oddolnej inicjatywy proszeni są o przynoszenie posegregowanych makulatury, butelek PET oraz aluminiowych puszek na teren oddziału ENERIS Surowce przy ul.  Podmiejskiej 19, w godzinach 7.00-14.00. Regulamin zbiórki i zasady przeliczania kilogramów surowców na środki finansowe dostępne są na stronie www.grupa-eneris.pl/zbiorkanakatedre