Zmiany w odbiorze odpadów w Kłodzku

Dodano 05.07.2017
Od 1 lipca na terenie Kłodzka nastąpiła zmiana operatora odbierającego odpady. Kontrakt samorządu z ENERIS Surowce, spółką, która odbierała odpady w mieście przez ostatnie 4 lata, zakończył się 30 czerwca. W związku ze zmianą operatora wymienione zostaną wszystkie pojemniki na odpady. Właśnie trwa odbiór pojemników należących do ENERIS.
ENERIS Surowce S.A., jako spółka, która zakończyła kontrakt na odbiór odpadów z terenu Kłodzka, jest zobowiązana do odbioru należących do niej pojemników, jednakże bez znajdujących się w nich odpadów. Spółka prosi o opróżnienie pojemników, z których korzystano do tej pory. Odpady należy umieścić w pojemnikach dostarczanych przez nowego operatora. Od 1 lipca ENERIS nie jest uprawniony do odbioru odpadów z terenu Kłodzka. Taka współpraca pozwoli na zmniejszenie komplikacji charakterystycznych dla okresu przejściowego zmiany operatora. Dzięki niej odbiór pojemników odbędzie się sprawnie i nie spowoduje uciążliwości dla mieszkańców.