15 praktyk ENERIS pod znakiem odpowiedzialnego biznesu

Dodano 16.04.2020
ENERIS już po raz 4 z kolei został wyróżniony za inicjatywy z zakresu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. 15 projektów, skierowanych zarówno do społeczności lokalnych, jak i pracowników, znalazło się w 18. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”, opublikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. ENERIS jako jedna z 4 firm zajmujących się gospodarką odpadami została doceniona przez branżę CSR w większości kategorii.
Najnowsza edycja raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” miała swoją premierę online 16 kwietnia 2020 r. na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). W publikacji znalazło się 1696 praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego, zgłoszonych przez 214 firm.
W ENERIS naszym podstawowym celem jest ochrona i zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko. Nasze spółki działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz we współpracy i na rzecz społeczności lokalnych, klientów i pracowników. Opisanie 15 naszych inicjatyw, realizowanych w różnych częściach Polski, to dla nas niezwykle wyróżnienie i potwierdzenie, że nasze projekty społeczne mają sens i mogą być przykładem dla innych firm z branży gospodarki odpadami.
– podkreślił Paweł Augustyn, prezes ENERIS Surowce. W tegorocznym raporcie znalazło się 15 inicjatyw realizowanych przez spółki Grupy ENERIS w 5 obszarach: ładu organizacyjnego, praktyk z zakresu pracy, środowiska, uczciwe praktyki operacyjne oraz zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Poniżej znajdują się skrócone opisy działań ENERIS, które znalazły się w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”. Z całością materiału można zapoznać się na stronie FOB.

OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI: ŁAD ORGANIZACYJNY - ETYKA

W ciągu kilku miesięcy w 2019 roku powstał Kodeks Etyki Grupy ENERIS dostosowany do realiów polskiego rynku odpadowego. Wypracowano procedurę zgłaszania nieprawidłowości, powołano Rzecznika Etyki, a samo narzędzie dostępne jest dla każdego na stronie www firmy. Wartości firmy i zapisy Kodeksu stały się podstawą szerokiej edukacji pracowników wszystkich szczebli i w każdej lokalizacji.

OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI: PRAKTYKI Z ZAKRESU PRACY – INTEGRACJA PRACOWNIKÓW

Drużyna ENERIS to inicjatywa, która przez sport i zdrową rywalizację oraz mniej formalne spotkania i rozmowy ma pomóc spotkać się na zasadach partnerskich osobom z różnych lokalizacji i stanowisk. Powstała firmowa drużyna sportowa, składająca się z sekcji biegaczy i nordic walking – dla osób o słabszej kondycji. Pracownicy z sześciu rozsianych po kraju spółek spotkali się na zgrupowaniu w Pile, wzięli udział w zawodach sportowych, szkoleniu z zakresu diety dla sportowców, ćwiczeniach rozciągających oraz wspólnych wieczorach integracyjnych i zwiedzaniu lokalnej bazy ENERIS.

OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI: PRAKTYKI Z ZAKRESU PRACY – PARTYCYPACJA PRACOWNICZA

W ramach „Programu małych kroków” pracownicy ENERIS zostali poproszeni o wskazanie, co i w jaki sposób należy poprawić, by ich praca była efektywniejsza. Za każde zgłoszenie dostawali cenną nagrodęrzeczową, a w przypadku pozytywnej rekomendacji wdrożenia dodatkowo gratyfikację finansową. Zdecydowana większość inicjatyw została przesłana przez kierowców śmieciarek, operatorów sprzętu i osoby pracujące w sortowni (prawie 70%). Zgłoszenia wpłynęły na zmniejszenie kosztów funkcjonowania firmy i większy poziom bezpieczeństwa, a pracownicy zyskali poczucie, że ich głos ma znaczenie.

OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI: PRAKTYKI Z ZAKRESU PRACY – SZKOLENIE I ROZWÓJ

Akademia ENERIS to czterogodzinne obowiązkowe szkolenie prowadzone w czasie pracy przez trenerów wewnętrznych ENERIS dla pracowników fizycznych firmy. W 2019 roku tematem przewodnim było bezpieczeństwo pracy oraz Kodeks Etyki.

OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI: ŚRODOWISKO – EDUKACJA EKOLOGICZNA

Kampania Altankowa realizowana we współpracy z miastami Kielce i Piła, miała upowszechniać wśród lokalnych społeczności i administratorów wiedzę na temat projektowania, budowania i dostosowywania altan na odpadytak, by zachęcały mieszkańców do segregowania i ułatwiały pracę ładowaczom. Na potrzeby kampanii przygotowano m.in. spoty i tablice informacyjne, organizowano happeningi dla mieszkańców, ogłoszono konkurs dla administratorów nieruchomości i spółdzielni na najlepszą altanę na odpady, przygotowano „kalkulator altankowy” wspierający zarządzających altanami. Projekt „Eko altana – nasza wspólna sprawa” realizowany przez ENERIS Surowce/Altvater Piła, miała na celu edukację w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, uwrażliwienie mieszkańców na to, że prawidłowy odbiór odpadów zależy również od tego, jak dbają o porządek i dostępność altan śmietnikowych. Uczestnicy mogli wejść do śmieciarki i przekonać się, jak wygląda dojazd do altany z perspektywy kierowcy. Akcja była skierowana do mieszkańców czterech pilskich osiedli i przeprowadzona z Urzędem Miasta Piła oraz Związkiem Międzygminnym Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. „Plastik stop” to inicjatywa ENERIS Surowce/ Altvater Piła realizowana w partnerstwie z NGO. We współpracy z Fundacją OdNowa uszytych zostało kilkaset woreczków na warzywa i owce ze starych firanek. Opakowania te mają zastąpić foliowe torebki. Z galerią handlową VIVO, grupą Zero Waste Piła i Pilskim Bankiem Żywności zorganizowano natomiast zabawy dla dzieci i przedświąteczne ekostoiska tematyczne. Edukacja na temat segregowania odpadów to inicjatywa ENERIS Surowce/Altvater Piła. Akcja objęła działania związane z prelekcjami w szkołach (gminy Pruszcz Gdański i Chodzież) oraz wycieczki uczniów po sortowni i składowisku odpadów komunalnych. Projekt objął ponad 1500 uczniów szkół podstawowych i średnich. W ramach działań edukacyjnych w Pruszczu Gdańskim zorganizowany został również konkurs dla dzieci „Mamo, tato – ja wam pokażę”. Dzieci wspólnie z dorosłymi przygotowały prace artystyczne zachęcające do prawidłowej segregacji odpadów. „Eko-zdrowe warzywa ogrodowe” to program ENERIS Surowce/ZGOK. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie mieszkańców do używania odpadów bio z własnego gospodarstwa domowego do produkcji kompostu oraz wykorzystywania go pod uprawy warzyw, ziół i owoców. Trzecia edycja projektu odbyła sięw kwietniu 2019 roku na rynku w Chrzanowie pod hasłem „Mądrze gotuję i kompostuję – nic nie marnuję!”.

OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI: ŚRODOWISKO – GOSPODARKA W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Gorzowski oddział ENERIS Surowce, łącząc swoje siły z inicjatywą społeczną „Gorzów to MY” i Zakładem Karnym w Gorzowie przeprowadziła akcję #NakręconyGorzów, w której postanowiono nadać nowe życie nieużywanym rowerom. Ogłoszono zbiórkę starych czy zepsutych jednośladów. Zebrano ich ponad 150 w hali udostępnionej przez spółkę. Zostaną one naprawione i odnowione przez więźniów z gorzowskiego zakładu karnego w ramach socjalizacji i uczenia się nowego zawodu. Po renowacji jednoślady zostaną przekazane potrzebującym rodzinom i dzieciom albo będą wypożyczane mieszkańcom Gorzowa jako darmowe rowery miejskie.

OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI: ŚRODOWISKO – RECYCLING

ENERIS Surowce/Altaver Piła, postanowił zająć się problemem zagospodarowania odpadów niebezpiecznych, jakimi są baterie, i umożliwić mieszkańcom wygodny sposób pozbywania się ich. Miasto Piła nie dysponuje aktualnie punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do którego powinny być oddawane zużyte baterie, dlatego ENERIS zaprojektował i wyprodukował specjalne skrzynki na baterie, które następnie zostały umieszczone w 13 lokalizacjach na terenie Piły, głównie przy altanach śmietnikowych. W ramach akcji przygotowana została informacja, która przede wszystkim miała na celu edukację lokalnej społeczności w zakresie konsekwencji związanych z niewłaściwym pozbywaniem się baterii.

OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI: UCZCIWE PRAKTYKI OPERACYJNE – EDUKACJA RYNKU

Branża komunalna generuje bardzo wysoki wskaźnik wypadkowości. Dlatego z inicjatywy ENERIS powołana została w marcu 2019 roku Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Pracowników Służb Komunalnych (tzw. Koalicja BHP). Stawia ona sobie za cel zwiększenie bezpieczeństwa pracownikoów służb komunalnych, wsparcie w zakresie BHP firm i innych organizacji oraz budowanie świadomości społeczeńtwa odnośnie do zagrożeń stwarzanych przez śmieciarki, a także określenie standardów zachowań w sytuacjach kryzysowych. Podczas spotkań wymieniane są doświadczenia między podmiotami, przygotowywane są też publikacje medialne. Koalicja 5 frakcji powołana przez ENERIS, opracowała jednolity system oznakowań na opakowaniach, wskazujący w prosty sposób, jak je segregować odpady. Piktogramy umieszczone na opakowaniach informują konsumenta, jak prawidłowo postępować z poszczególnymi elementami opakowania oraz wskazują pojemniki, do których powinny one trafić. Pierwsze opakowania ze znakowaniem zostaną wprowadzone na rynek w 2020 roku. System powstał partycypacyjnie, w wyniku wielu konsultacji społecznych i branżowych.

OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI: ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ SPOŁECZOŚCI LOKALNEJ – DOBRY SĄSIAD

Miasto Siemiatycze i firma ENERIS zorganizowali happening artystyczny „Siemiatycze – miasto zielonej energii”, podczas którego zaproszeni mieszkańcy (radni, burmistrz, uczniowie szkół) mieli zadanie namalować mural na ścianie jednego z budynków. Zaprojektowany obraz przedstawia odnawialne źródła energii wykorzystywane w mieście. Projekt muralu został wybrany w głosowaniu przez mieszkańców. W trakcie spotkania nagrywany był wywiad omawiający źródła energii, który został udostępniony mieszkańcom, dostępny był także online na żywo w czasie konferencji tematycznej w Warszawie.

OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI: ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ SPOŁECZOŚCI LOKALNEJ – EDUKACJA DOROSŁYCH

Celem kampanii „Martwe pola” przygotowanej przez ENERIS było uświadomienie mieszkańcom zagrożeń w ruchu drogowym, występujących w sektorze gospodarki odpadami. Zgodnie z hasłem „Nie bądź śladem na jezdni – zachowaj odstęp” podkreślano potencjalne niebezpieczeństwa, na które narażeni sąmieszkańcy, a szczególnie dzieci przechodzące zbyt blisko śmieciarek odbierających odpady. A kierowcy samochodów ciężarowych mają ograniczone pole widzenia. W ramach kampanii zostały przygotowane plakaty, specjalne naklejki na samochodach oraz krótki film, pokazujące te zagrożenia. Rozpoczęcie działań informacyjnych odbyło się w całej Polsce przy okazji Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów w listopadzie 2019 roku.

***

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Jest to przegląd aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowanie najważniejszych kwestii związanych z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR.