Niebieskie kamizelki policzą kieleckie pojemniki

Dodano 24.08.2020
Od końca sierpnia do połowy września w Kielcach odbędzie się inwentaryzacja pojemników na odpady. Specjalnie przeszkoleni inspektorzy ubrani w charakterystyczne niebieskie kamizelki i legitymujący się specjalną kartą sprawdzą poprawność danych tzw. czipów RFID, którymi oznaczone są nasze pojemniki. Inwentaryzacja jest efektem wysokich wymagań Urzędu Miasta wobec wykonawcy co do szczegółowości danych przekazywanych do urzędu odnośnie segregacji odpadów przez mieszkańców Kielc i firmy funkcjonujące na terenie miasta.
  Od 24 sierpnia przez co najmniej 3 tygodnie blisko 30 osobowa grupa inspektorów odwiedzi wszystkie osiedla, posesje indywidualne i firmy w celu policzenia i zweryfikowania liczby i rodzaju pojemników na wszystkie 5 frakcji odpadów. Dodatkowo pojemniki będą dodatkowo znakowane oraz geo-lokalizowane (przypisywanie pojemnika do konkretnej przestrzeni, ulicy, domu). Inwentaryzacja będzie odbywała się w dni harmonogramowego odbiorami odpadów. Jednak ze względu na długość czasu koniecznego do sprawdzenia i zweryfikowania każdego z pojemników, konieczna jest tu współpraca z dysponentami koszy. Stąd organizująca przedsięwzięcie firma ENERIS apeluje:
  1. Do administratorów altan o pozostawienie otwartych pomieszczeń (komory, zsypy, altanki) w dniu odbioru odpadów otwarte aż do godzin wieczornych. Pracownicy ENERIS po dokonaniu odbioru odpadów umieszczą naklejkę informującą, że pojemniki nie zostały jeszcze zinwentaryzowane. Dopiero po dokonaniu inwentaryzacji, naklejka ta zostanie usunięta co będzie świadczyć, że inwentaryzacja została wykonana i komora, zsyp czy altana może zostać zamknięta.
  2. Do mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, by w dniu, kiedy odbędzie się odbiór odpadów komunalnych zmieszanych nie chowali pojemników na teren posesji bezpośrednio po wykonaniu odbioru, lecz dopiero w godzinach wieczornych.
  3. Do właścicieli firm, by podobnie, jak wcześniej wymienione grupy, pozostawili pojemniki po odbiorze odpadów do wieczora w miejscach dostępnych dla inspektorów.
  Przypomnijmy, że kielecki system odbioru odpadów należy do jednego z najnowocześniejszych w kraju. Dzięki umieszczonym na pojemnikach chipach, odpady w każdym pojemniku są ważone oraz weryfikowane przed wrzuceniem do śmieciarki. Informacje odczytane za pomocą specjalistycznych urządzeń w śmieciarce przekazywane się on – line natychmiast do bazy danych w Urzędzie Miasta Kielce oraz do wykonawcy, firmy ENERIS, właściciela pojemników. W ten sposób szczegółowo można policzyć, ile i jakich odpadów produkujemy, ułatwia to także proces reklamacyjny i wspiera w budowaniu transparentnego systemu odbioru odpadów. W przypadku pytań dotyczących inwentaryzacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta ENERIS Surowce pod numerem telefonu: 801 00 38 38 lub mailowo: ok|eneris.pl| |ok|eneris.pl.