WIOŚ zaprezentował radnym wyniki kontroli w ZGOK w Balinie

Dodano 21.08.2018
Wyniki kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w Balinie zostały omówione na dzisiejszym spotkaniu z radnymi Chrzanowa oraz Jaworzna i przedstawicielami instalacji. Rozmawiano także o środkach zaradczych, które ZGOK podejmuje na rzecz zmniejszenia uciążliwości zapachowej.
Spotkanie robocze zostało zorganizowane przez WIOŚ na terenie balińskiej instalacji. Inspektor zaprosił na nie lokalnych radnych, przy czym finalnie tylko część z nich skorzystała z możliwości poznania wyników inspekcji. Kontrola wykazała, że proces kompostowania jest prowadzony prawidłowo, nie wykazano również żadnych nieprawidłowości w działaniu biofiltra, który oczyszcza powietrze poprocesowe. Występująca na placu dojrzewania uciążliwość zapachowa powodowana jest nieprawidłowym wsadem do procesu. Zgodnie z wnioskami WIOŚ, głównym problemem jest jakość odpadów zielonych zbieranych od mieszkańców. Odpady zielone zbierane w workach zagniwają, następuje ich beztlenowy rozkład, który po otwarciu worków na terenie zakładu powoduje uciążliwości zapachowe.

Rekomendacje zmian w zbieraniu odpadów zielonych

WIOŚ zaproponował zmianę systemu odbioru odpadów zielonych tj. zmianę worków na perforowane lub pojemniki plastikowe perforowane. System ten jest najlepszy, ponieważ odpady zbierane luzem, mające dostęp powietrza, nie zagniwają. Dodatkowo, ZGOK wspólnie ze specjalistami z instytutów naukowych pracuje nad usprawnieniem systemu poprzez dodanie do frakcji organicznej odpadów specjalistycznego środka. Zakończenie testów oceniających skuteczność tej substancji planowane jest na koniec września. Na spotkaniu zaproponowano wprowadzenie zmian w regulaminach gmin oraz w specyfikacjach przetargowych, tak aby do ZGOK trafiały odpady o odpowiednich właściwościach. Po przywiezieniu na teren zakładu odpady zostaną bezpośrednio skierowane do bioreaktorów, bez konieczności rozrywania worków na terenie zakładu. Przedstawiciele ZGOK zwrócili uwagę, że niezwykle ważne dla jakości odpadów zielonych jest ich wcześniejsze przesuszanie – do worków powinny trafiać wyłącznie odpady już wysuszone. Podczas spotkania zaproponowano również zmianę harmonogramów odbioru odpadów zielonych – od poniedziałku do czwartku. Dzięki temu odpady nie będą zalegały na terenie zakładu przez weekend. Wszystkie omówione rekomendacje co do zmian w sposobie przekazywania do ZGOK odpadów zielonych ZGOK przekaże w formie pisemnej do Związku Międzygminnego oraz Miasta Jaworzna.