Kodeks Partnerów Biznesowych

Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Kodeks Partnerów Biznesowych Grupy ENERIS. To skierowane do wszystkich naszych dostawców i klientów zaproszenie do poznania i współdzielenia wartości, celów i zasad w zakresie etyki biznesu, poszanowania środowiska, praw człowieka i warunków pracy.

Kodeks został przygotowany w zgodzie z najnowszymi, ale też nadchodzącymi regulacjami i włącza nas w ekosystem firm prowadzących zrównoważone działania (ESG). Dla Grupy ENERIS jest on jednocześnie narzędziem do zarządzania łańcuchem dostaw w zakresie należytej staranności w zrównoważonym rozwoju.

Przestrzeganie wartości i zasad postępowania jest fundamentem działania naszej Grupy. Mając to na uwadze, najpierw zwróciliśmy się do wnętrza organizacji tworząc Kodeks Etyki, opisujący wartości i zasady postępowania, którymi muszą się kierować nasi pracownicy. Dziś o zachowanie wysokich standardów, odpowiedzialności, lojalności i uczciwości, apelujemy do naszych partnerów biznesowych. Współdzielenie tych wartości daje nam poczucie wspólnoty celów i satysfakcji w biznesie.

Od naszych partnerów wymagamy zapoznania się z Kodeksem oraz wdrożenia jego zasad zarówno w swojej działalności jak i działalności swoich wykonawców. W przyszłości, zgodnie z regulacjami, przestrzeganie Kodeksu będzie także częścią oceny naszych dostawców przy ich wyborze.

Wspólnie dołóżmy starań by wywrzeć pozytywny wpływ w obszarach, w jakich działamy.