ENERIS Proeco i Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy podpisały umowę o współpracy!

Dodano 15.12.2023

ENERIS Proeco oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy podpisały umowę o współpracy. Na mocy podpisanej umowy ENERIS oraz WSPR będą współpracować w zakresie edukacji ekologicznej oraz edukacji związanej z gospodarką odpadami niebezpiecznymi i medycznymi.

Celem umowy jest wspólne zaangażowanie w edukowanie i podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat ochrony środowiska oraz sposobów postępowania z odpadami niebezpiecznymi i medycznymi. W ramach umowy ENERIS Proeco i Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego będą wspólnie prowadzić warsztaty, a także udostępniać materiały informacyjne.

- Jesteśmy przekonani, że podpisana umowa będzie skutecznym narzędziem propagowania wartości ochrony środowiska oraz sposobu postępowania z odpadami niebezpiecznymi i medycznymi na terenie regionu kujawsko-pomorskiego. – powiedział Przemysław Wojciechowski, członek zarządu ENERIS Proeco.

- ENERIS Proeco ma olbrzymie doświadczenie w zakresie gospodarki oraz utylizacji odpadów niebezpiecznych i medycznych. Jesteśmy przekonani, że łącząc doświadczenia ENERIS oraz WSPR w Bydgoszczy będziemy wspólnie kształtować świadomość prawidłowej segregacji odpadów medycznych już na etapie ich powstawania w placówkach medycznych. - powiedział Krzysztof Tadrzak, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

To kolejna umowa związana z edukacją podpisana w ostatnim czasie przez ENERIS Proeco. Na początku września wystartowała współpraca z Zespołem Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy. Na mocy podpisanego porozumienia uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych realizują praktyki zawodowe na terenie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych. Od kilku tygodni realizowany jest również projekt z bydgoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku, dzięki któremu realizowane są ekolekcje dla 1000 uczniów z bydgoskich szkół podstawowych.