Wspólnie sprzątnęliśmy odpady z Tomaszowa

Dodano 19.09.2017
Tomaszowianie po raz 24. włączyli się w ogólnopolską akcję Sprzątanie Świata. Odpady z miejsc nieprzeznaczonych do składowania zbierali w zdecydowanej większości uczniowie tomaszowskich szkół, łącznie około 4300 osób. Ponad 2  tony zgromadzonych przez nich zanieczyszczeń odebrali pracownicy lokalnego oddziału ENERIS Surowce.
W miniony weekend (15-17 września) wspólnym wysiłkiem mieszkańców Tomaszowa uprzątnięte zostały miejskie ulice, chodniki, trawniki oraz inne tereny zielone. Dzięki zaangażowaniu ponad 4 tysięcy wolontariuszy z miejsc nieprzeznaczonych do składowania, czyli tzw. dzikich składowisk, zebrano niemal 500 worków zanieczyszczeń. W ramach tegorocznej edycji akcji Sprzątanie Świata, przebiegającej pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”, usunięto z miasta łącznie ponad 2 tony odpadów. Na ten wynik złożyły się zarówno drobne odpady, jak i sprzęty wielkogabarytowe, takie jak opony, zużyty sprzęt elektro i  elektryczny oraz stare meble, które uprzątnięto z tomaszowskich poboczy oraz lasów. Tak jak w poprzednich latach, także w tym roku przy akcji Sprzątanie Świata z tomaszowskim samorządem współpracował ENERIS Surowce, który odpowiada za gospodarkę komunalną na terenie miasta i gminy Tomaszów Mazowiecki. Pracownicy spółki wspierali wolontariuszy na każdym etapie akcji – od wyposażenia ich w niezbędne worki oraz rękawice, aż po odbiór zebranych odpadów i przekazanie ich do zagospodarowania.