Jesteśmy przykładem firmy, która odpowiedzialność społeczną, rozumianą jako sposób zarządzania i podejście do realizacji naszych zobowiązań, ma w swoim DNA.

Od początku funkcjonowania marki ENERIS na rynku, każdy obszar funkcjonowania firmy jest budowany w oparciu o wartości takie jak zaangażowanie, inicjatywa i odpowiedzialność. W każdym obszarze bierzemy pod uwagę warunki środowiskowe, oczekiwania społeczne, dobro pracowników.

Taki sposób zarządzania i nasze dobre praktyki są doceniane przez wiele organizacji. W ciągu ostatnich lat zostaliśmy wielokrotnie nagrodzeni i wyróżnieni w konkursach oraz wzięliśmy udział w ważnych projektach społecznych.


LUTY 2019 – Złoty medal na Targach EKOTECH Kielce

Koalicja 5 Frakcji – międzysektorowy projekt zainicjonowany przez CSR Consulting i ENERIS Ochrona Środowiska otrzymał złoty medal w konkursie dla wystawców podczas 20. edycji Targów EkoTech w Kielcach. Inicjatywa została doceniona przez jury konkursowe za innowacyjność, uniwersalność i edukacyjny charakter. To już druga nagroda przyznana inicjatywie ENERIS podczas tego branżowego wydarzenia.

Koalicja 5 Frakcji to międzysektorowa inicjatywa firm i instytucji, które stworzyły pierwszy w Polsce jednolity, przejrzysty system piktogramów, informujący konsumenta jak postępować z odpadami opakowaniowymi. Można je umieszczać na opakowaniach produktów oraz na pojemnikach na odpady. To innowacyjne rozwiązanie ma na celu wspieranie segregacji, odzysku i recyklingu odpadów, zwłaszcza opakowaniowych.


PAŹDZIERNIK 2018 – Finalista konkursu Ministerstwa Środowiska „Produkt w obiegu”

Konkurs „Produkt w obiegu” przeznaczony jest dla producentów, projektantów, dystrybutorów oraz usługodawców. Jego organizatorem jest Ministerstwo Środowiska. Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu. Wspiera on również producentów, projektantów, dystrybutorów i usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami wpisują się w ideę GOZ.

Program „Segreguję – nie widzę przeszkód” i projekt Koalicja 5 frakcji – system oznakowania na opakowania zostały finalistami tego prestiżowego konkursu w I i w II edycji (2017 i 2018 r). To dowód na to, że są to projekty oddające ideę Gospodarki w Obiegu Zamkniętym (GOZ) i warto się w nie angażować.


PAŹDZIERNIK 2018 – ENERIS Członkiem „Partnerstwa dla Środowiska”

Partnerstwo SDGs „Razem dla środowiska” jest wielobranżową i międzysektorową koalicją stron na rzecz budowania w Polsce przyjaznego klimatu dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), zgodnie z przyjętą przez ONZ Agendą 2030. Na zasadach pełnej dobrowolności dołączają do niego organizacje wspierające realizację SDGs związanych z oddziaływaniem na środowisko. Partnerstwo zrzesza firmy, instytucje naukowe, jednostki administracji publicznej, organizacje pozarządowe a także osoby indywidualne. ENERIS dołączył do partnerstwa jako druga firma z branży gospodarki komunalnej.


CZERWIEC 2018 – Dobroczyńca Roku 2018 według Akademii Rozwoju Filantropii

Konkurs „Dobroczyńca Roku” to jedna z najbardziej prestiżowych i najlepiej znanych nagród za działania społeczne w Polsce. ENERIS Ochrona Środowiska, jako pierwsza firma z branży komunalnej w 21-letniej historii konkursu, zdobyła to cenne wyróżnienie. Akademia Rozwoju Filantropii oraz internauci nagrodzili nas za program „Segreguję – nie widzę przeszkód”. Nagroda jest potwierdzeniem, że warto działać wspólnie, budować ważne i potrzebne projekty w dialogu i wsłuchiwać się w potrzeby tych, dla których na co dzień pracujemy.


KWIECIEŃ 2018 – Podpisanie deklaracji Dostępność Plus

Nasza firma została zaproszona do przyłączenia się do partnerstwa na rzecz dostępności. Będący jego wyrazem program „Dostępność Plus 2018-2025” jest jednym z priorytetowych działań rządu. Celem programu jest usunięcie barier infrastrukturalnych i prawnych, utrudniających życie osobom starszym oraz z niepełnosprawnościami. Przykładem takiego działania jest prowadzony przez nas program „Segreguję – nie widzę przeszkód”.


GRUDZIEŃ 2017 – Lider współodpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju

 W I. edycji konkursu „Lider współodpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju” zdobyliśmy nagrodę jako jedyny przedstawiciel branży komunalnej. Wyróżnienie zostało przyznane za „Segreguję – nie widzę przeszkód” – kompleksowy program wspierający osoby z niepełnosprawnościami w segregowaniu odpadów. Nagrody przyznały: Rzeczpospolita, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact.


GRUDZIEŃ 2017 – Podpisanie deklaracji na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

Silne partnerstwa na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) to klucz do sukcesu w urzeczywistnieniu globalnej misji: lepszego świata dla naszych dzieci i kolejnych pokoleń. Kierunek dla niezbędnych działań wyznacza Agenda 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych i zdefiniowane w niej zadania. Szczególnie ważną rolę w realizacji tego ambitnego planu pełni biznes – ze swoimi dobrymi praktykami, zrozumieniem istoty wyzwań, zasobami i gotowością do współpracy. Grupa ENERIS, odpowiadając na wyzwanie postawione przez Ministerstwo Rozwoju – koordynatora realizacji celów w Polsce, została sygnatariuszem „Deklaracji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju”.


PAŹDZIERNIK 2017 – Puchar Recyklingu – nagroda główna ENVICON

Działania edukacyjne Grupy ENERIS zdobyły główną nagrodę w XVIII edycji konkursu o Puchar Recyklingu. Lokalne i ogólnopolskie projekty prowadzone przez ENERIS zostały wybrane spośród inicjatyw zgłoszonych w kategorii „edukacja recyklingowa”. Wręczenie nagród odbyło się podczas Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON w Poznaniu w 2017 r.


MARZEC 2017 – Nagroda na targach EKOTECH Kielce

 Pionierski program „Segreguję – nie widzę przeszkód” został doceniony podczas 17. edycji kieleckich targów branży komunalnej EKOTECH za swoją innowacyjność oraz unikatowość na skalę europejską. Pomysłodawca i realizator projektu – ENERIS, największa polska firma z branży gospodarki komunalnej, jako pierwszy wprowadził na rynek naklejki na pojemniki na odpady w pełni czytelne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Ich użyteczność wynika z zastosowania zasad projektowania uniwersalnego – napisów w alfabecie Braille’a, piktogramów oraz kontrastowych kolorów. Jury konkursowe targów EKOTECH doceniło prostotę i uniwersalność rozwiązania.


2016, 2017, 2018 – Dobre praktyki w Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu

Dobre praktyki ENERIS pojawiły się w publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2016, 2017 i 2018 roku. Łącznie inicjatywy ENERIS opisano 19 razy. Eksperci doceniają nasze działania w obszarach ładu organizacyjnego, praw człowieka, praktyk z zakresu pracy, środowiska oraz zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.

 

MATERIAŁ DO POBRANIA:

Nagrody i projekty społeczne ENERIS, plik PDF