Wojewoda kujawsko - pomorski polecił zwiększenie przepustowości ITPON ENERIS Proeco

Dodano 11.04.2022

ENERIS Proeco ponownie otrzymał od wojewody kujawsko – pomorskiego polecenie zwiększenia przepustowości działania instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

W swojej decyzji wojewoda podkreślił, że na terenie województwa kujawsko – pomorskiego brak jest wystarczających technicznych oraz organizacyjnych możliwości unieszkodliwiania odpadów medycznych i dlatego polecił pełne wykorzystanie mocy przerobowych instalacji ENERIS Proeco, poprzez:

  • dopuszczenie do użytkowania nowego magazynu wraz z określeniem ilości i czasu magazynowania odpadów
  • zwiększenie masy magazynowanych odpadów
  • zwiększenie unieszkodliwianych odpadów medycznych o 7500 t., czyli do maksymalnej wydajności 10500 t. w stosunku rocznym.

- „Problem braku możliwości bezpiecznej utylizacji odpadów niebezpiecznych i medycznych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jest bardzo poważny. Obecna przepustowość dostępnych instalacji jest dalece niewystarczająca i dla naszego wspólnego bezpieczeństwa stan ten wymaga pilnej zmiany." – powiedział Artur Wołowski, wiceprezes i dyrektor naczelny ENERIS Proeco.

Decyzja wojewody obowiązuje od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 r.