Jak postępować z popiołem?

Dodano 16.12.2020
Do Biura Obsługi Klienta ENERIS trafiają liczne pytania – co zrobić z popiołem? Przypominamy najważniejsze zasady postępowania z tą frakcją odpadów. Prosimy o zapoznanie się i ich przestrzeganie - w grę wchodzi bezpieczeństwo ludzi i mienia. Niestety w sezonie grzewczym o pożar pojemników na odpady nie trudno, w ciągu ostatniego kwartału było ich kilkanaście w miastach i gminach obsługiwanych przez ENERIS Surowce.
Popiół traktowany jest jako frakcja zmieszana komunalna i najlepiej wystawić go w dniu odbioru odpadów zmieszanych w workach obok pojemnika czarnego. Dodatkowo konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad:
  • popiół powinien być zimny, dzięki czemu unikniemy zaprószenia ognia w samej śmieciarce,
  • nie należy zalewać popiołu wodą, ponieważ może skutkować to przymarznięciem i znacznym obciążeniem worka,
  • gromadzenie popiołu w czarnym worku obok pojemnika przeciwdziała rozsypaniu lub zapyleniu otoczenia w chwili wrzucania odpadów do śmieciarki.
Popiół razem z odpadami zmieszanymi jest odbierany przez spółki ENERIS Surowce zgodnie z harmonogramami znajdującymi się na naszej stronie internetowej. Zgodnie ze wskazówkami strażaków, w przypadku zauważenia pożaru lub dymu w pojemniku albo kontenerze na odpady, należy:
  • poinformować Państwową Straż Pożarną o zaistniałym zdarzeniu, dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub 998,
  • sprawdzić z bezpiecznej odległości teren w pobliżu kontenera, wiaty śmietnikowej pod kątem obecności osób postronnych np. śpiących bezdomnych,
  • nie zbliżać się do płonących kontenerów czy pojemników,
  • zgłaszając telefonicznie pożar, dokładnie podać miejsce zdarzenia, przekazać co jest objęte pożarem i w miarę możliwości określić czy w pobliżu płonącego kontenera znajdują się przedmioty mogące stwarzać dodatkowe zagrożenie, np. zaparkowane samochody.
Co ważne, podczas pożaru kontenerów lub pojemników, na skutek rozkładu termicznego znajdujących się wewnątrz odpadów, wraz z dymem do otoczenia uwalniane są różne szkodliwe dla zdrowia związki chemiczne. Dodatkowo w pojemnikach na odpady mogą znajdować się substancje, które w trakcie pożaru mogą stwarzać zagrożenie eksplozją. Nigdy nie mamy pewności co ktoś wyrzucił do kosza.