ENERIS nowym odbiorcą odpadów we Wrocławiu

Dodano 15.05.2020
ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji od 16 maja zajmie się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od wrocławian, w ramach konsorcjum z firmą Chemeko - System. W związku z tym na wrocławskim Starym Mieście i w Śródmieściu pojawią się nowe pojemniki na odpady, śmieciarki oraz zostaną częściowo zmienione harmonogramy odbioru odpadów.

Zmiany we wrocławskiej gospodarce odpadami

Konsorcjum wrocławskich firm ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji (EECU) oraz Chemeko - System od 16 maja będzie realizowało usługę odbioru i zagospodarowania odpadów, zgodnie z umową podpisaną ze spółką Ekosystem, odpowiedzialną za organizację gospodarki odpadami we Wrocawiu. Nowi operatorzy będą obsługiwać mieszkańców Starego Miasta i Śródmieścia, czyli łącznie 170 tys. osób, które miesięcznie wytwarzają ok. 5 tys. ton odpadów. Do wykonania umowy będą wykorzystane śmieciarki, wyposażone w systemy monitorujące GPS. Dodatkowo zarządcy i właściciele nieruchomości zostaną wyposażeni w ponad 28 tys. pojemników na wszystkie frakcje, w tym na bioodpady, które będą dostarczane do końca maja. Brązowe pojemniki są przeznaczone na odpady pochodzenia roślinnego, np.:
  • resztki warzyw, owoców,
  • fusy po kawie czy herbacie,
  • skoszoną trawę, liście,
  • rozdrobnione gałęzie,
  • kwiaty.
Pojemniki mają podwójne dno i system wentylacyjny, dzięki czemu odpady będą schnąć, a nie fermentować. Dodatkowe wyposażone są w klapy, co przy prawidłowym ich użytkowaniu zabezpieczy odpady przed zwierzętami i ptakami. Od połowy maja będą także obowiązywać częściowo zmienione harmonogramy odbioru odpadów. Są one publikowane na stronie internowej Ekosystem. Dla mieszkańców zostały przygotowane także ulotki informacyjne i plakaty, przekazywane spółdzielniom, zarządcom, przedsiębiorcom lub radom osiedli. Najczęściej zadawane pytania dotyczące realizacji usługi przez konsorcjum ENERIS i Chemeko - System na terenie Śródmieścia i Starego Miasta oraz odpowiedzi na nie znajdują się na naszej stronie: https://eneris.pl/o-nas/spolki/ecu/najczesciej-zadawane-pytania-wroclaw/. Można także kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, tel.: +48 71 349 90 71, e-mail: bok|chemekosystem.pl| |bok|chemekosystem.pl.

Doświadczeni wykonawcy usług

ENERIS to największa polska firma odpadowa, która działa w całej Polsce od 2015 roku. Spółka ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji (EECU) prowadzi działalność w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami przemysłowymi, komunalnymi, budowlanymi - od doradztwa, przez odbiór odpadów, aż po ich zagospodarowanie. Teraz zajmie się też zbiórką odpadów komunalnych od wrocławian. EECU zarządza oraz eksplatuje składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jaroszowie. Posiada także w pełni zautomatyzowaną sortownię odpadów komunalnych wraz z instalacją do produkcji paliwa RDF. Może ona rocznie może przesortowac 110 tys. ton odpadów, z których można wyprodukować do 47 tysięcy ton paliwa RDF. ECU prowadzi także instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych komunalnych o nominalnej przepustowości wynoszącej 100 tysięcy ton rocznie. Chemeko – System jest wrocławską firmą, która od ponad 20 lat zajmuje się wywozem oraz przetwarzaniem odpadów. Do tej pory swoje usługi świadczyła między innymi na terenie dzielnicy Fabryczna, a także w wielu gminach Dolnego Śląska. Chemeko–System posiada także własny, nowoczesny zakład zagospodarowania odpadów, w którym kładzie się nacisk przede wszystkim na odzyskiwanie odpadów.