W Gorzowie Wlkp. lekcje edukacji ekologicznej od dziś z ENERIS

Dodano 24.10.2016

Od 20 października dzieci i młodzież ze szkół z terenu m.in. gmin Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn oraz Santok mogą bezpłatnie wziąć udział w  plenerowych lekcjach o ochronie środowiska. Gorzowska trasa dydaktyczna o nazwie „Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS” zlokalizowana jest na terenie oddziału ENERIS Surowce S.A. Patronat nad wystawą objął Związek Celowy Gmin MG-6.

Zapisy na plenerową lekcję rozpoczęte

Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS składa się z 15 tablic przedstawiających, na czym polegają zachowania przyjazne środowisku, a także, czym jest materiałowy i  energetyczny odzysk surowców. Ekologiczna wystawa ustawiona jest na terenie oddziału ENERIS Surowce w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Podmiejskiej 19. Przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych. Przedstawiciele placówek edukacyjnych zainteresowanych udziałem w bezpłatnej lekcji odbywającej się w ramach ścieżki, proszeni są o kontakt pod numerem telefonu: +48  95 733 56 00.
- Niezwykle ważne jest, aby edukację z zakresu ochrony środowiska, w tym wiedzę na temat sortowania odpadów, zacząć jak najwcześniej. Mam nadzieję, że otwarta na naszym terenie Ścieżka Edukacji Ekologicznej przyczyni się do budowania wśród dzieci i młodzieży nie tylko świadomości, ale też zaangażowania w ochronę najbliższego środowiska
– powiedział Ireneusz Strózik, Dyrektor ENERIS Surowce, oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

Edukacja angażująca całe rodziny

Uczniowie, którzy zgłoszą chęć wzięcia udziału w lekcji na Ścieżce Edukacji Ekologicznej ENERIS, otrzymają przed przyjazdem kartę obserwacji, która pomoże w sprawdzeniu, jak na co dzień ich rodziny radzą sobie z recyklingiem. Wnioski z  domowych obserwacji przydadzą się w rozwiązywaniu zagadek i quizów w czasie lekcji na terenie ścieżki. Poza zdobyciem wielu przydatnych każdego dnia informacji, uczestnicy zajęć będą mieli okazje wygrać eko-nagrody.

Redukuj, Odzyskuj, Przetwarzaj

gorzow_inauguracja_see-11-minMyśl przewodnia ścieżki mieści się w trzech hasłach: REDUKUJ – swój wpływ na środowisko; ODZYSKUJ – tak dużo surowców, jak to możliwe; PRZETWARZAJ – to, czego nie da się już użyć jako surowca wtórnego, można jeszcze przetworzyć w kompost, energię lub ciepło. Promocji tej idei, ukierunkowanej na zmianę myślenia o odpadach, podporządkowane są wszystkie realizowane przez ENERIS inicjatywy edukacyjne, w tym Program Grantowy, którego finaliści wzięli udział w  inauguracyjnej lekcji ekologicznej.
- Cieszymy się, że to właśnie w Gorzowie mogliśmy otworzyć „Ścieżkę Edukacji Ekologicznej ENERIS”. Jej pierwowzór uczy już ochrony środowiska dzieci z  województwa małopolskiego i śląskiego. Kolejne ścieżki będą sukcesywnie powstawać w innych lokalizacjach ENERIS Surowce. Stworzyliśmy także tzw. mobilną wersję ścieżki, dzięki której mieszkańcy Kielc (woj. świętokrzyskie) i  Tomaszowa Mazowieckiego (woj. łódzkie) mogli zapoznać się z przygotowaną przez nas dawką eko-wiedzy
powiedziała Magdalena Markiewicz, członek zarządu ENERIS Surowce S.A

Edukacja ekologiczna w regionie

Plenerowa trasa ekologiczna to nie jedyny pomysł ENERIS, spółki odpowiadającej za odbiór oraz zagospodarowywanie odpadów na terenie ZCG MG-6, na aktywną edukację angażującą mieszkańców regionu. W  ramach Programu Grantowego ENERIS, od września na terenie ośmiu wiosek – Lubiany, Lubianki, Boguszyny, Bukwicy, Przekolna, Płotna, Nadarzyna oraz Brzyczna na rzecz przyrody aktywnie działają Eko-Agenci. Niemal 50 uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2  w Lubianie z  zaangażowaniem podejmuje działania ekologiczne w  swoich miejscowościach – sprząta dzikie wysypiska, sadzi drzewa, dokarmia ptactwo, a także reaguje na szkodliwe dla środowiska zachowania mieszkańców. We wszystkich ośmiu wioskach uzupełnieniem działań w  terenie jest akcja informacyjna – tylko do tej pory mieszkańcom i  sołtysom rozdano blisko 500 ulotek zawierających kluczowe informacje na temat segregacji odpadów. Zakończeniem projektu jest planowany na grudzień eko-festyn.