Zawalcz o 5 tysięcy na realizację eko projektu!

Dodano 15.04.2016

Jak przystąpić do programu i zrealizować choćby najmniejsze marzenie o przyjaznym, ekologicznym otoczeniu?

Należy opisać projekt we wniosku grantowym dostępnym na stronie www.grupa-eneris.pl/ProgramGrantowy podając informacje, takie jak np.: cel wnioskowanego projektu, spodziewane efekty, uczestnicy czy budżet wdrożenia. Do Programu Grantowego ENERIS mogą zgłaszać się instytucje lub organizacje społeczne o charakterze non profit, szkoły oraz grupy nieformalne (po spełnieniu odpowiednich wymagań). Najciekawszy projekt zgłoszony w danej lokalizacji otrzyma 5 tysięcy złotych na jego realizację.