Segreguję – nie widzę przeszkód

„Segreguję – nie widzę przeszkód” to pierwszy w polsce program mający na celu wsparcie osób słabowidzących i niewidomych w sortowaniu odpadów.

„Segreguję – nie widzę przeszkód” to pierwszy w polsce program mający na celu wsparcie osób słabowidzących i niewidomych w sortowaniu odpadów.

Do tej pory ta prawie 2-milionowa grupa osób była wyłączona z sortowania odpadów, a więc aktywnego i najprostszego przyczynienia się do ochrony środowiska, ponieważ nie była w stanie zidentyfikować koloru pojemnika na odpady segregowane.

Na prośbę osób niewidomych i słabowidzących i we współpracy z nimi, w ramach programu “Segreguję – nie widzę przeszkód”, opracowaliśmy specjalne naklejki pozwalające zidentyfikować pojemniki na poszczególne frakcje odpadów.

Poniżej film z panem Wojciechem Majem z „Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych oraz Słabowidzących VEGA”, który opowiada o problemach osób niewidomych z sortowaniem odpadów.

 

Naklejki to nie jedyne ułatwienie, które wprowadzamy dla klientów z niepełnosprawnością. Strona internetowa Grupy ENERIS została przygotowana zgodnie ze standardami dostępności stron WCAG 2.0. Kolejnym elementem dostosowywania usług świadczonych przez nasze spółki do potrzeb osób niepełnosprawnych jest szkolenie z zakresu obsługi klienta z niepełnosprawnością (niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności), któremu zostali poddani pracownicy naszych Biur Obsługi Klienta i sekretariatów. W 2017 roku zostali przeszkoleni także nasi kierowcy i ładowacze, łącznie ponad 600 osób obsługujących codziennie prawie milion mieszkańców polskich gmin i miast. Obecnie pracujemy nad aplikacją, która ułatwi osobom niewidomym i słabowidzącym czytanie harmonogramów wywozu odpadów.

Tutaj znajdziesz pojemnik oznaczony naklejką w ramach programu “segreguję – nie widzę przeszkód”