Wystawa „Strażnicy Planety” w Sejmie

Dodano 22.11.2017
W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej prezentowana jest wystawa fotograficzna „Strażnicy Planety”. Zdjęcia ukazują pracę osób zajmujących się odbiorem odpadów, zagospodarowaniem surowców oraz recyklingiem. Wystawa towarzyszy obchodom Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów. Organizatorami są Sejmowa Komisja ds. Petycji oraz Grupa ENERIS.

Wystawa

Na wystawę prezentowaną w Sejmie składa się 18 zdjęć zrobionych przez 5 fotografów w 6 miejscowościach w całej Polsce. Dokumentują one codzienną pracę ładowaczy i kierowców śmieciarek, kierowców pługopiaskarek, a także pracowników sortowni, instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania oraz składowisk odpadów. To w sumie grupa 135,9 tys. pracowników służb komunalnych zatrudnionych w 1 461 przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, zajmujących się w praktyce ochroną wody, ziemi i powietrza, a także dbających o przejezdność dróg czy zieleń miejską.
­— Prezentowana wystawa pozwala nam zobaczyć to, od czego bardzo często odwracamy wzrok. Dzięki niej dowiadujemy się, jak w praktyce wygląda ochrona środowiska — ta ciężka, żmudna i nigdy niekończąca się praca „Strażników Planety”. Ponieważ zawsze staram się walczyć z dyskryminacją na każdym polu, chciałbym, aby negatywnie nacechowane słowo „śmieciarz” zniknęło z naszego codziennego słownika bądź dotyczyło tylko tych, którzy faktycznie śmiecą i brudzą. W żadnym wypadku nie powinno odnosić się do ludzi, którzy każdego dnia dbają o porządek, o recykling i odzysk surowców
powiedział poseł Sławomir Piechota, Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Uzupełnieniem wystawy są plansze pokazujące poziom zbierania odpadów komunalnych, zbiórki selektywnej, odzysku surowcowego i energetycznego oraz recyklingu. Zwiedzający mogą się również zapoznać z praktycznymi aspektami redukcji odpadów.
— Nie stać nas na dalsze zaśmiecanie naszej planety — jesteśmy zobowiązani do ochrony wody, powietrza i ziemi. Rosnące ekonomiczne, ekologiczne i społeczne koszty ochrony środowiska powinny nas zmotywować do efektywnego zarządzania produkowanymi każdego dnia odpadami i ściekami. W ubiegłym roku zebraliśmy 11 i pół miliona odpadów komunalnych, co oznacza 303 kilogramy na mieszkańca, a masa ta będzie rosła w nadchodzących latach. Wciąż jednak dla większości mieszkańców dużym problemem jest segregowanie odpadów, gdyż tylko 77 kilogramów per capita stanowi zbiórka selektywna
powiedział Artur Dela, Przewodniczący Rady Nadzorczej ENERIS. Autorami prezentowanych zdjęć są: Maciej Boksa (Instytut Designu w Kielcach), Wiktor Kubiak, Bartosz Lewicki, Dariusz Mikołajczyk oraz Piotr Stanisławski. Po warszawskiej premierze wystawa odwiedzi miasta w całej Polsce.

Strażnicy Planety

Problem ochrony środowiska i redukcji odpadów dotyczy wszystkich mieszkańców Polski. W roku 2016 zebrano w Polsce (dane GUS 2017) 11 654,4 tys. ton odpadów komunalnych, co oznacza 303 kg na mieszkańca. W ramach zbiórki selektywnej zebrano 2 942 tys. ton odpadów (77 kg per capita). Do odzysku przeznaczono 7 247,7 tys. ton (189 kg per capita), a 3 243,5 tys. ton (84 kg per capita) przeznaczono do recyklingu. Na 320 składowisk o łącznej powierzchni 1 806,8 ha zdeponowano 4 254,7 tys. ton odpadów (111 kg per capita). 2 114,4 tys. ton (55 kg per capita) skierowano do procesów termicznego odzysku, przeprowadzanych m.in. w Instalacjach Termicznego Odzysku Odpadów, w elektrociepłowniach i cementowniach. W sektorze usług komunalnych znalazło zatrudnienie 135,9 tys. osób w 1 461 przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze wyniosło 4 116,33 zł.

Europejski Tydzień Redukcji Odpadów

Pretekstem do zwrócenia uwagi opinii publicznej na codzienną pracę polskich pracowników komunalnych jest 10. edycja Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów. Wydarzenie zainaugurowane w 2007 roku przez Komisję Europejską ukierunkowane jest na promowanie wrażliwości ekologicznej i odpowiedzialnych postaw wobec surowców. Tegoroczne, jubileuszowe obchody, przypadające na dni 18-26 listopada, są doskonałą okazją do zainicjowania debaty na temat ważnej społecznie roli „strażników planety” i stopniowej poprawy wizerunku tej grupy.
— Każdy z nas może się przyczynić do redukcji odpadów. Wystarczy pamiętać o zasadzie Redukuj, Odzyskuj, Przetwarzaj. Redukuj wytwarzanie odpadów w swoim otoczeniu. Odzyskuj — a więc segreguj odpady w domu zgodnie z przyjętymi w swojej gminie zasadami, ograniczając tak zwane zmieszane odpady komunalne. Przetwarzaj, czyli powtórnie wykorzystuj materiały lub przedmioty poprzez ich naprawienie czy przekształcanie w zupełnie nowe produkty
powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor Komunikacji ENERIS.   Więcej informacji na temat wystawy "Strażnicy Planety" znajduje się w naszej zakładce [link].