ENERIS wdrożył Kodeks Postępowania Partnerów Biznesowych

Dodano 03.04.2023

ENERIS wdrożył Kodeks Postępowania Partnerów Biznesowych zawierający uniwersalne zasady, którymi powinni się kierować dostawcy i klienci współpracujący ze spółkami z Grupy ENERIS. 

To skierowane do wszystkich dostawców i klientów grupy ENERIS zaproszenie do zapoznania się i współdzielenia naszych wartości, celów i zasad w zakresie etyki biznesu, poszanowania środowiska, praw człowieka i warunków pracy.

Kodeks został przygotowany w zgodzie z najnowszymi, ale też nadchodzącymi regulacjami dla firm prowadzących zrównoważone działania (ESG). Dla Grupy ENERIS jest on narzędziem do zarządzania łańcuchem dostaw w zakresie należytej staranności w zrównoważonym rozwoju.

- Przestrzeganie wartości i zasad postępowania jest fundamentem działania Grupy ENERIS. Tworząc Kodeks najpierw zwróciliśmy się do wnętrza organizacji opracowując Kodeks Etyki, opisujący wartości i zasady postępowania, którymi kierujemy się w naszej działalności. . Dziś o zachowanie wysokich standardów, odpowiedzialności, lojalności i uczciwości, apelujemy do naszych partnerów biznesowych. Współdzielenie tych wartości daje nam poczucie wspólnoty celów i satysfakcji w biznesie – powiedział Sławomir Brzózek, dyrektor ds. ESG. - Od naszych partnerów wymagamy zapoznania się z Kodeksem oraz wdrożenia jego zasad zarówno w swojej działalności, jak i działalności swoich wykonawców. W przyszłości, zgodnie z regulacjami, przestrzeganie Kodeksu będzie także częścią oceny naszych dostawców przy ich wyborze.

Treść Kodeksu Postępowania Partnerów Biznesowych obowiązującego w Grupie ENERIS dostępna jest pod adresem: https://eneris.pl/eneris/zrownowazony-rozwoj/kodeks-partnerow-biznesowych