Koalicja BHP podpowiada: dezynfekcja miejsca pracy – praktyczne wskazówki

Dodano 02.04.2020
Jak zabezpieczać kierowców śmieciarek i ładowaczy przez zakażeniem? Co o dezynfekcji powinni wiedzieć pracownicy na tzw. „home office”? Jak dezynfekować podłogi roztworem chloru? Kiedy warto zainwestować w ozonatory? Tym razem eksperci Koalicji BHP dzielą się wybranymi sposobami na odkażanie i ograniczenie kontaktu z wirusem, zarówno w biurze, w trasie, jak i podczas pracy zdalnej w domu.
Zbudowanie bezpiecznego miejsca pracy to dziś nie tylko element odpowiedzialności przedsiębiorcy – to warunek niezbędny do tego, by pracownicy w ogóle chcieli pracować. Bez kierowców śmieciarek i ładowaczy, osób na sortowniach, branża gospodarki odpadami zostanie sparaliżowana. Dlatego konieczne jest budowanie poczucia bezpieczeństwa, a bieżąca i adekwatna dezynfekcja stanowisk pracy jest ważnym elementem. Poniżej kilka praktycznych rozwiązań.

Praca zdalna, a dezynfekcja klawiatury komputera

- Sebastian Jankowski, Manager ds. IT, ENERIS
W wielu firmach pracownicy biurowi przeszli na tryb pracy zdalnej, czy to ze względu na konieczność odbycia kwarantanny czy też po prostu, aby ograniczyć wychodzenie z domu. Podstawowym narzędziem pracy staje się komputer, zatem i o jego dezynfekcję należy odpowiednio zadbać. Trzeba to jednak zrobić umiejętnie, by nie zalać sprzętu, ale też nie zniszczyć plastikowej obudowy.
Jak zatem zdezynfekować klawiaturę komputera? Po pierwsze trzeba wyłączyć laptopa, odpiąć wszystkie kable, odłączyć klawiaturę podłączoną do komputera stacjonarnego lub go wyłączyć. Następnie należy przetrzeć klawiaturę bawełnianą szmatką ze specjalnym płynem do czyszczenia sprzętu komputerowego (z alkoholem izopropylowym) lub lekko zwilżyć ściereczkę czystym alkoholem (nierozcieńczonym z wodą!). Do samodzielnego odkażania w żadnym wypadku nie wolno używać wody z mydłem – można w ten sposób zalać klawiaturę lub nawet całego laptopa. Wrażliwe elementy elektroniczne, jak płyta główna, będą rdzewieć, co w dłuższym okresie spowoduje uszkodzenie laptopa, a nawet dojdzie do zwarcia, co doprowadzi do uszkodzenia sprzętu, gdy za wcześnie zostanie włączony. Części mniej dostępne można wyczyścić patyczkami kosmetycznymi nasączonymi alkoholem. Następnie zdezynfekowaną klawiaturę należy pozostawić do odparowania alkoholu i dopiero wtedy włączyć laptop lub komputer stacjonarny. Dodatkowo należy pamiętać o trzech rzeczach:
  • należy unikać jedzenia i picia w pobliżu laptopa (szczególnie orzeszków, chrupków, których okruszki wchodzą pod klawiaturę);
  • trzeba pamiętać o myciu dokładnie rąk po każdym posiłku – unikniemy tłustych śladów;
  • w taki sam sposób, jak opisany powyżej, możemy dezynfekować telefon komórkowy.

Dezynfekcja w pracy kierowcy śmieciarki i ładowacza

- Patryk Kot, Główny Specjalista ds. BHP, ENERIS
W celu zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych w trakcie wykonywania pracy w stanie epidemii, konieczna jest współpraca trzech stron: pracodawcy, pracowników i mieszkańców. Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej wiedzy i środków ochrony osobistej. Z jednej strony powinniśmy więc przeszkolić pracowników i przypomnieć podstawowe zasady higieny oraz w jaki sposób i jak często korzystać z maseczek, rękawiczek (w tym jak je poprawnie zdejmować), środków do dezynfekcji.
Dodatkowo należy uwrażliwić na zachowanie odpowiedniej odległości od mieszkańców czy sposobu zachowania w sytuacji choroby lub podejrzenia kontaktu z zakażonym (tak by niepotrzebna obecność chorej osoby w pracy nie wymusiła kwarantanny całej załogi). Pracodawca wyposaża pracownika we wspomniane środki ochrony osobistej i środki czystości (w firmie ENERIS są wydawane rękawiczki, maseczki, płyn do dezynfekcji dłoni, baniak z wodą do mycia rąk, dozownik z mydłem – wszystko w ilościach wynikających z charakterystyki stanowiska pracy). Z drugiej strony każdy pracownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad higieny osobistej podczas wykonywania pracy, przeprowadzanie mycia i dezynfekcji urządzeń na stanowisku pracy i stosowanie przydzielonych środków ochrony. W praktyce w spółkach ENERIS, dla własnego bezpieczeństwa, kierowcy odbierają dokumenty od dyspozytorów w 10-minutowych interwałach i w rękawiczkach, a ładowacz pozostaje w tym czasie w samochodzie. Zaraz po wejściu do samochodu, przed włączeniem silnika, kierowca zobowiązany jest do dezynfekcji kierownicy i drążka zmiany biegów oraz innych elementów pojazdu dotykanych w trakcie pracy (deska rozdzielcza, klamki, dźwignie, itp.). Dezynfekcje należy przeprowadzić zgodnie z właściwościami preparatu. Najczęściej wystarczy spryskanie ich płynem dezynfekującym lub 60% roztworem alkoholu i rozprowadzenie papierowym ręcznikiem lub czystą ścierką. Natomiast niektóre preparaty wymagają spłukania lub wytarcia wilgotną ścierką. W trakcie przeprowadzania mycia i dezynfekcji powierzchni należy stosować środki ochrony indywidualnej zgodne z zaleceniami producenta preparatu, gdyż mogą mieć one właściwości drażniące lub szkodliwe dla człowieka. Podstawowym środkiem ochrony w takim przypadku są rękawiczki. Należy zapoznać się z instrukcją stosowania oraz kartą charakterystyki przed zastosowaniem preparatu i nie mieszać ze sobą różnych preparatów myjących czy dezynfekujących. Nie można też zostawiać roztworu roboczego lub preparatu w nieoznakowanych opakowaniach. Ważna jest też dobra wentylacja w trakcie mycia i dezynfekcji wewnątrz pojazdów. Wszystkie zużyte rękawiczki, maski, materiały służące do przecierania powierzchni przy dezynfekcji powinny być wkładane do oddzielnej torebki i po zakończeniu pracy szczelnie zawiązane i wrzucone do przygotowanego na bazie czerwonego pojemnika na odpady wymagające specjalnego traktowania. Należy także bezwzględnie przestrzegać zasad higieny związanych z posiłkami czy piciem: myć ręce każdorazowo przed spożywaniem posiłków, zażywaniem leków lub kontaktem z artykułami spożywczymi. W trakcie przygotowywania posiłków niedopuszczalne jest używanie tego samego noża, ściereczki czy kubka przez co najmniej dwie osoby. Zwiększona intensywność i częstotliwość procesów dezynfekcji i kontaktu skóry z dezynfektantem może powodować wysuszanie się naskórka, zatem dla ochrony skóry należy również stosować kremy nawilżające do rąk.

Dezynfekcja za pomocą ozonatorów – dla kogo i ile kosztuje?

- Mikołaj Mąka, Koordynator Działu Logistyki, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. Kalisz
Wybór ozonatorów jako narzędzia do dezynfekcji to rozwiązanie nowoczesne, ale też kosztowne. Zacznijmy od początku. Ozon naturalnie znajduje się w powietrzu i ma wpływ na jego jakość. Ozonatory, czyli generatory ozonu, wytwarzają gaz składający się z trójatomowych cząsteczek o bardzo silnych właściwościach, które po rozproszeniu w powietrzu niszczą mikroorganizmy, bakterie, wirusy oraz grzyby. W toku badań udowodniono, że jest lepszym środkiem odkażającym np. wodę niż chlor. Stąd sprawdza się do oczyszczania i odświeżania powietrza w pomieszczeniach, zatrzymuje rozwój bakterii, a już obecne wirusy, grzyby czy nawet brzydkie zapachy usuwa. Używa się go w szpitalach i przychodniach zdrowia, coraz częściej kupuje się do domów.
W firmie EKO używa się ozonatorów do kabin szoferek w śmieciarkach, ale i w biurach. Jeden ozonator może zdezynfekować ok. 30 m2 powierzchni. W przypadku kabin samochodowych urządzenie pracuje ok. 20 minut, większe pomieszczenia wymagają ok. 30 minut czasu. Każdorazowo, po ozonowaniu, należy dobrze przewietrzyć przestrzeń. Samo urządzenie jest wielkości dużego pudełka na buty, zasilane jest prądem 230V, w łatwy sposób można je przenosić. Minusem niewątpliwie jest koszt – jeden ozonator to wydatek rzędu ok. 3 tys. zł. To jednak długoterminowa inwestycja, która z pewnością się zwróci.  

Odkażanie powierzchni biurowych za pomocą chloru

- Małgorzata Górska, Specjalista ds. BHP, ENERIS Surowce Kielce
Bezpieczne biura są dziś zdezynfekowane i nienarażające pracowników na zakażenie. Jeśli podjęliśmy już kilka podstawowych kroków, czyli zmiany w organizacji pracy, ograniczenie dostępu do biur i pomieszczeń socjalnych, dostosowanie kwestii prania odzieży roboczej do surowszych wymagań, warto jeszcze odpowiednio biura czyścić.
Więcej w tekście: Koalicja BHP podpowiada: szczegółowe zalecenia branży komunalnej. Niezwykle ważna jest dezynfekcja podłogi, gdyż na obuwiu przenoszone są różnego typu wirusy oraz bakterie. W naszym zakładzie używamy w tym celu preparatu zawierającego aktywny chlor o stężeniu 3,6%. Działa on m.in. wirusobójczo. Sam roztwór służący do mycia podłogi przygotowujemy z 200 ml płynu o stężeniu 3,6% chloru i 10 litrów letniej wody (28-33°C). Podłogę myjemy zwykłym mopem. Roztwór po umyciu powierzchni można wlać do kanalizacji następnie spłukać czystą wodą. Do mycia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni roboczych i miejsc do przygotowywania i przechowywania żywności można stosować wszelkie dostępne środki myjąco-dezynfekujące. Po dezynfekcji miejsc do przygotowywania i przechowywania żywności, powierzchnie należy zmyć wodą pitną. Dawkę płynu należy dostosować do rodzaju dezynfekowanej powierzchni. Preparaty stosuje się ściśle według zaleceń producenta zamieszczonych na opakowaniu lub w „karcie charakterystyki mieszaniny chemicznej”, która powinna być dostarczona przez producenta lub dystrybutora do użytkownika. Do czyszczenia blatów można też stosować wspomniany wyżej aktywny chlor, różnica jest w stężeniach:
  • do powierzchni czystych stosujemy roztwór 0,5% aktywnego chloru zawartego w płynie, czyli do 1 l płynu o stężeniu 3,6% chloru dajemy 6,2 l wody;
  • do powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi stosujemy roztwór 1% aktywnego chloru, czyli do 1 l płynu o stężeniu 3,6% chloru dodajemy 2,6 l wody.
Roztwór należy pozostawić na powierzchni na 15 minut. Przy tym należy pamiętać o zachowaniu środków ostrożności w zakresie ochrony środowiska, tzn. nie dopuścić do przenikania do wód powierzchniowych i wód gruntowych w postaci stężonej. W przypadku rozlania większych ilości zebrać za pomocą materiału absorpcyjnego (np. piasek, ziemia okrzemkowa, trociny) do oznakowanego pojemnika i następnie poddać utylizacji (mniejsze ilości można spłukać do kanalizacji dużą ilością wody, odpowiednio je rozcieńczając). Uwaga! Środki dezynfekcyjne są szkodliwe dla zdrowia. Jeśli dezynfekcję wykonujemy samodzielnie, należy zachować środki ostrożności – podczas prac i po ich zakończeniu trzeba bardzo dobrze wietrzyć dezynfekowane pomieszczenia, chronić drogi oddechowe (na przykład maską z tkaniny) i używać rękawic oraz ubrań ochronnych. Dezynfekcję dużych powierzchni i pomieszczeń trudnych do wietrzenia (np. piwnice) powinny wykonywać wyspecjalizowane ekipy. Trzeba przestrzegać wskazanych dawek środków dezynfekcyjnych, stosując się do instrukcji umieszczonych na opakowaniach gotowych preparatów.