Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN zdobył grant dla gminy Bardo

Dodano 19.06.2017
Spośród zgłoszeń nadesłanych w ramach II edycji Programu Grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko” najlepszym w gminie Bardo okazał się pomysł Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. KEN z filią w Przyłęku. Dzięki zdobytym funduszom zostanie zagospodarowany teren zielony obok szkoły. Do końca listopada powstanie tam ogólnodostępna dla uczniów i mieszkańców przestrzeń do rekreacji i nauki.
Zwycięski projekt pod nazwą „Eko-kącik eksperymentalny wspólną przestrzenią do odpoczynku i nauki” zaangażuje w prace nad zagospodarowaniem skweru szkolnego uczniów. To właśnie oni będą mieli decydujący wpływ na to, jak ich wspólna zielona przestrzeń będzie wyglądać. Projekt rozpocznie się już w czerwcu przeprowadzeniem warsztatów plastycznych wśród dzieci, w czasie których wypracowana zostanie koncepcja „eko-kącika”. Wprowadzanie jej w życie będzie trwało do końca października – do tej pory powstanie zielnik i warzywnik oraz zbudowane zostaną elementy małej architektury, w tym ławki oraz zegar słoneczny. Prace nad zagospodarowaniem skweru będą miały formę zajęć w terenie – plastycznych, przyrodniczych oraz historycznych. W przyszłości teren zostanie uzupełniony o stację meteorologiczną. Fundusze z programu grantowego zostaną przeznaczone również na zakup pojemników do segregowania odpadów na potrzeby szkoły.
 — Nasz projekt łączy elementy edukacyjne z zajęciami praktycznymi w terenie. Nakładem wspólnej pracy uczniów powstanie miejsce zarówno do zabawy i wypoczynku, jak i nauki - całorocznej obserwacji i dbałości o przyrodę. Chcemy wspierać świadomość ekologiczną naszych uczniów, a także dorosłych mieszkańców, dlatego też „eko-kącik” będzie przestrzenią ogólnodostępną dla wszystkich zainteresowanych kontaktem z naturą. Szacujemy, że z naszym projektem zetknie się około 1500 osób
— powiedziała Wioletta Piojda, dyrektor ZS-P im. KEN, koordynatorka zwycięskiego projektu.
— Nagrodzony przez nas projekt ZS-P im. KEN zakłada zaprojektowanie zielonej infrastruktury przez i dla uczniów. Kącik będzie miejscem, o który będą dbały dzieci, ucząc się szacunku dla przyrody, także poprzez naukę zasad segregowania odpadów w zakupionych pojemnikach. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tak pomysłowej edukacji ekologicznej najmłodszych mieszkańców gminy Bardo
— powiedział Grzegorz Zarański, dyrektor ds. operacyjnych krapkowickiego oddziału ENERIS Surowce, fundatora grantu. Kryteriami oceny w konkursie były m.in. wpływ na środowisko, użyteczność dla społeczności lokalnej, innowacyjność oraz rzeczywista możliwość realizacji pomysłu przy założonym budżecie i terminach. W jury Programu Grantowego ENERIS zasiadali doświadczeni samorządowcy – burmistrzowie oraz prezydenci miast objętych Programem, przedstawiciele uczelni, lokalni aktywiści oraz specjaliści ochrony środowiska ENERIS. W obradach jury z  ramienia gminy Bardo udział wziął Krzysztof Żegański, burmistrz Miasta i Gminy Bardo.
— Oceniając prace, byłem zaskoczony pomysłowością i innowacyjnością projektów. Nadesłane wnioski są dowodem na to, że ludzie chcą się angażować w edukację oraz proekologiczne przedsięwzięcia. Popieram inicjatywę zaszczepiania w młodych ludziach dbałości o środowisko i ekologię. Cieszę się, że najmłodsi mieszkańcy naszej gminy będą mogli realizować zaplanowane zadania i stworzyć piękne miejsce na jej terenie
— powiedział Krzysztof Żegański, burmistrz Miasta i Gminy Bardo.