Bezpieczny odbiór odpadów budowlanych

Dodano 01.04.2020
Mimo przetaczającej się fali epidemii, prace budowlane, choć spowolnione, odbywają się cały czas. Jak nigdy szybkość, bezpieczeństwo i higiena odbioru odpadów stały się kluczowe. Dlatego też ENERIS, współzałożyciel Koalicji BHP i największa polska firma odpadowa, uruchamia usługę profesjonalnego odbioru odpadów budowlanych w oparciu o 15 nowych samochodów, specjalne kontenery i w pełni przygotowanych do bezpiecznego wykonywania usług pracowników.

Szybsza obsługa, bezpieczny odbiór

Z końcem marca dolnośląskie firmy budowlane zyskały nowego partnera w zakresie odbioru odpadów budowlanych i poremontowych. Do tej pory ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji (ECU) w swojej instalacji do przetwarzania i na składowisku w Jaroszowie prowadził działalność zagospodarowania odpadów. Teraz rozwija pakiet usług dla branży budowlanej, oddając do dyspozycji profesjonalny sprzęt i przeszkolonych pracowników. Flota ENERIS została powiększona o 15 pojazdów Scania P280B4x2NA z zabudową bramową lub hakową oraz P410B6x2*4NA z zabudową hakową i hakową z żurawiem hydraulicznym, które wykorzystywane będą do przewozu kontenerów. Na pojazdach zamontowano nadwozia wyprodukowane przez firmę HEWEA.
Podwozia wszystkich pojazdów zostały dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych. Co więcej, każdy samochód wyposażony został w dodatkowe oświetlenie robocze, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa podczas załadunku i rozładunku nawet przy niekorzystnych warunkach pogodowych czy w porze nocnej.
– powiedział Andrzej Filipowicz, dyrektor operacyjny ENERIS ECU. Za bezpieczeństwo usługi odpowiadają pracownicy ENERIS. Firma ta rok temu zainicjowała Koalicję ds. Bezpieczeństwa Pracowników Służb Komunalnych (tzw. Koalicja BHP). W jej ramach eksperci tworzą wytyczne dla branży co do sposobu pracy z odpadami w dobie epidemii koronawirusa. Konsekwentnie wdraża też u siebie wytyczne zarówno w obszarze higieny pracowników, obsługi klientów i sposobu postępowania w ramach odbioru odpadów u kontrahentów. Z tego też względu obecnie zamówienie odbioru odpadów możliwe jest wyłącznie drogą telefoniczną (nr tel. 71 747 77 00) i elektroniczną (e-mail: wroclaw@eneris.pl). Wrocławskie biuro ENERIS na ul. Jerzmanowskiej 8 udostępnione będzie dla klientów po zakończeniu epidemii.

Higienicznie i ekologicznie

Dla tych, dla których aspekty środowiskowe stoją na równi z bezpieczeństwem, są również dobre wiadomości. Oddane do użytku pojazdy Scania spełniają najbardziej rygorystyczną normę emisji spalin EURO VI. Dodatkowo część floty napędzana jest silniakmi zasilanymi gazem CNG, co pozwala na redukcję groźnych zanieczyszczeń pochodnych z procesu spalania ropy, czyli dwutlenku azotu oraz cząstek stałych w emitowanych spalinach. Pojazdy Scania napędzane CNG wpływają na podniesienie jakości środowiska w miastach również dzięki temu, że są dwukrotnie cichsze niż standardowe pojazdy wysokoprężne.
Miasta koncentrują się na ochronie środowiska poprzez ograniczenie emisji CO2, cząstek stałych i hałasu. Dostarczone firmie ENERIS niskoemisyjne pojazdy Scania pozwalają na redukcję zanieczyszczeń dwutlenkiem węgla o 15% dla gazu naturalnego i 90% dla biogazu, w porównaniu do oleju napędowego.
– komentuje Piotr Korus, kierownik ds. rozwoju sprzedaży Scania Polska S.A.