Odbiór odpadów – ważne wytyczne dla mieszkańców

Dodano 08.04.2020
W związku z opublikowaniem 6 kwietnia wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia odnośnie postępowania z odpadami w czasie epidemii, na terenie gmin obsługiwanych przez ENERIS Surowce obowiązują zasady postępowania opisane poniżej.
Zbiórka odpadów na tę chwilę odbywa się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie firmy ENERIS.

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE ORAZ ZDROWE PRZEBYWAJĄCE W KWARANTANNIE

 • odpady powinny być posegregowane i wrzucone do właściwych pojemników/worków (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane);
 • maseczki oraz jednorazowe rękawiczki, które były stosowane przez osoby zdrowe, należy umieścić w worku, który następnie trzeba zawiązać i wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE W IZOLACJI (chore lub z podejrzeniem choroby zakaźnej)

 • zaleca się odczekanie 72 godziny od zamknięcia worka przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
 • osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku, w miarę możliwości worek powinna spryskać preparatem wirusobójczym;
 • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;
 • po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji, wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
 • osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;
 • worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
 • przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, należy używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
 • odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do PSZOK w gminie, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji;
 • odpady powinny być gromadzone w pojemnikach zabezpieczających je przez rozrzuceniem, ograniczające dostęp osób postronnych i zwierząt.
Powyższe wskazania wchodzą w życie od 6 kwietnia. Więcej informacji na stronie www.gis.gov.pl.