Wygrane przetargi na odbiór odpadów komunalnych

Dodano 30.01.2019
Przetargi na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gmin Bardo na Dolnym Śląsku, Głuchów w Łódzkiem i Iłów na Mazowszu wygrali dotychczasowi operatorzy – oddziały ENERIS Surowce we Wrocławiu oraz w Tomaszowie Mazowieckim, a w gminie Trąbki Wielkie na Pomorzu - Altvater Piła działająca pod marką ENERIS Surowce. Do końca 2019 r. spółki będą odbierać odpady zmieszane oraz segregowane od mieszkańców tych gmin oraz z nieruchomości niezamieszkałych.

Usługi realizowane na dotychczasowych zasadach

Spółki ENERIS Surowce wygrały przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w województwach: dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim i pomorskim. Do 31 grudnia 2019 r. poszczególne spółki będą realizować usługi w następujących gminach:
  • Bardo – odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz o charakterze mieszanym, a także z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bardzie – ENERIS Surowce Oddział we Wrocławiu,
  • Głuchów i Iłów – odbiór odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych – ENERIS Surowce Oddział w Tomaszowie Mazowieckim,
  • Trąbki Wielkie – odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Trąbkach Wielkich – Altvater Piła Oddział w Rusocinie.

Jakie odpady i kiedy odbiór?

W gminie Bardo wrocławski oddział ENERIS Surowce będzie odbierał odpady zmieszane, segregowane, a także wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odpady segregowane powinny być umieszczone w odpowiednich workach lub pojemnikach, zgodnie z zasadami:
  • kolor niebieski – papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury, oznaczone napisem „Papier”;
  • kolor żółty – metale, w tym opakowania z metali, tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
  • kolor zielony – szkło, w tym opakowania ze szkła, oznaczone napisem „Szkło”;
  • kolor brązowy – odpady ulegające biodegradacji, oznaczone napisem „Bio”.
Od mieszkańców gmin Głuchów i Iłów ENERIS Surowce Oddział w Tomaszowie Mazowieckim będzie odbierał odpady zmieszane, segregowane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także odpady wielkogabarytowe. Dodatkowo w gminie Iłów mieszkańcom dostarczane są oddzielne worki na ostudzony popiół. W ramach usług realizowanych przez spółkę Altvater Piła Oddział w Rusocinie będą odbierane odpady zmieszane, segregowane (szkło opakowaniowe, papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony, przeterminowane leki, zużyte baterie, akumulatory, żarówki i świetlówki, odpady biodegradowalne oraz budowlane i rozbiórkowe. Harmonogramy z terminami odbioru odpadów w poszczególnych gminach znajdują się na naszej stronie:

Obsługa dwóch mazowieckich gmin w ramach ZGPR

Mazowieckie gminy Gostynin i Szczawin Kościelny należące do Związku Gmin Regionu Płockiego (ZGRP) także są obsługiwane przez tomaszowski oddział ENERIS Surowce. Umowa obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r., z możliwością przedłużenia do końca roku. Spółka odbiera od mieszkańców oraz z nieruchomości niezamieszkałych odpady zmieszane, segregowane, biodegradowalne, wielkogabarytowe, elektroodpady, a także tzw. odpady problemowe (np. opony, przeterminowane leki, odpady remontowo-budowlane) w ramach mobilnych zbiórek. Terminy  odbioru poszczególnych frakcji odpadów znajdują się na stronie: https://grupa-eneris.pl/nasze-uslugi/dla-mieszkancow/mazowieckie/ Dodatkowo w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z sortowaniem odpadów,  mieszkańcy mogą skontaktować się z Infolinią ENERIS Surowce: 801 00 38 38 lub ok|grupa-eneris.pl| |ok|grupa-eneris.pl.