Cały proces recyklingu ogniw galwanicznych realizujemy zgodnie z Normą Zarządzania Jakością ISO 9001 i Normą Zarządzania Środowiskiem ISO 14001. Prowadzimy pełną dokumentację, która stanowi podstawę oficjalnej sprawozdawczości wynikającej z Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta akumulatorów i baterii.

Zapraszamy do współpracy europejskich producentów, dystrybutorów, podmioty wprowadzające, organizacje odzysku akumulatorów i baterii oraz samorządy i RIPOK-i z całej Polski.

Historia

Recupyl S.A.S. powstała 1993 roku w Domène we Francji, a rok później uzyskała patent dla instalacji recyklingu baterii zawierających cynk. W 2005 roku spółka uzyskała patent dla instalacji recyklingu baterii litowo-jonowych. W 2013 roku rozpoczęła proces przetwarzania baterii litowo-jonowych na skalę przemysłową.

Spółka Recupyl Polska powstała w 2009 r. w celu wdrożenia w Polsce technologii przetwarzania i recyklingu baterii przenośnych wg francuskiej technologii. W tym samym roku w podgorzowskich Stanowicach, w województwie lubuskim, zbudowany został zakład obejmujący ręczno-mechaniczną sortownię baterii zmieszanych oraz linie mechanicznego przetwarzania baterii alkalicznych, cynkowo-węglowych i cynkowo-powietrznych.

W lipcu 2017 r. Grupa ENERIS objęła większościowy, a w 2018 r. całościowy pakiet udziałów spółki Recupyl i dzięki temu rozpoczęła odzysk i recykling baterii oraz akumulatorów. Grupa objęła kontrolę nad działem R&D oraz zakładem w Polsce, umacniając w ten sposób swoją rynkową pozycję i rozszerzając portfolio usług. 2 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana nazwy spółki na ENERIS Recupyl Sp. z o.o.